niedziela, 27 grudnia 2015

Przybieżeli...Słowo było u Boga
i Bogiem było Słowo.
Bóg z Boga
Światłość ze Światłości.

A oni - przybieżeli, ale Go nie poznali,
zobaczyli, ale nie uwierzyli
i nie przyjęli Go do swoich serc.
Jak trudno uwierzyć w takie ograniczenie Stwórcy wszechrzeczy!
A myśmy - poznali i uwierzyli
i uwielbili Go w Jego maleńkości, kruchości i bezbronności.
Chwała Najwyższemu, a pokój ludziom,
w których ma upodobanie.

piątek, 18 grudnia 2015

Wprowadź swoich bliskich do nieba!!!


Chwalę Cię Panie, uwielbiam i dzięki Ci składam, za Twoją wielką miłość!.
Za to, że dałeś nam Święty Rok przebaczenia i miłosierdzia,
w którym.możemy codziennie przeprowadzić jedną duszę do nieba!
Jak wielka to dla mnie radość, że mogę dzięki Twojej łasce,
starać się spełnić następujące warunki uzyskania odpustu zupełnego
dla siebie i zmarłych:
Warunki zwyczajne:

- sakramentalna spowiedź, 
- Komunia Eucharystyczna, 
- modlitwa według intencji Ojca świętego („Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” lub inna), 
- wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego (gdy brak któregokolwiek z w/w elementów odpust będzie częściowy).
Warunki dodatkowe

- pielgrzymka do Drzwi Świętych w wyznaczonym kościele;
- uczestnictwo we Mszy świętej;  
- refleksja nad miłosierdziem;
- odmówienie „Wierzę w Boga”;
- modlitwa za Ojca Świętego.
Ty znasz, Panie, pragnienia mojego serca i znasz to największe marzenie,
aby spotkać Ciebie, Miłość mojego życia, w wiecznych przestrzeniach Twojego czasu.
I spotkać wszystkich moich bliskich, krewnych, przyjaciół, znajomych i tych,
którzy towarzyszyli mi w ziemskiej pielgrzymce.
Wdzięczność przepełnia moje serce również za Papieża Franciszka, Papieża Miłosierdzia.
Bądź uwielbiony Boże w Trójcy Jedyny teraz i na wieki!

Psalm 25
Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę, mój Boże,
Tobie ufam: niech nie doznam zawodu!
Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną!
Nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie doznaje wstydu;
doznają wstydu ci, którzy łamią wiarę dla marności.
Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek!
Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj,
bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca, i w Tobie mam zawsze nadzieję.
Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają od wieków.
Nie wspominaj grzechów mej młodości ,
ale o mnie pamiętaj w Twojej łaskawości ze względu na dobroć Twą, Panie!
Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom;
rządzi pokornymi w sprawiedliwości, ubogich uczy swej drogi.
Wszystkie ścieżki Pana - to łaskawość i wierność
dla tych, co strzegą przymierza i Jego przykazań.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, odpuść mój grzech, a jest on wielki.
Kim jest człowiek, co się boi Pana?
Takiemu On wskazuje, jaką drogę wybrać.
Będzie on przebywał wśród szczęścia, a jego potomstwo posiądzie ziemię
Pan przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się Go boją, i powierza im swoje przymierze.
Oczy me zawsze zwrócone na Pana, gdyż On sam wydobywa nogi moje z sidła
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo jestem samotny i nieszczęśliwy.
Oddal uciski mojego serca, wyrwij mnie z moich udręczeń!
Spójrz na udrękę moją i na boleść i odpuść mi wszystkie grzechy!
Spójrz na mych nieprzyjaciół: jest ich wielu i gwałtownie mnie nienawidzą.
Strzeż mojej duszy i wybaw mnie, bym się nie zawiódł, gdy się uciekam do Ciebie.
Niechaj mnie chronią niewinność i prawość, bo w Tobie, Panie, pokładam nadzieję.
Boże, wybaw Izraela ze wszystkich jego ucisków!


środa, 9 grudnia 2015

Hymn ŚDM - Błogosławieni miłosierni.

 


 Wznoszę swe oczy ku górom, skąd
Przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On
Miłosiernym jest!
 Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
By w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran,
Nowe życie tchnąć!

Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

 Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg!

 Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

 Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch.
Niech to widzi świat!

Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!
 

Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,
Swe troski w Panu złóż
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż
Żyje Pan, Twój Bóg!

sobota, 5 grudnia 2015

Rok Miłosierdzia - propozycja Pana Jezusa


                                    " Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny."


Drodzy!

Nadchodzi Rok Łaski od Pana, za kilka dni otwarte zostaną Święte Drzwi !
Czy Twoje serce, Siostro, Bracie jest już przygotowane?
Mamy przyjąć miłosierdzie, ale mamy je również okazać!
Czy wsłuchujesz się w głos największego autorytetu Kościoła - papieża Franciszka?
Czy słuchasz co on woła do całego Kościoła, o co prosi?

Te dzieci na zdjęciu uczą się, dostają posiłek i ubranie dzięki otwartym sercom naszych 
współbraci, którzy włączyli się w Adopcję Serca.
Poprzez nasze wsparcie może Bóg sprawi, że one nie będą musiały uciekać ze swojego kraju
i topić się w morzu lub żebrać na ulicach bogatej Europy.
A jeśli, Droga Siostro, Drogi Bracie chcesz iść drogą Ewangelii to przeczytaj
i rozważ: Mateusza 25, 31-45 - Sąd Ostateczny.

"Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, 
przygotowane wam od założenia świata! " 
Czy dałeś jeść ubogiemu? Jeśli tak - czeka na ciebie Pan!
Jako jedną z możliwości pomocy proponuję
 Stowarzyszenie Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata
"Maitri", którego jestem wolontariuszem i rodzicem adopcyjnym.
 http://www.maitri.pl/gdansk/
Wspólnoty Ruchu znajdują się również w innych miastach Polski przy Parafiach
(Bytom, Lublin, Warszawa, Wrocław, Racibórz, Toruń).

Tak wiele obiecuje nasz Bóg miłosiernym. 

Psalm 41.

W ciężkiej chorobie.

 "Błogosławiony człowiek, który myśli o biednym,
Pan go ocali w dniu nieszczęścia.
Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu,
uczyni szczęśliwym na ziemi
i nie odda go w moc jego wrogów.
Pan mu pomoże na łożu boleści,
podczas choroby poprawi mu posłanie."      

              

sobota, 21 listopada 2015

Modlitwa wybaczenia wg o.Roberta DeGrandisa.


Modlitwa wybaczenia.

PANIE JEZU CHRYSTE, proszę Cię dzisiaj, abym przebaczył wszystkim ludziom,
których spotkałem  w moim życiu.Wiem, że udzielisz mi siły, abym mógł tego dokonać i dziękuję Ci, że kochasz mnie bardziej niż ja sam siebie i bardziej pragniesz mego szczęścia, niż ja go pragnę.

OJCZE, przebaczam Ci te wszystkie momenty, kiedy śmierć weszła w moja rodzinę; chwile kryzysu, trudności finansowe i te wydarzenia, które uznałem za karę zesłaną przez Ciebie - gdy inni mówili: "Widać Bóg tak chciał", a ja stałem się zgorzkniały i obraziłem się na Ciebie. Proszę dzisiaj, oczyść moje serce i mój umysł.

PANIE MÓJ, przebaczam sobie moje grzechy, winy i słabości oraz wszystko to, co złego jest we mnie lub, co ja uważam za złe. Wyrzekam się wszelkich przesądów i wiary w nie, posługiwania się tablicami do seansów spirytystycznych, uczestniczenia w seansach, czytania horoskopów, odczytywania przyszłości, używania talizmanów i  wymawiania zaklęć na szczęście. Wybieram Ciebie jako mojego jedynego PANA i ZBAWICIELA napełnij mnie swoim DUCHEM ŚWIĘTYM.
Następnie przebaczam sobie branie TWOJEGO imienia nadaremno, nie oddawanie Ci czci przez chodzenie do kościoła, ranienia moich rodziców, upijanie się, cudzołóstwo, homoseksualizm. Ty już mi to przebaczyłeś w sakramencie pokuty, dziś ja przebaczam sobie samemu, także aborcję, kradzieże, kłamstwa, oszustwa, zniesławianie innych.

Z całego serca przebaczam mojej MATCE. Przebaczam te wszystkie momenty, w których mnie zraniła, gniewała się na mnie, złościła się i karała mnie, gdy faworyzowała moje rodzeństwo. Przebaczam jej to, że mówiła, iż jestem tępy, brzydki, głupi, najgorszy z jej dzieci i że dużo kosztuję naszą rodzinę. Kiedy wyjawiła mi, że byłem niechcianym dzieckiem, przypadkiem, błędem lub nie urodziłem się tym, kim ona chciała. Przebaczam jej to.

Przebaczam mojemu OJCU. Przebaczam mu te dni i lata, w których zabrakło mi jego wsparcia, miłości, czułości lub choćby uwagi. Przebaczam mu brak czasu i to, że mi nie towarzyszył w ważnych momentach mojego życia; jego pijaństwo, kłótnie i walki z mamą  lub moim rodzeństwem. Jego okrutne kary, opuszczenie nas, odejście z domu, rozwód z moją mamą lub jego zdrady - przebaczam mu to.

PANIE, tym przebaczeniem pragnę ogarnąć również moich BRACI i SIOSTRY. Przebaczam tym, którzy mnie odrzucili, kłamali o mnie, nienawidzili mnie, obrażali się na mnie, walczyli ze mną o miłość naszych rodziców, ranili mnie lub krzywdzili fizycznie. Przebaczam tym, którzy byli dla mnie okrutni, karali mnie lub w jakikolwiek sposób uprzykrzali mi życie.

PANIE, przebaczam mojemu MĘŻOWI/ŻONIE brak miłości, czułości, rozwagi, wsparcia, uwagi, zrozumienia i komunikacji, wszelką winę, wady, słabości i te czyny i słowa, które raniły i niepokoiły.

JEZU, przebaczam moim dzieciom ich brak szacunku do mnie, nieposłuszeństwo, brak miłości, uwagi, wsparcia, ciepła, zrozumienia. Przebaczam im ich złe nawyki, odejście od Kościoła, wszelkie złe uczynki, które wzbudziły mój niepokój.

MÓJ BOŻE, przebaczam rodzinie mojego współmałżonka i dzieci: teściowej/teściowi, synowej/zięciowi i pozostałym, którzy przez małżeństwo weszli do mojej rodziny, a którzy traktowali ją z brakiem miłości. Przebaczam im słowa, myśli , uczynki i zaniedbania, które zraniły mnie i zadały mi ból.

PANIE, proszę Cię, pomóż mi przebaczyć moim KREWNYM, babci i dziadkowi, ciotkom, kuzynom, którzy może ingerowali w sprawy naszej rodziny, a zaborczo traktując moich rodziców - spowodowali  w niej  zamieszanie, nastawiali jedno z rodziców przeciwko drugiemu.

JEZU, pomóż mi przebaczyć moim  WSPÓŁPRACOWNIKOM, którzy są nieprzyjemni lub utrudniają mi życie. Tym, którzy zrzucają na mnie swoje zadania, którzy nie chcą współpracować, usiłują zagarnąć moje stanowisko - przebaczam im.

SĄSIADOM, którzy potrzebują mojego przebaczenia - ich hałasy, śmiecenie, uprzedzenia, obmawiania mnie i oczernianie innych sąsiadów - to wszystko przebaczam im, PANIE.

Teraz przebaczam wszystkim KSIĘŻOM, pastorom, zakonnicom, mojej parafii, organizacjom parafialnym i grupom modlitewnym, mojemu duszpasterzowi, biskupowi, papieżowi, całemu Kościołowi: brak wsparcia, potwierdzenia mojej wartości; złe kazania; małostkowość, brak  zainteresowania, brak zachęty, której nasza rodzina bardzo potrzebowała; także wszelkie zranienia, jakie zadano mnie lub mojej rodzinie, nawet w odległej przeszłości - przebaczam im dzisiaj.

PANIE, przebaczam osobom ODMIENNYCH PRZEKONAŃ: tym, którzy należą do innych opcji politycznych, którzy atakowali mnie, ośmieszali, dyskryminowali, przez których poniosłem szkodę materialną.

Przebaczam przedstawicielom INNYCH WYZNAŃ, którzy próbowali mnie nawrócić na siłę, napastowali mnie, atakowali, kłócili  się ze mną, narzucali mi  swój punkt widzenia.

Przebaczam tym, którzy zranili mnie ETNICZNIE: dyskryminowali mnie, wyszydzali, mówili dowcipy o mojej narodowości lub rasie, wyrządzili mojej rodzinie krzywdę fizyczną, emocjonalną lub materialną. Przebaczam im dzisiaj.

PANIE, Przebaczam też wszystkim SPECJALISTOM, którzy w jakikolwiek sposób mnie skrzywdzili: lekarzom, pielęgniarkom, prawnikom, sędziom, politykom, i pracownikom administracyjnym.

Wybaczam wszystkim PRACUJĄCYM  W SŁUŻBACH SPOŁECZNYCH: policjantom, strażakom, kierowcom autobusów, sanitariuszom, a szczególnie fachowcom, którzy zażądali zbyt wiele za swoją pracę.

JEZU, przebaczam mojemu PRACODAWCY to, że nie płacił mi wystarczająco, nie doceniał mojej pracy, nie chwalił za osiągnięcia.

PANIE JEZU, przebaczam moim NAUCZYCIELOM I WYKŁADOWCOM, zarówno dawnym jak i obecnym, tym, którzy mnie karali, upokarzali, obrażali mnie, traktowali niesprawiedliwie, wyśmiewali, nazywali  tępym lub głupim, zmuszali, żebym zostawał po szkole. Przebaczam im, PANIE.

JEZU, przebaczam moim PRZYJACIOŁOM, którzy mnie zawiedli, zerwali ze mną kontakt, nie wspierali mnie i  byli nieosiągalni, gdy ich potrzebowałem, pożyczyli pieniądze i nigdy nie oddali, plotkowali  o mnie.

PANIE JEZU, w szczególny sposób modlę się o łaskę przebaczenia TEJ JEDNEJ OSOBIE, która w całym moim życiu zraniła mnie najbardziej.
Proszę, pomóż mi  przebaczyć temu, kogo uważam za swojego największego wroga, komu najtrudniej jest mi przebaczyć; o kim powiedziałem, że nigdy nie przebaczę.

PANIE, sam również proszę o przebaczenie tych wszystkich ludzi - za ból, jaki im zadałem - szczególnie moją matkę i ojca oraz mojego współmałżonka. Przepraszam z całego serca zwłaszcza za te największe krzywdy, jakie im wyrządziłem.

Dziękuję Ci, PANIE JEZU, że jestem teraz uwalniany od zła, jakim jest brak przebaczenia. Niech Twój ŚWIĘTY DUCH napełni mnie światłem i rozjaśni każdy mroczny obszar mojego umysłu. 
Amen.czwartek, 19 listopada 2015

Obroń mnie, Panie, od nienawiści."Każdy Twój wyrok przyjmę twardy
Przed mocą Twoją się ukorzę.
Ale chroń mnie Panie od pogardy
Od nienawiści strzeż mnie Boże.

Wszak Tyś jest niezmierzone dobro
Którego nie wyrażą słowa.
Więc mnie od nienawiści obroń
I od pogardy mnie zachowaj.

Co postanowisz, niech się ziści.
Niechaj się wola Twoja stanie,
Ale zbaw mnie od nienawiści
Ocal mnie od pogardy, Panie."

Jak głęboko w moje serce zapadły te słowa poety, będę się nimi modlić co rano.
Błąka się moja dusza i pyta
"Oko za oko, ząb za ząb"? 
Przecież to Stare Przymierze!

"Wypełnieniem Prawa jest miłość,
kto miłuje bliźniego, wypełnił  Prawo." 
Panie, ulituj się nad tymi, których serce się nie pyszni,
którzy mają Ciebie i swoją Ojczyznę w sercu,
a nie na sztandarach.
Wybacz tym, którzy uważają, że posiedli wszelką wiedzę i władzę,
lecz zagubili Twoje przykazania.
"Nie osądzajcie, a nie będziecie osądzeni,
nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni.
Przebaczajcie, a będzie wam przebaczone."

"Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew,
wrzaskliwość, znieważanie - wraz z wszelką złością.
Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni.
Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył." 
Panie Jezu, w polskim piekle już podłożono ogień na stosach
i nie wolno nam myśleć inaczej niż pisał Majakowski:
 "Słowa nasze, nawet co ważniejsze słowo
ściera się w użyciu, jak ubiór, co sparciał.
Chcę, by zajaśniało na nowo
najdostojniejsze ze słów - partia.
................................................

A gdy się w partię zejdziemy w walce -
to padnij, wrogu, leż i pamiętaj.
Partia - to ręka milionopalca,
w jedną miażdżącą pięść zaciśnięta.
...................................................
Mózg klasy, sprawa klasy, siła klasy, chluba klasy -
oto czym jest partia.
Partia i .... - bliźnięta - bracia -
kogo bardziej matka - historia ceni?
Mówimy - ...., a w domyśle - partia,
mówimy - partia, a w domyśle - ...."

Jezu Chryste, Królu Miłości, który z miłości do nas umarłeś, abyśmy byli jedno
i wspólny przynosili owoc - ulituj się nad Polską.

'Teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, Który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur - wrogość. W swym Ciele pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój, i w ten sposób jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem, w jednym Ciele przez krzyż, w Sobie zadawszy śmierć wrogości." Ef 2, 13-16

poniedziałek, 2 listopada 2015

"W krainie życia będę widział Boga."


Jak cię oswoić śmierci? Jak cię pokochać? Jak czekać na ciebie?
Kiedy słyszymy o tobie, że kogoś zabrałaś, jesteśmy smutni,
czasem przerażeni, ale tak naprawdę nie chce nam się wierzyć,
że kiedyś zapukasz i do naszych drzwi.
Nie spiesz się, spokojnie, zaczekamy na ciebie bez pośpiechu.
Jeszcze musimy szczerze uwierzyć w zbawienie i zmartwychwstanie!
Teoretycznie przygotowani, teologicznie ustawieni,
a tak naprawdę?
Czy będziesz wzruszeniem? Czy będziesz zdziwieniem?
Czy bólem przejścia? Czy bólem odejścia?
jesteś prawie tak potężna jak miłość, ale nie można się ciebie nauczyć.
Można jedynie: ZAUFAĆ. "Nie lękajcie się - Bóg jest Miłością."
Kto zaufał Słowu, nie dozna zawodu i narodzi się na nowo,
narodzi do wiecznego życia.
TO - nam obiecał Pan.
Cieszmy się zatem na Jego spotkanie!

W krainie życia będę widział Boga.
Miłuję Pana, albowiem usłyszał
Głos mego błagania.
Bo skłonił ku mnie swe ucho
W dniu, w którym wołałem.
W krainie życia będę widział Boga.
Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta otchłani,
Ogarnął mnie strach i udręka.
Ale wezwałem imienia Pana:
"Panie, ratuj moje życie".
W krainie życia będę widział Boga.
Pan jest łaskawy i sprawiedliwy,
Bóg nasz jest miłosierny.
Pan strzeże ludzi prostego serca:
Byłem w niedoli, a On mnie wybawił.
W krainie życia będę widział Boga.
Wróć, duszo moja do swego spokoju,
Bo Pan dobro ci wyświadczył.
Uchronił bowiem moją, duszę od śmierci,
Oczy od łez, nogi od upadku.
Będę chodził w obecności Pana
W krainie żyjących.
W krainie życia będę widział Boga. Ps.116.

sobota, 17 października 2015

Nie lękajcie się...                          Nie lękajcie się, nie lękajcie się, nie lękajcie się - BÓG JEST MIŁOŚCIĄ.

Czy głęboko w to wierzysz, bracie, siostro? Czy też boisz się przyjść do Niego?
A może Bóg jest dla ciebie straszakiem, liczącym ciągle twoje grzechy
i wytykającym ci, że nie przestrzegasz Jego nakazów i zakazów?
Czy poczułeś się kiedyś jak Jego dziecko, które ma prawo do błędów?
Czy może żyjesz w przekonaniu, że Bóg cię nie kocha, bo nie jesteś doskonały?
Czy chcesz dostawać coraz lepsze stopnie z zachowania?
Myślisz, że tak patrzy na nas Bóg?

Jeśli poczujesz Jego MIŁOŚĆ, to że się o ciebie troszczy i wybiera najlepszą drogę do nieba,
przestaniesz się bać: Jego, ludzi, zdarzeń, biedy, starości, choroby, a także śmierci.
Jeśli uwierzyłeś, że Jezus jest Synem Boga, Który, aby nas wykupić od grzechów dał się zabić
i przyjął śmierć męczeńską na krzyżu, potem zmartwychwstał i żyje w chwale,
to nic już, bracie, siostro nie może cię przestraszyć, zostałeś zbawiony za darmo.
A jeżeli poczujesz się źle, coś po prostu przeskrobałeś i dokucza ci sumienie
idź i oddaj Jemu to wszystko w szczerej spowiedzi.
A ON w swojej łagodności i miłosierdziu, patrząc na twoją skruchę, powie z miłością:
"Idź i nie grzesz więcej...".

Być dzieckiem Boga, to żyć w ciągłej wdzięczności za każdą daną nam chwilę,
za każde dobre natchnienie pochodzące od Niego, za każde poruszenie serca,
za miłość okazaną bliźnim, tym których kochamy i tym, których kochamy jeszcze za mało,
za Jego świętą obecność w naszym małym, pokaleczonym sercu.
Jeśli potrafisz wzbudzać nieustannie swoją wdzięczność dla Stwórcy -
odnajdziesz pokój duszy i będziesz jak dziecko na kolanach matki.
Tego ci życzę bracie, siostro w ten pochmurny, październikowy dzień,
który przez nasz uśmiech może stać się słoneczny i rozświetlony, jak nasze serca.

Chrystus cierpiał za was i wzór wam zostawił,
abyście szli za Nim Jego śladami.
On grzechu nie popełnił,
a w Jego ustach nie było podstępu. 
On gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył,
kiedy cierpiał nie groził,
lecz oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie.
On sam, w swoim ciele,
poniósł nasze winy na drzewo.
Abyśmy przestali być uczestnikami grzechów,
a żyli dla sprawiedliwości.
Krwią ran Jego
zostaliście uzdrowieni.  (1 P2, 21-24)poniedziałek, 5 października 2015

Apostołka Miłosierdzia.


Dz.651. " O Boże niepojęty. Jak wielkim jest miłosierdzie Twoje, przechodzi wszelkie pojęcie 
ludzkie i anielskie zarazem; wszyscy aniołowie i ludzie wyszli z wnętrzności
miłosierdzia Twego.
Miłosierdzie jest kwiatem miłości; Bóg jest miłością, a miłosierdzie jest Jego czynem,
w miłości się poczyna, w miłosierdziu się przejawia.
Na co spojrzę, wszystko mi mówi o Jego miłosierdziu, nawet sama sprawiedliwość Boża
mówi mi o jego niezgłębionym miłosierdziu, bo sprawiedliwość wypływa z miłości."

Dz 741  " Ja, siostra Faustyna, z rozkazu Bożego byłam w przepaściach piekła na to,
aby mówić duszom i świadczyć, że piekło jest."
"Dziś byłam w przepaściach piekła, wprowadzona przez anioła. Jest to miejsce wielkiej kaźni,
jakiż jest obszar jego wielki. Rodzaje mąk, które widziałam:
 pierwszą męką, która stanowi piekło,jest utrata Boga;
drugie - ustawiczny wyrzut sumienia; trzecie - nigdy się już ten los nie zmieni;
czwarta męka - jest ogień, który będzie przenikał duszę, ale nie zniszczy jej,
jest to straszna męka, jest to ogień czysto duchowy zapalony gniewem Bożym;
piąta męka - jest ustawiczna ciemność, straszny zapach duszący, a choć jest ciemność,
widzą się wzajemnie szatani i potępione dusze,i widzą wszystko zło innych i swoje;
szósta męka - jest ustawiczne towarzystwo szatana;
siódma męka - jest straszna rozpacz, nienawiść Boga, złorzeczenia, przekleństwa, bluźnierstwa.
Są to męki, które wszyscy potępieni cierpią razem, ale to nie koniec mąk.
Są męki dla dusz poszczególne, które są mękami zmysłów, każda dusza, czym grzeszyła,
tym jest dręczona w straszny i nie do opisania sposób. Są straszne lochy, otchłanie kaźni,
gdzie jedna męka odróżnia się od drugiej; umarłabym na ten widok tych strasznych mąk,
gdyby mnie nie utrzymywała wszechmoc Boża. "

Dz.1570 " O Boże wielkiego miłosierdzia, Dobroci nieskończona,
oto dziś cała ludzkość woła z otchłani nędzy swojej do miłosierdzia Twego,
do litości Twojej, o Boże; a woła potężnym swym głosem nędzy.
Boże łaskawy, nie odrzucaj modlitwy wygnańców tej ziemi.
O Panie, Dobroci niepojęta, który znasz na wskroś nędzę naszą i wiesz,
że o własnych siłach wznieść się do Ciebie nie jesteśmy w stanie
- przeto Cię błagamy, uprzedzaj nas łaską swoją i pomnażaj w nas nieustannie
miłosierdzie swoje abyśmy wiernie pełnili wolę Twoją świętą
w życiu całym i w śmierci godzinie.
Niech nas osłania wszechmoc miłosierdzia Twego
przed pociskami nieprzyjaciół naszego zbawienia,
abyśmy z ufnością, jak dzieci Twoje, czekali na przyjście Twoje ostateczne,
który to dzień Tobie jest tylko wiadomy.
 I spodziewamy się, że otrzymamy wszystko, co nam jest obiecane przez Jezusa,
pomimo całej nędzy naszej, bo Jezus jest ufnością naszą,
przez Jego miłosierne Serce przechodzimy jak przez otwartą bramę do nieba."


sobota, 3 października 2015

Modlitwa Papieża Franciszka i Świętego Jana Pawła II za rodziny.Modlitwa do Świętej Rodziny

Jezu, Maryjo i Józefie
w was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do was zwracamy się z ufnością.
Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.
Święta Rodzino z Nazaretu,
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.
Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.
Jezu, Maryjo i Józefie 
Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

Modlitwa Św. Jana Pawła II za rodziny.

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Niewiasty przez Ducha Świętego, stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw,' aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się. mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie - błagamy Cię o to za pośrednictwem Matki Bożej Różańcowej - ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny.
Ty, który jesteś Życiem, Prawdą i Miłością w jedności Syna i Ducha Świętego. Amen.
 

sobota, 26 września 2015

Litania za chorych.
Litania za chorych.

Kyrie, elejson!
Chryste, elejson!
Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze, z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Boże, który stworzyłeś człowieka na Twoje podobieństwo i nie chcesz jego zniszczenia.
zmiłuj się nad nami.
Boże, który naszym pierwszym rodzicom po ich upadku dałeś nadzieję, że będą mieli Zbawiciela,
zmiłuj się nad nami.
Boże, który rozkazałeś Mojżeszowi na pustyni wystawić miedzianego węża,
aby Izraelici, patrząc na niego, nie umierali od ukąszenia węży,
zmiłuj się nad nami.
Boże, który stworzyłeś rozmaite lekarstwa i zioła dla uleczenia naszych chorób,
zmiłuj się nad nami.
Boże, który ulitowałeś się nad łzami i modlitwą króla Ezechiasza i przedłużyłeś mu życie,
zmiłuj się nad nami.
Boże, który wielu sposobami doświadczonego Hioba na końcu wspaniale nagrodziłeś,
zmiłuj się nad nami.
Boże, który pobożnego Tobiasza ciężko dotknąłeś utratą wzroku, a potem wzrok mu przywróciłeś, 
zmiłuj się nad nami.
Boże, który chcesz nas oczyścić przez cierpienia, jak złoto w ogniu,
zmiłuj się nad nami.
Jezu, który przyszedłeś dla uzdrowienia chorych, pocieszenia strapionych i otarcia łez naszych,
zmiłuj się nad nami.
Jezu, który uzdrowiłeś chorego od trzydziestu ośmiu lat mocą Twojego słowa,
zmiłuj się nad nami.
Jezu, który wskrzesiłeś Łazarza od czterech dni umarłego.
zmiłuj się nad nami.
Jezu, który trędowatych uleczyłeś, ślepym przywróciłeś wzrok, głuchym słuch, niemym mowę,
a tych, którzy z ufnością dotknęli się skraju Twojej szaty, obdarzyłeś zdrowiem,
zmiłuj się nad nami.
Jezu, mężu boleści, który znasz nasze słabości z doświadczenia,
zmiłuj się nad nami.
Jezu, który poszedłeś na śmierć jak  baranek, który daje się prowadzić na zabicie,
zmiłuj się nad nami.
Bądź nam miłościw - przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw - wysłuchaj nas, Panie.
Od grzechu każdego, który śmierć zadaje duszy,
zachowaj nas, Panie.
Od takiej śmierci, która prowadzi do wiecznego potępienia,
zachowaj nas, Panie.
Od sideł i chytrości szatańskiej,
zachowaj nas, Panie.
Od wszelkich niebezpieczeństw,
zachowaj nas, Panie.
Od upadku na duchu i niepokoju serca,
zachowaj nas, Panie.
My, grzeszni, Ciebie prosimy,
wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nas na końcu życia do wiecznego odpoczynku przyjąć raczył,
prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy mogli do końca wytrwać i dostać się do szczęśliwej wieczności,
prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Boże, Twój Syn dźwigał nasze boleści i objawił nam tajemnicę wartości cierpienia,
wysłuchaj nasze prośby za chorego brata (siostrę) ....i wszystkich chorych, spraw,
aby pamiętali, że należą do grona tych, którym Ewangelia obiecuje pociechę, i czuli się
zjednoczeni z Chrystusem cierpiącym za zbawienie świata. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

W Tobie jest światło
Każdy mrok rozjaśni
W Tobie jest życie
Ono śmierć zwycięża
Ufam Tobie Miłosierny
Jezu wybaw nas...
 


Psalm 40.
Z nadzieją czekałem na Pana,
a On się pochylił nade mną
i wysłuchał mego wołania.
Wydobył mnie z dołu zagłady,
z błotnego grzęzawiska.
Stopy moje postawił na skale
i umocnił moje kroki.
Włożył mi w usta pieśń nową,
śpiew dla naszego Boga.
Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga,
i zaufają Panu.
Szczęśliwy człowiek, który nadzieję pokłada 
w Panu,
a nie naśladuje pysznych i skłonnych do kłamstwa.
Panie, Boże mój, wiele uczyniłeś cudów
i w Twoich zamiarach wobec nas 
nikt Ci nie dorówna.
A gdybym chciał je głosić i opowiadać
byłyby liczniejsze, niż można to wyrazić.
Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi,
lecz otwarłeś mi uszy;
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
Wtedy powiedziałem: "Oto przychodzę.
W zwoju księgi jest o mnie napisane:
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże,
a Twoje Prawo mieszka w moim sercu".

wtorek, 22 września 2015

Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia 2015/2016


Z TEKSTU BULLI OJCA ŚWIĘTEGO NA ROK MIŁOSIERDZIA:

"Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli podczas Jubileuszu uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Będzie to sposobem na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a także umożliwi nam coraz głębsze wejście w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani dla Bożego miłosierdzia. Przepowiadanie Jezusa przedstawia te uczynki miłosierdzia, abyśmy mogli poznać, czy żyjemy jak Jego uczniowie, czy też nie. Odkryjmy na nowo uczynki miłosierdzia względem ciała: głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, przybyszów w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać. I nie zapominamy o uczynkach miłosierdzia względem ducha: wątpiącym dobrze radzić, nieumiejętnych pouczać, grzeszących upominać, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych.

Nie możemy uciec od słów Pana, gdyż to na ich podstawie będziemy osądzeni: czy daliśmy jeść temu, kto jest głodny, czy daliśmy pić temu, kto jest spragniony, czy przyjęliśmy przybysza i ubrali nagiego, czy mieliśmy czas, aby być z chorym i z więźniem (por. Mt 25, 31-45). Podobnie również zostaniemy zapytani, czy pomogliśmy wyjść z wątpliwości, które sprawiają, że człowiek zaczyna się bać, i które stają się źródłem samotności; czy byliśmy zdolni do przezwyciężenia ignorancji, w której żyją miliony osób, a przede wszystkim dzieci pozbawione koniecznej pomocy, aby wyjść z biedy; czy byliśmy blisko tego, kto jest samotny i uciśniony; czy przebaczyliśmy temu, kto nas obraził i odrzuciliśmy każdą formę urazów i nienawiści, które prowadzą do przemocy; czy byliśmy cierpliwi na wzór Boga, który jest tak bardzo cierpliwy wobec nas; i wreszcie czy powierzaliśmy Panu na modlitwie naszych braci i siostry. W każdym z tych „najmniejszych” jest obecny sam Chrystus. Jego ciało staje się znów widoczne jako umęczone, poranione, ubiczowane, niedożywione, w ucieczce…, abyśmy mogli je rozpoznać, dotknąć i pomóc z troską. Nie zapominajmy o słowach św. Jana od Krzyża: «Pod wieczór życia będą cię sądzić z miłości»"

Modlitwa na Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia:

Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, 
jak Ojciec nasz niebieski i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego.
Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.
Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza,
a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia
wyłącznie w rzeczach stworzonych.
Wzrok ten sprawił. że Piotr zapłakał po zdradzie,
a żałujący, Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.
Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki,
jakbyś je wypowiedział do każdego z nas: O, gdybyś znała dar Boży!

Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego, Boga, który objawia
swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie,
spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie,
swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego. 
Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to,
aby mogli okazywać słuszne współczucie tym,
którzy trwają w niewiedzy i błędzie:
niech każda osoba, która się do nich zwraca czuje się oczekiwana, kochana
oraz doświadcza przebaczenia od Boga.

Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem,
aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana,
a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim,
głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym.

Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia,
Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Psalm 32

Szczęśliwy człowiek, któremu nieprawość została
odpuszczona.
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy,
a w jego duszy nie kryje się podstęp.
Gdy milczałem, wysychały moje kości
wśród codziennych moich jęków.
Bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twa ręka,
z sił opadłem jak w czas letniej spiekoty.
Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem mej winy.
Rzekłem:"Wyznaję ma nieprawość Panu",
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
Do Ciebie więc modlić się będzie każdy wierny,
gdy znajdzie się w potrzebie.
Choćby nawet wezbrały wody,
fale go nie dosięgną.
Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku
i dasz mi radość mego ocalenia.
"Będę cię uczył i wskażę ci drogę, którą pójdziesz,
mój wzrok będzie czuwał nad tobą.
Ale nie bądź jak muł i koń bez rozumu,
można je okiełznać tylko wędzidłem,
inaczej nie podejdą do ciebie".
Liczne są cierpienia grzesznika, 
ufających Panu łaska ogarnia.
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi,
radośnie śpiewajcie, wszyscy prawego serca!
 

piątek, 28 sierpnia 2015

"Pan - jest imię Jego."

NIECH WSZYSTKIE LUDY ŚWIATA DOWIEDZĄ SIĘ. ŻE JEDYNIE PAN JEST BOGIEM,
A INNEGO NIE MA. NIECH WIĘC SERCE WASZE BĘDZIE SZCZERE WOBEC PANA,
BOGA NASZEGO, ABYŚCIE POSTĘPOWALI WEDŁUG JEGO PRAW
I PRZESTRZEGALI JEGO NAKAZÓW. 1 Krl 8, 60-61


JAHWE, ADONAI - MÓJ WIELKI PAN,  
ELOHIM, ELOAH - IMIĘ BOGA 
JAHWE SABAOT - PAN ZASTĘPÓW, WSZECHMOCNY
EL SZADDAJ - BÓG WSZECHMOGĄCY
EL ELJON - BÓG NAJWYŻSZY
EL OLAM - BÓG WIECZNOŚCI
EL BERIT - BÓG PRZYMIERZA


On to jest, który tworzy góry i stwarza wichry, myśli ludzkie poznaje,
wywołuje jutrzenkę i ciemność, stąpa po wyżynach ziemi.  
Pan, Bóg Zastępów, jest imię Jego.                     Am 4,13


Pan zbudował na niebiosach pałac wysoki, a sklepienie jego oparł o ziemię;
 nazywa wodę morzem  i  rozlewa ją na powierzchni ziemi.
Pan - oto imię Jego.                                               Am 9, 6

"Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne - któż je zgłębi? Ja, Pan, badam serce
i doświadczam nerki, bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania, według
owoców jego uczynków." Jr 17, 9-10 

"Czyż nie Ja jestem Pan,
a nie ma innego Boga prócz Mnie?
Bóg sprawiedliwy i zbawiający
nie istnieje poza Mną.
Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić,
wszystkie krańce świata,
bo Ja jestem Bogiem
i nikt inny!" Iz 45,


ABBA - OJCIEC, TATUŚ

Pan, Bóg twój niósł cię całą drogę, którą szliście, jak ojciec nosi swego syna. Pwt 1, 31b
 
Podtrzymuj mnie, Panie, według swej obietnicy, a żyć będę.
I nie zawiedź mojej nadziei.

 Psalm 34.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
i Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
Oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto biedak zawołał i Pan go usłyszał,
i uwolnił od wszelkiego ucisku. 
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci,
gdyż bogobojni nie zaznają biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu,
szukającym Pana niczego nie zabraknie.

niedziela, 9 sierpnia 2015

Mój kraj.


Kocham mój kraj, gdzie jeszcze słychać dźwięk dzwonów wołających:
"Czas na modlitwę, czas na Eucharystię, czas na Anioł Pański."

Kocham mój kraj, bo wiele jeszcze w nim przy drogach świątków, krzyży
i śladów stóp pielgrzymów przemierzających święte szlaki.

Kocham mój kraj z jego szeleszczącym językiem, cudownymi krajobrazami.
Kocham mój kraj, tu się urodziłam i tu chcę umrzeć.

Panie, pozwól mi nie dostrzegać, że kościelne wieże, budowane na Twoją chwałę, służą bożkom naszych czasów,
że muszą dźwigać przekaźniki operatorów sieci komórkowej,
muszą zarabiać(?).

Panie, pozwól mi nie dostrzegać krzyży znaczących śmierć 
na drogach,
po których jeżdżą rozpędzeni szaleńcy, często pijani jazdą lub alkoholem.

Panie, proszę, niech w ostatnią godzinę mojej śmierci otaczają mnie ludzie życzliwi,
współczujący,
a nie ludzkie roboty podające zastrzyki, z łaski pojące wodą.

Przepraszam Cię, Panie, za tyle zła, niewdzięczności, obojętności i pogardy 
w moim narodzie i ...we mnie. 

Okaż nam Panie miłość Twą, ześlij nam Ducha Twego moc
niech nas ogarnie dziś, niech nas przemienia.
NIECH NAS PRZEMIENIA.środa, 5 sierpnia 2015

Przybądź Duchu Święty.


Litania do Ducha Świętego.

Kyrie, elejson, Christe, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który pochodzisz od Ojca i Syna - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który dajesz świadectwo o Chrystusie - zmiłuj się nad nami.
Duchu Prawdy, który dany nam jesteś na zawsze - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, którego przedziwną mocą dokonało się wcielenie Słowa - 
zmiłuj się nad nami.
Duchu Pański, który wypełniasz ziemię - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który mieszkasz w sercach naszych - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty mądrości i rozumu - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty rady i męstwa - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty umiejętności i pobożności - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty bojaźni Bożej - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty łaski i miłosierdzia - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty mocy, miłości i trzeźwego myślenia - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty łaski i przebłagania - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty wiary, pokoju i miłości - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty pokory i czystości - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty miłości, dobroci i łagodności - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty cierpliwości, skromności i wstrzemięźliwości - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty żalu i skruchy - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty wszelkiej łaski - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, pod którego natchnieniem święci ludzie przekazują nam słowa Boże-
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który przenikasz wszystko - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który w czasie chrztu Chrystusa zstąpiłeś na Niego w postaci gołębicy -
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, w którym mamy nasze odrodzenie - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, przez którego rozlana jest miłość Boża w sercach naszych - 
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty przybrania nas za synów Bożych - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który przychodzisz z pomocą naszej słabości - 
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który nas wzmacniasz - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci ognistych języków - 
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, którego mocą Apostołowie odważnie głosili Chrystusa - 
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który przekonujesz świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie - 
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który przez wiarę oczyszczasz nasze serca - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który dajesz życie - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który rozdzielasz różne łaski i dary - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Pocieszycielu, zostający z nami na zawsze -
zmiłuj się nad nami.
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

Od wszelkiego zła - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od grzechu każdego - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od pokus i sideł szatańskich - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od rozpaczy i zwątpienia w łaskę Bożą - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od sprzeciwiania się prawdom chrześcijańskim - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od zaniedbywania miłości braterskiej - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkiej zatwardziałości i zaniedbania pokuty - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkich nieczystych spraw i myśli - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od gniewu i niezgody - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkiego ducha złego - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Przez objawienie się Twoje w czasie przemienienia na górze Tabor -
wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Przez zstąpienia Twoje na Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku -
wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
W dzień sądu - wybaw nas,Duchu Święty, Boże.

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nam winy odpuścić raczył - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyśmy usiłowali zachować jedność ducha, dzięki więzi, jaką jest pokój - 
wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyśmy pamiętali, że ciało nasze jest Twoją świątynią - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyśmy siali w Duchu i jako plon zebrali życie wieczne - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś wzbudził w nas i rozwijał ducha ubóstwa - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś duszę naszą przyozdobił cichością i łagodnością - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nam łaski żalu udzielić raczył - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś w nas rozpalił pragnienie prawdziwej sprawiedliwości - 
wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś wlał w nasze serca szczere uczucia miłości i miłosierdzia -
wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś stworzył w nas serca czyste i odnowił w nas moc ducha - 
wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyśmy mężnie i wytrwale mogli znosić prześladowania dla sprawiedliwości
i dla imienia Twego - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas od grzechów przeciwko Tobie, Duchu Święty, ustrzec raczył - 
wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyśmy nigdy nie zasmucali Ciebie, Duchu Święty - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas w wierze, nadziei i miłości aż do końca zachować raczył -
wysłuchaj nas Duchu Święty, Boże.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wylej na nas Ducha Świętego.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, ześlij nam obiecanego Ducha Ojca.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, udziel nam Ducha pokoju.

Módlmy się:
Przybądź Duchu Święty, który wszystkie narody w jedności wiary zgromadziłeś, racz napełnić serca  swoich wiernych i ogień miłości swojej racz w nich zapalić, aby łaska Twa najświętsza oświeciła nasze serca i od wszelkiego zła nas chroniła. Amen.


poniedziałek, 6 lipca 2015

Tradycja karmelitańska.


             KRÓTKA NAUKA O PIERWIASTKACH MODLITWY WEWNĘTRZNEJ
                                             W TRADYCJI KARMELITAŃSKIEJ.

          JEZUS.
              Kto raz poznał Jezusa nie znajdzie już podobnego przyjaciela - z tęsknoty wraca
              w to samo miejsce, gdzie Go zarazem spotyka i traci. Jezus ukrywa się przed
              spojrzeniem człowieka, jak płochliwy jeleń. Tylko otwarte uszy mogą w hałaśliwej
              puszczy usłyszeć stąpanie Pana. Ponieważ Jezus nie chce jałmużny złożonej z lęku
              przed śmiercią, podchodzi bliżej do tych co wierzą. Z dnia na dzień, od nocy do nocy
              chowa się o jedno drzewo bliżej, aż do chwili zaufania i oswojenia. Momenty tego
              cierpliwego oswajania trzeba nazwać modlitwą - trwaniem więzi na odległość.
          KSIĘGA.
               Bóg zaprosił naród wybrany do słuchania. W czasach Starego Przymierza przelewał
               z nieba słowa przez usta proroków, powodowany miłością posłał ostatecznie swojego
               Jednorodzonego Słowosyna. Pismo Święte jest pierwszą księgą, pierwszymi słowami
               dziecka, które uczy się słuchać, rozumieć i mówić do Ojca. Spadkobiercy Teresy i
               Jana nie domagają się widzeń oblicza Kochanego - oczy przecież mogą zwodzić, a
               wyobraźnia budować atrapy - lecz zakrywszy twarz płaszczem, słuchają łagodnego
               głosu, przypominającego powiew na Horebie.
           ŻYCIE.
               Trzy siostry podtrzymują modlitwę: Pokornica, Wyrzecznica i Miłośnica. Pierwsza
               prawdziwie nazywa czyny i słowa, nie znosi obłudy. Druga nasyca życie radością
               drobnostek i zaspokaja wiecznie głodne brzuchy. Trzecia rozgrzewa zimne serca, bo
               kochanie człowieka jest szkołą miłości Boga.
           SERCE.
               Strażnik tętna przechowuje w sobie prawdziwe skarby. Serce ma moc wyboru, 
               doradza mu rozum, czasami ulega namowom uczuć. Jest jedynym sonarem 
               obecności Boga. Zapisuje wrażenia i przeczucia, rozczytuje znaki. 
               Kiedy serce łączy się z drugim Sercem, skupia uwagę rozumu i słodko odbiera 
               poczucie czasu. Niczego więcej nie trzeba. Serce samo wystarcza.
            ROZUM.
                Szeregi zaczepionych o siebie myśli wędrują po głowie: jedne rozbawione, drugie
                znudzone, tylko niektóre posiadają jasny kierunek biegu. Kiedy Duch Święty wybiera
                jeden ciąg z tysiąca, zrodzony pod wpływem słów Pana lub obrazów z Jego życia, 
                zamienia go w światło, które nie pozwala zasnąć. Tak rozżarzone wewnętrznie słowa
                wracają i męczą, aż rozum przekaże je sercu, które nawet w ogrodniku potrafi
                rozpoznać ZMARTWYCHWSTAŁEGO.    

             Wtedy rzekł: «Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana!» A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały [szła] przed Panem; ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze - trzęsienie ziemi: Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu - szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. A wtedy rozległ się głos mówiący do niego: «Co ty tu robisz, Eliaszu?» 1 Krl 19, 11-13 
                        
                  

poniedziałek, 29 czerwca 2015

Litania do Świętego Piotra Apostoła.
Litania do św. Piotra Apostoła

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Piotrze, Apostole - módl się za nami,
Święty Piotrze, Synu Jony z Betsaidy - módl się za nami,
Święty Piotrze, miłujący Pana ponad wszystko - módl się za nami,
Święty Piotrze, wierny naśladowco Jezusa Chrystusa - módl się za nami,
Święty Piotrze, Świadku Przemienienia na górze Tabor - módl się za nami,
Święty Piotrze, widzący w Jezusie Mesjasza - módl się za nami,
Święty Piotrze, chodzący po jeziorze wraz z Chrystusem - módl się za nami,
Święty Piotrze, broniący Jezusa przed pojmaniem - módl się za nami,
Święty Piotrze, napełniony Duchem Świętym - módl się za nami,
Święty Piotrze, odważny wyznawco Chrystusa - módl się za nami,
Święty Piotrze, uwolniony z więzienia przez Anioła - módl się za nami,
Święty Piotrze, Wielki Rybaku - módl się za nami,
Święty Piotrze, Skało i Opoko - módl się za nami,
Święty Piotrze, ustanowiony przez Zbawiciela Głową Kościoła - módl się za nami,
Święty Piotrze, męczenniku - módl się za nami,
Święty Piotrze, pierwszy Papieżu - módl się za nami,
Święty Piotrze, autorze listów Nowego Testamentu - módl się za nami,
Święty Piotrze, Patronie Bazyliki w Watykanie - módl się za nami,
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przepuść, nam Panie.
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Boże, któryś Świętego Piotra rybaka wywyższył wśród Apostołów na Głowę Swego Kościoła Świętego, prosimy Cię w imię zasług Jego, abyś nas raczył przyjąć jako owce do Swej trzody. Spraw, byśmy kiedyś dostali się do tego Królestwa, w którym Ty Chryste Panie, jako najwyższy Pasterz, żyjesz i na wieki królujesz. Amen.


czwartek, 25 czerwca 2015

Módlmy się o pokój w Afryce!!!                                          Afryka - najbardziej krwawiąca rana świata!

Daj się ubłagać, Panie, Stworzycielu wszelkich bytów,
usłysz nasze wołanie o ratunek dla naszych braci 
na Czarnym Kontynencie.
Tylko Twoja interwencja może ukrócić bezmiar bólu i cierpień, 
nędzy i rozpaczy, głodu i zabijania niewinnych..
Boże w Trójcy Przenajświętszy!
Ulituj się i uratuj ludy tej ziemi umęczone od wieków!
Kiedyś sprzedawane jako żywy towar do morderczej pracy,
wysyłane jako niewolnicy do bogatych, białych ludzi.
Teraz ograbiane ze swoich bogactw, zabijane dla zysku,
oszukiwane przez skorumpowanych wodzów,
niszczone z powodu nienawiści plemiennej.
Jest na Czarnym Lądzie wiele pogaństwa, szamanizmu i wiary w gusła,
ale jest również tak wielu kochających Cię, Panie,
oddających za Ciebie życie!!!
Pytam Cię, Panie Boże, Najwspanialszy Ojcze Ludzkości,
jak kiedyś pytał Abraham:

             «Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi?  
             Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych
                czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd 
                 na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają?
 O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, 
aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu! 
O, nie dopuść do tego! 
Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, 
mógłby postąpić niesprawiedliwie?» Rdz.18 23-25

 Wybacz mi, że ośmielam się wołać do Ciebie,
słowami Psalmu: 

" Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka;
Pomocy moja, spiesz
im na ratunek!" Ps 22
.

sobota, 30 maja 2015

Balsam Miłosierdzia.

                
  „Nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, źródła miłości, jak miłosierdzie Boga” 

"Radzę ci nabyć u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się przyodział, i by nie ujawniła się haniebna twa nagość, oraz balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział" (Ap 3,18)

Modlitwa z użyciem balsamu.

Panie Jezu, Ty jesteś Bogiem mocnym, Bogiem miłosiernym. 
Pragniesz mnie zbawić i dać mi szczęście.
Poślij Ducha - Pocieszyciela i Uzdrowiciela.
Niech mnie ogarnie.
Niech Jego łaska wylewa się na mnie.
Niech mnie dotyka.

"Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie."
NAMASZCZAJĄC CZOŁO MÓW:
Uzdrawiaj Panie, mój umysł. Uspokajaj go i oświecaj. Pomóż mi w zrozumieniu świata i Twojego w nim działania. Obdarz mnie sprawnością umysłową i dobrą pamięcią. Spraw, bym dobrze się czuł w swoim ciele i by mój mózg efektywnie regulował wszystkie czynności mojego ciała.
"Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne."
NAMASZCZAJĄC POWIEKI, MÓW:
Uzdrawiaj, Panie, moje oczy. Dotykaj swoją łaską mojej wyobraźni. Uzdrawiaj wspomnienia i obrazy, które w sobie noszę, a także wszelkie wyobrażenia na własny temat i na temat innych ludzi.Uzdrawiaj mój wzrok 
i kieruj go na to, czego chcesz, a odwracaj od tego, czego nie chcesz. Uzdrawiaj sposób, w jaki widzę swoją przyszłość, a także sposób, w jaki patrzę na swoją przeszłość.
"Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny."
NAMASZCZAJĄC USZY, MÓW:
Uzdrawiaj, Panie, moje uszy. Niech się goją rany zadane mi przez złe słowa pochodzące od innych osób. Uzdrawiaj zranienia mające źródło w niepokonanych pokusach, a także rany, które odniosłem, słuchając rad innych ludzi. Uzdrawiaj mnie z głuchoty na Twoje natchnienia. Chroń moje uszy od agresywnych i niepotrzebnych informacji.
"Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny."
NAMASZCZAJĄC USTA, MÓW:
Uzdrawiaj, Panie, mój język.Ulecz rany, które zadałem sobie, mówiąc źle o innych. Zmieniaj sposób, w jaki wyrażam się w myślach o sobie samym. Dotknij moich zranień związanych ze zdradzonymi tajemnicami innych i moimi. Przyjdź i zniszcz obciążające mnie skutki słów niewypowiedzianych w porę lub niewypowiedzianych nigdy. Uzdrawiaj sposób, w jaki odżywiam swoje ciało.
"Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne."
NAMASZCZAJĄC DŁONIE, MÓW:
Uzdrawiaj, Panie, moje ręce. Napełnij mnie troską o siebie i wiarą w siebie. Wyciszaj mój egoizm i ucz mnie dzielić się z innymi. Dotykaj moich najgłębszych potrzeb.Pozwól mi przyciągać do swojego życia miłość i dobrobyt.Uwalniaj mnie od uzależnień. Wejdź ze swoja mocą w mój niepokój o sprawy materialne. Działaj we wszystkich, z którymi wiążą mnie relacje finansowe.
"Dopomóż mi, Panie, aby nogi moje były miłosierne."
NAMASZCZAJĄC STOPY MÓW:
Uzdrawiaj, Panie, moje stopy. napełnij Duchem Świętym wszystkie miejsca, do których mnie one codziennie prowadzą. Dotykaj osoby, z którymi się spotkam: te, z którymi pracuję, i te, z którymi odpoczywam. Porządkuj moje plany i wizje mojej życiowej drogi. Jeśli powinienem powrócić gdzieś, skąd uciekłem, pomóż mi to zrobić.
"Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne."
NAMASZCZAJĄC SERCE, MÓW:
Uzdrawiaj, Panie, moje serce. Błogosław je, by służyło mi przez wiele lat w zdrowiu i sile. Ulecz moje zranione uczucia. Dotykaj ich I przemieniaj. Oddalaj ode mnie poczucie winy i smutek. Porządkuj moje relacje z osobami, które mnie skrzywdziły. Broń mnie przed duchem oskarżania. Naprawiaj i umacniaj moje więzi z tymi, których kocham. Uwalniaj we mnie zdolność do odczuwania głębokich, pozytywnych emocji. Uzdalniaj mnie do dzielenia życia z drugim człowiekiem.
NA ZAKOŃCZENIE:
Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że spojrzałeś na mnie i dotknąłeś mnie swoją łaską. Amen.

BALSAM MIŁOSIERDZIA MOŻNA NABYĆ W SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W ŁAGIEWNIKACH.