piątek, 28 sierpnia 2015

"Pan - jest imię Jego."

NIECH WSZYSTKIE LUDY ŚWIATA DOWIEDZĄ SIĘ. ŻE JEDYNIE PAN JEST BOGIEM,
A INNEGO NIE MA. NIECH WIĘC SERCE WASZE BĘDZIE SZCZERE WOBEC PANA,
BOGA NASZEGO, ABYŚCIE POSTĘPOWALI WEDŁUG JEGO PRAW
I PRZESTRZEGALI JEGO NAKAZÓW. 1 Krl 8, 60-61


JAHWE, ADONAI - MÓJ WIELKI PAN,  
ELOHIM, ELOAH - IMIĘ BOGA 
JAHWE SABAOT - PAN ZASTĘPÓW, WSZECHMOCNY
EL SZADDAJ - BÓG WSZECHMOGĄCY
EL ELJON - BÓG NAJWYŻSZY
EL OLAM - BÓG WIECZNOŚCI
EL BERIT - BÓG PRZYMIERZA


On to jest, który tworzy góry i stwarza wichry, myśli ludzkie poznaje,
wywołuje jutrzenkę i ciemność, stąpa po wyżynach ziemi.  
Pan, Bóg Zastępów, jest imię Jego.                     Am 4,13


Pan zbudował na niebiosach pałac wysoki, a sklepienie jego oparł o ziemię;
 nazywa wodę morzem  i  rozlewa ją na powierzchni ziemi.
Pan - oto imię Jego.                                               Am 9, 6

"Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne - któż je zgłębi? Ja, Pan, badam serce
i doświadczam nerki, bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania, według
owoców jego uczynków." Jr 17, 9-10 

"Czyż nie Ja jestem Pan,
a nie ma innego Boga prócz Mnie?
Bóg sprawiedliwy i zbawiający
nie istnieje poza Mną.
Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić,
wszystkie krańce świata,
bo Ja jestem Bogiem
i nikt inny!" Iz 45,


ABBA - OJCIEC, TATUŚ

Pan, Bóg twój niósł cię całą drogę, którą szliście, jak ojciec nosi swego syna. Pwt 1, 31b
 
Podtrzymuj mnie, Panie, według swej obietnicy, a żyć będę.
I nie zawiedź mojej nadziei.

 Psalm 34.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
i Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
Oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto biedak zawołał i Pan go usłyszał,
i uwolnił od wszelkiego ucisku. 
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci,
gdyż bogobojni nie zaznają biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu,
szukającym Pana niczego nie zabraknie.

niedziela, 9 sierpnia 2015

Mój kraj.


Kocham mój kraj, gdzie jeszcze słychać dźwięk dzwonów wołających:
"Czas na modlitwę, czas na Eucharystię, czas na Anioł Pański."

Kocham mój kraj, bo wiele jeszcze w nim przy drogach świątków, krzyży
i śladów stóp pielgrzymów przemierzających święte szlaki.

Kocham mój kraj z jego szeleszczącym językiem, cudownymi krajobrazami.
Kocham mój kraj, tu się urodziłam i tu chcę umrzeć.

Panie, pozwól mi nie dostrzegać, że kościelne wieże, budowane na Twoją chwałę, służą bożkom naszych czasów,
że muszą dźwigać przekaźniki operatorów sieci komórkowej,
muszą zarabiać(?).

Panie, pozwól mi nie dostrzegać krzyży znaczących śmierć 
na drogach,
po których jeżdżą rozpędzeni szaleńcy, często pijani jazdą lub alkoholem.

Panie, proszę, niech w ostatnią godzinę mojej śmierci otaczają mnie ludzie życzliwi,
współczujący,
a nie ludzkie roboty podające zastrzyki, z łaski pojące wodą.

Przepraszam Cię, Panie, za tyle zła, niewdzięczności, obojętności i pogardy 
w moim narodzie i ...we mnie. 

Okaż nam Panie miłość Twą, ześlij nam Ducha Twego moc
niech nas ogarnie dziś, niech nas przemienia.
NIECH NAS PRZEMIENIA.środa, 5 sierpnia 2015

Przybądź Duchu Święty.


Litania do Ducha Świętego.

Kyrie, elejson, Christe, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który pochodzisz od Ojca i Syna - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który dajesz świadectwo o Chrystusie - zmiłuj się nad nami.
Duchu Prawdy, który dany nam jesteś na zawsze - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, którego przedziwną mocą dokonało się wcielenie Słowa - 
zmiłuj się nad nami.
Duchu Pański, który wypełniasz ziemię - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który mieszkasz w sercach naszych - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty mądrości i rozumu - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty rady i męstwa - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty umiejętności i pobożności - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty bojaźni Bożej - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty łaski i miłosierdzia - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty mocy, miłości i trzeźwego myślenia - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty łaski i przebłagania - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty wiary, pokoju i miłości - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty pokory i czystości - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty miłości, dobroci i łagodności - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty cierpliwości, skromności i wstrzemięźliwości - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty żalu i skruchy - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty wszelkiej łaski - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, pod którego natchnieniem święci ludzie przekazują nam słowa Boże-
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który przenikasz wszystko - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który w czasie chrztu Chrystusa zstąpiłeś na Niego w postaci gołębicy -
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, w którym mamy nasze odrodzenie - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, przez którego rozlana jest miłość Boża w sercach naszych - 
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty przybrania nas za synów Bożych - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który przychodzisz z pomocą naszej słabości - 
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który nas wzmacniasz - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci ognistych języków - 
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, którego mocą Apostołowie odważnie głosili Chrystusa - 
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który przekonujesz świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie - 
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który przez wiarę oczyszczasz nasze serca - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który dajesz życie - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, który rozdzielasz różne łaski i dary - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Pocieszycielu, zostający z nami na zawsze -
zmiłuj się nad nami.
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

Od wszelkiego zła - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od grzechu każdego - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od pokus i sideł szatańskich - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od rozpaczy i zwątpienia w łaskę Bożą - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od sprzeciwiania się prawdom chrześcijańskim - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od zaniedbywania miłości braterskiej - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkiej zatwardziałości i zaniedbania pokuty - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkich nieczystych spraw i myśli - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od gniewu i niezgody - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkiego ducha złego - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Przez objawienie się Twoje w czasie przemienienia na górze Tabor -
wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Przez zstąpienia Twoje na Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku -
wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
W dzień sądu - wybaw nas,Duchu Święty, Boże.

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nam winy odpuścić raczył - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyśmy usiłowali zachować jedność ducha, dzięki więzi, jaką jest pokój - 
wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyśmy pamiętali, że ciało nasze jest Twoją świątynią - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyśmy siali w Duchu i jako plon zebrali życie wieczne - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś wzbudził w nas i rozwijał ducha ubóstwa - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś duszę naszą przyozdobił cichością i łagodnością - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nam łaski żalu udzielić raczył - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś w nas rozpalił pragnienie prawdziwej sprawiedliwości - 
wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś wlał w nasze serca szczere uczucia miłości i miłosierdzia -
wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś stworzył w nas serca czyste i odnowił w nas moc ducha - 
wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyśmy mężnie i wytrwale mogli znosić prześladowania dla sprawiedliwości
i dla imienia Twego - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas od grzechów przeciwko Tobie, Duchu Święty, ustrzec raczył - 
wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyśmy nigdy nie zasmucali Ciebie, Duchu Święty - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś nas w wierze, nadziei i miłości aż do końca zachować raczył -
wysłuchaj nas Duchu Święty, Boże.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wylej na nas Ducha Świętego.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, ześlij nam obiecanego Ducha Ojca.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, udziel nam Ducha pokoju.

Módlmy się:
Przybądź Duchu Święty, który wszystkie narody w jedności wiary zgromadziłeś, racz napełnić serca  swoich wiernych i ogień miłości swojej racz w nich zapalić, aby łaska Twa najświętsza oświeciła nasze serca i od wszelkiego zła nas chroniła. Amen.