środa, 23 stycznia 2013

Please pray for Father James Manjackal...

Our Father: (Ojcze nasz) Our Father, Who art in heaven; hallowed be Thy name; Thy kingdom come; Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation; but deliver us from evil. Amen.Hail Mary:(Zdrowaś Maryjo) Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee; blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. 


I believe in God:(Wierzę w Boga) I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth; and in Jesus Christ, His only Son, our Lord; Who was conceived by the Holy Spirit,  born of the Virgin Mary; suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell; the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, sits at the right hand of the Father. He shell come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of Saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. 

Jesus, I trust in You.

( on rosary beads ):
 
Eternal Father, I offer You the Body and Blood, Soul and Divinity of Your dearly belowed Son, Our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world.
Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

For the sake of His sorrowfull Passion have mercy on us and on the whole world. (10x)
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.(10x)

Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

O Blood and Water that gushed forth from the Heart of Jesus as a fountain of mercy, I trust in You. 
O Krwi i Wodo, Któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, ufamy Tobie.

Panie, jeśli taka jest Twoja wola,  przywróć zdrowie Ojcu Jamesowi, Twojemu Apostołowi naszych czasów, który miliony ludzi na całym świecie przyciągnął do Ciebie.

środa, 16 stycznia 2013

Modlitwy charyzmatyczne Ojca Jamesa.


Co powinieneś zrobić:
- Uwierz, że Jezus Chrystus odkupił nasze grzechy na krzyżu i dlatego jesteśmy uwolnieni od grzechu ( 1 P 2,24).
- Przyjdź do jedynego Wybawcy - Jezusa i wyznaj swoje grzechy przed Nim. "Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby wasze grzechy zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza Jezusa". (Dz 3, 19-20)
- Zaakceptuj władzę Jezusa. Powinieneś wiedzieć, że nie znajdziesz zbawienia nigdzie indziej tylko idąc z Chrystusem przez życie. "I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni." (Dz 4, 12)
- Złóż siebie całego w ofierze u stóp Jezusa. Całkowite zaufanie i oddanie Panu jest konieczne. "A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej".(Rz 12, 1)
- Módl się o zesłanie Ducha Świętego. Duch Święty przyjdzie do każdego, kto Go szuka. Kiedy zostaniesz napełniony Duchem Świętym, doświadczysz też obecności Boga. (Dz 7, 55; 1J 4, 13; J 14, 20). W konsekwencji doświadczysz też pokoju w sercu i radości, uwolnienia od więzów grzechu, a nawet uzdrowienia od choroby. Duch Święty da ci siłę, abyś potrafił publicznie mówić o tym, czego doświadczyłeś w obecności innych.
Nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa; kto je wyznaje, porzuca - ten miłosierdzia dostąpi. (Prz 28, 13)
                                             Módl się:

Miej litość nade mną Jezu, mój Panie. Przepraszam za wszystkie grzechy, które popełniłem.
Żałuję za grzechy i wszystkie okazje do grzechu w moim życiu. 
Przebacz mi, proszę moje grzechy i obmyj mnie swoją drogocenną krwią. 
Mój Panie, pragnę by Duch Święty zstąpił na mnie. 
Ześlij na mnie Ducha Świętego, abym został oczyszczony, uzdrowiony i ocalony. 
Dziękuję Ci Jezu i wielbię Ciebie.

(Powtórz te słowa tyle razy ile zechcesz. Gdy się modlisz uwierz, że zostałeś wypełniony Duchem Świętym i dziękuj za to Panu. Jeśli się modlisz, a czujesz w sobie nienawiść do kogoś powinieneś mu teraz przebaczyć. w przeciwnym razie twoje grzechy nie zostaną ci przebaczone i twoja modlitwa nie będzie usłyszana. por. Mk 11,25).
Jeśli jesteś katolikiem powinieneś odbyć szczerą spowiedź i przyjąć Komunię Świętą. Po modlitwie dobrze jest zaśpiewać kilka pieśni do Ducha Świętego.
Spróbuj przeczytać następujące fragmenty z Biblii: J3, 1-31; J1, 1-10; Ps 51.

                                      Modlitwa do Jezusa.

Tak samo jak kiedyś w Jerozolimie i Galilei, gdy Jezus czynił cuda i dawał znaki, tak i dziś jest On żywym Bogiem i dokonuje cudów pośród nas.(Hbr 13,8). A ponieważ  Jezus żyje, może zatem wejść do twojego serca, może wybaczyć ci grzechy, odpędzić złe duchy, uleczyć twoje choroby, pocieszyć w chwilach załamania, pomóc w potrzebie.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.(Mt 11,28)

                                        Módl się

O Jezu żyjący wśród nas, wierzę w Ciebie. 
Proszę wejdź do mego serca, które wielbi Cię jako swego jedynego Pana i Wybawcę.
Błagam Cię wejdź do mego życia i uczyń je bardziej wartościowym.
Panie przyjdź do mojej rodziny i społeczności w której żyję. 
Obmyj mnie z grzechu, grzesznych skłonności i ocal mnie. 
O Jezu, przyjdź i ocal mnie od słabości. 
Pozwól mi doświadczyć Twojego uzdrawiającego dotyku (jeśli potrzebujesz szczegółowego uzdrowienia możesz teraz to przedstawić Panu). 
Składam wszystkie swoje trudy, zmartwienia, problemy i prośby u Twych stóp Panie i czekam na Twoją odpowiedź. 
Jezu, mój dobry Przyjacielu, chodź razem ze mną po ścieżce mego życia. 
O Jezu, zraniony i ukrzyżowany dla mojego dobra, połóż swe okaleczone ręce na mojej głowie i spraw by Twoja siła przepłynęła przez moje ciało. 
Dziękuję Ci Jezu i wielbię Ciebie teraz i na wieki.

(Wychwalaj Boga. Można zaśpiewać jakąś pieśń uwielbienia).

Przeczytaj następujące fragmenty z Biblii:
Mt 6, 25-43; Mk 1, 29-45; Ps 23.

Modlitwa o fizyczne uzdrowienie.

A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono do Niego więc wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. 
(Mt 4, 24)
Jezus uzdrawia wszystkich, którzy przychodzą do Niego w wierze. To wiara w Niego uzdrawia.
"Twoja wiara cię uzdrowiła, idź w pokoju."to Jego słowa. Są one aktualne do dzisiejszego dnia.

Jak się modlić o uzdrowienie?
Przedstaw uzdrawiającemu Panu swoją chorobę i oddaj Mu ją w wierze. Jezus cię kocha i chce ciebie uzdrowić. Kiedy modlisz się o uzdrowienie musisz wierzyć w sercu, że On już cię uzdrowił, czy widzisz to uzdrowienie teraz czy tez jeszcze nie. "Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim On jest; albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego:"Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło."Człowiek ów odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił."(1 J 5, 15). Kiedy uwierzysz, że zostałeś uzdrowiony musisz dać świadectwo i podzielić się ta nowiną z innymi. Przypomnij sobie te kobietę cierpiącą krwotok. Po tym jak poczuła uzdrawiający dotyk Pana, bez wahania oznajmiła w obecności innych ludzi dlaczego Go dotknęła i jak została natychmiast uzdrowiona.(Łk 8, 47)

                             Módl się

Mój Jezu, wierzę, że bardzo mnie kochasz. 
Chwalę Cię i wielbię, gdyż jesteś moim jedynym Wybawcą i Panem. 
Proszę Cię o całkowite uleczenie mojej choroby i uwolnienie mnie od niej.
Połóż swe zranione ręce na mojej głowie i spraw,
aby Twoja uzdrawiająca siła przepłynęła przez moje ciało, 
spraw, aby moja chora część ciała doświadczyła cudownej siły Twojego uzdrawiającego dotyku. Wzmocnij mnie Panie, abym mógł kroczyć Twoimi ścieżkami i wykonywał wszystkie swoje obowiązki zgodnie z Twoją Świętą Wolą. 
Chwalę Ciebie Panie! Dziękuję Ci Jezu, Alleluja!

(powtarzaj te ostatnie słowa tyle razy ile zechcesz) Po modlitwie musisz spędzić trochę czasu wychwalając Jezusa, a jeśli posiadasz dar języków, użyj go.

Czytania: Łk 8, 22-56; Hbr 11, 1-40; Dz 3, 1-26; Ps 38.

czwartek, 10 stycznia 2013

Bóg nas słucha.


Modlitwa poranna.

Panie, w ciszy wschodzącego dnia,
przychodzę Cię błagać o pokój, mądrość i siłę.
Chcę patrzeć dziś na świat oczami przepełnionymi miłością.
Chcę być cierpliwy, wyrozumiały, cichy i mądry.
Nie ulegać pozorom, widzieć Twoje dzieci tak,
jak Ty sam je widzisz i dostrzegać w nich to co dobre.

Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy,
z którymi się dziś spotkam, odczuli Twoją obecność.
I niech będę dla innych chlebem, jak Ty
jesteś nim dla mnie każdego dnia. (Kard. Suenens)

Modlitwa wieczorna.

Oto jestem, Panie.
Dzień mój ma się ku końcowi.
Jeżeli zrobiłem dziś coś dobrego, dziękuję Ci za to, Panie.
Jeżeli zgrzeszyłem, Twoja miłość niech przebaczy mi
moją ciągle powtarzającą się słabość.
W tej ciszy nocnej, w której wyczuwam Ciebie -
myślę o innej nocy, o tej, która nadejdzie,
gdy moje oczy po raz ostatni ujrzą światło ziemi.
Śmierć nadejdzie tak samo, jak nadchodzi noc,
równie nieunikniona i tak jak ona głęboka.
Spraw, aby była najpiękniejszą z mych nocy.
Zasypiając dzisiejszego wieczora, ofiaruję Ci duszę moją tak,
jakby to była godzina mej śmierci.
Ojcze przyjmij mnie.
Spraw, bym zasypiając spokojnie, nauczył się umierać.  (Romano Guardini)

Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, 
ludu mój,i wiodę was do kraju Izraela,i poznacie, że Ja jestem Pan,
gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. 
Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego,
i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam - mówi Pan Bóg. (Ez 37, 12b-14)


Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych. (Mdr 3,1-9)
 


niedziela, 6 stycznia 2013

Moja modlitwa do Dzieciątka Jezus.
Maleńkie Dzieciątko Boże, zrodzone a nie stworzone,
współistotne Ojcu Swemu Niebieskiemu,
zrodzone z Niewiasty, zrodzone pod Prawem
Zechciałeś się narodzić dla mnie i dla wszystkich grzesznych ludzi
w nie bardzo podłym mieście o nazwie „Dom Chleba”.
Twoje nędzne posłanie i odzienie nie zmyliło prawdziwie Ciebie szukających,
oni widzieli światło promieniujące z ubogiej stajni i uwielbili w Tobie Boga.
Ciebie proszę, bezbronnego i kruchego o pokój i błogosławieństwo:
dla świata, dla Polski, dla mojej całej rodziny, znajomych, sąsiadów
i dla mnie niegodnej sługi Twego Najświętszego Ojca.
Tak trudno pojąć wielkość Twojej miłości do naszego zepsutego świata,
który z taką łatwością wierzy złu i podąża za współczesnymi Herodami.
Wybacz nam, Panie, ulituj się nad ludzką grzesznością, ocal nasze dusze.

Prosimy Cię, Dobry, Maleńki Jezu, ogrzej ciepłem Twojej obecności
serca Twoich grzesznych, nieszczęśliwych, zagubionych ludzi.
Ukaż im prawdziwą Gwiazdę prowadzącą do Ciebie, do Twojej stajenki.
Niech usłyszą, jak głośno płaczesz, patrząc na ginące owieczki ze "stada nadziei".
Niech dla Twoich wybranych i ukochanych rozbłyśnie światło Prawdy o Tobie.

sobota, 5 stycznia 2013

Chrześcijanin - kocha i wybacza!!!Eskalacja nienawiści, która zalewa mój biedny kraj
jest zaprzeczeniem jego chrześcijaństwa!
Biada, po trzykroć biada!!!
Nie powołuj się bracie, siostro na Chrystusa,
jeśli Go nie naśladujesz, nie czytasz, nie chcesz zrozumieć.
Nie masz prawa ustanawiać nowych zasad ewangelicznych:
TY NIE MASZ ZABIJAĆ SŁOWEM BRATA,
TY MASZ SIĘ ZA NIEGO DAĆ ZABIĆ!!!
A ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAĆ.
Inaczej nasz kraj zmieni się w terytorium despotyzmu
i fanatyzmu.

(1 J 3,11-21)
 
Najmilsi: Taka jest wola Boża, którą objawiono nam od początku, 
abyśmy się wzajemnie miłowali
Nie tak, jak Kain, który pochodził od Złego i zabił swego brata.
A dlaczego go zabił? Ponieważ czyny jego były złe, brata zaś sprawiedliwe.
Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. 
My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, 
bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci.
Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, 
a wiecie,że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. 
Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. 
My także winniśmy oddać życie za braci. 
Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, 
że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, 
jak może trwać w nim miłość Boga? 
Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą! 
Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serce. 
A jeśli nasze serce oskarża nas, 
to Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. 
Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga.
 


czwartek, 3 stycznia 2013

Witam cię Roku 2013.


Przyszedł kolejny rok naszych ludzkich zmagań, problemów,
ale i chwil radosnych, chwil pocieszenia, zauroczenia.
Nigdy nie dość podziękowań Temu, Który rządzi naszym czasem.
Dziękuję Ci, Władco wszystkich żywiołów,
tworzący prawa materii i prawa wieczne,
stwarzający nowe światy, o których nawet nie wiemy,
dziękuję Ci za opiekę, za wszelkie łaski otrzymane od Ciebie.
Ufam Tobie Boże Wielki i Miłosierny, ufam że jesteś ciągle przy mnie.
Tak trudno wyrazić słowami wielkość Twojej miłości i miłosierdzia,
bo przecież tak wiele grzechów wybaczyłeś mi Panie, w minionym roku,
podniosłeś mnie z tak wielu upadków, ocierałeś moje łzy
i napełniałeś moją duszę Twoim pokojem i radością,
uleczyłeś mnie z tak wielu chorób, o których nawet nie wiem.
Jak wielu ludzi stawiałeś na mojej drodze: braci i siostry w wierze,
ale i tych wątpiących, poszukujących, zagubionych;
tych życzliwych i tych z nienawiścią w sercu, zgorzkniałych, zapiekłych.
Proszę Cię teraz Panie, za nimi wszystkimi, o Twoje błogosławieństwo.
Niech wszyscy doznają Twojego uzdrawiającego dotyku,
ci nieumocnieni, niech doznają łaski nawrócenia,
ci mocni w wierze utwierdzenia w dobrym i odkrycia swego powołania.
Spraw, Panie, abyśmy wszyscy poznali Twoją wolę
i przyjęli ją z miłością i poddaniem.
Króluj w naszych sercach, sumieniach, w naszych domach, rodzinach,
Tobie chwała na wieki.

Bóg jest dla nas ucieczką i siłą,
najpewniejszą pomocą w trudnościach.
Przeto nie będziemy się bali,
choćby zatrzęsła się ziemia 
i góry zapadły w otchłań morza.
Niech jego wody burzą się i kipią,
niech góry się chwieją pod jego naporem;
Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest naszą obroną!
Nurty rzeki rozweselają miasto Boże,
najświętszy przybytek Najwyższego.
Bóg w nim przebywa, a ono się nie zachwieje,
Bóg je wspomoże o świcie.
Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa,
zagrzmiał głos Jego i rozpłynęła się ziemia.
Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest naszą obroną!
Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana,
zdumiewające czyny, których dokonał na ziemi.
On uśmierza wojny aż po krańce ziemi,
On kruszy łuki i łamie włócznie,
a tarcze pali ogniem.
"Połóżcie temu kres, a we Mnie Boga uznajcie,
wywyższonego wśród narodów, wywyższonego
na ziemi."
Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest naszą obroną!  Ps.46.