czwartek, 6 czerwca 2019

Zesłanie Ducha Świętego - oczekiwanie... (cz.5)


Litania do Ducha Świętego o pokorę. (zakończenie)

Spraw, bym kochała i szanowała innych jak siebie samą, takimi jacy są, ze wszystkimi 
ich słabościami, dając im siebie i niczego nie oczekując, i bym swoim życiem
i słowami głosiła im prawdę o Twojej miłości, zamiast ich nawracać
przyjdź, Duchu Święty
Spraw, bym umiała przyjmować od innych to, co oni chcą i co mogą mi dać
przyjdź, Duchu Święty
Spraw, bym uszanowała męża jako odrębną osobę, bym uszanowała
jego godność i wolność, i zaufała Tobie, że Ty zrobisz wszystko,
żeby był zbawiony i szczęśliwy -  teraz i po śmierci
przyjdź, Duchu Święty
Spraw, bym uszanowała odrębność moich dzieci, ich godność i wolność,
i zaufała Tobie, że Ty zrobisz wszystko, żeby były zbawione i szczęśliwe - teraz i po śmierci
przyjdź Duchu Święty
Spraw, bym miała pokorne myśli, słowa i zachowania. Naucz mnie zwłaszcza nie wypowiadać
niepotrzebnych, raniących słów, naucz mnie słuchać innych ludzi sercem,
akceptować wszystkie ich uczucia i szanować wszystkie ich myśli,
mówić im prawdę z miłością, łagodnie i delikatnie opatrywać ich zranienia
i błogosławić im, zamiast ich przeklinać
przyjdź Duchu Święty
Spraw, bym cieszyła się, kiedy inni - a zwłaszcza mój mąż - są lubiani i kochani,
kiedy inni są zauważani, kiedy inni są doceniani, kiedy inni stają się coraz piękniejsi,
mądrzejsi, lepsi, bardziej święci
przyjdź Duchu Święty
Spraw, bym pokochała codzienność, zwyczajne smutki i radości, odpoczynek i wysiłek,
spanie, jedzenie, monotonię czynności i zdarzeń
przyjdź Duchu Święty

+   +   +

Duchu Święty, proszę Cię, przyjdź i obdarz mnie swoimi łaskami.

Obdarz mnie łaską wolności od grzechów, od lęków, od uzależnień i łaską
szanowania wolności innych
przyjdź Duchu Święty
Obdarz mnie łaską przebaczania sobie samej i innym,
dawania sobie i innym bezwarunkowej miłości
przyjdź Duchu Święty
Obdarz mnie łaską wiary i ufności, bym pokornie przyjmowała to,
czego zmienić nie mogę
przyjdź Duchu Święty
Daj mi odwagę, bym zgodnie z Twoją wolą i mocą Twojej łaski
zmieniała to, co zmienić mogę
przyjdź Duchu Święty
Udziel mi mądrości, bym wsparta Twoim światłem umiała odróżnić
jedno od drugiego
przyjdź Duchu Święty

+   +   +

Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według serca Twego.

Maryjo, najpokorniejsza ze wszystkich stworzeń, Służebnico Pańska naucz mnie pokory.

Św. Janie Pawle II, który wierzyłeś w wyzwalającą moc prawdy, wstawiaj się za mną.

Św. Michale Archaniele, chroń mnie przed duchem pychy.

+ W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

wtorek, 4 czerwca 2019

Zesłanie Ducha Świętego - oczekiwanie...(cz.4)


Litania do Ducha Świętego o pokorę. (CD)

Duchu Święty, spraw, bym mocno wierzyła, że Ty jesteś jedynym Bogiem, Stworzycielem
i Zbawcą, Duchem Prawdy, Miłości i Pokoju, który kocha nas wszystkich jak najlepszy
rodzic, troszczy się o nas wszystkich i wszystko może, 
a jednak szanuje wolność naszych serc.
przyjdź Duchu Święty
Spraw, bym uznała Ciebie za mojego Pana i za Pana całego świata
przyjdź Duchu Święty
Spraw, bym coraz bardziej otwierała się na Twoją miłość i bym ja też odpowiedziała Ci 
miłością: kochała Ciebie całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem;
byś stał się najważniejszą dla mnie Osobą
przyjdź Duchu Święty
Spraw, bym żyła w świadomości, że jestem i na zawsze pozostanę Twoim dzieckiem -
nie jestem ani kimś mniej, ani więcej ważnym - i że nie muszę robić nic,
żeby zasłużyć na Twoją miłość, bo kochasz mnie miłością bezwarunkową
i zawsze będziesz mnie kochał, niezależnie od tego, co ja zrobię
przyjdź Duchu Święty
Spraw, bym uwierzyła, ze zostałam stworzona na Twój obraz i podobieństwo
i że jestem dobra;
że moje serce jest dobre, zdolne do miłości; że dostałam od Ciebie godność i moc,
mądrość i piękno; że jestem godna miłości i szacunku
przyjdź Duchu Święty
Spraw, bym nauczyła się żyć zgodnie z naturalną, dobrą hierarchią: na pierwszym miejscu - Ty,
na drugim - ja i inni ludzie, a wśród nich najpierw mąż, potem dzieci i rodzice,
na trzecim - praca, wypoczynek i reszta świata
przyjdź Duchu Święty
Spraw, bym nie brała na siebie ciężarów, które należą do Ciebie lub do innych ludzi
przyjdź Duchu Święty
Spraw, bym nienawidziła wszelkiego grzechu i pragnęła poznać i wypełnić Twoją wolę,
i żebym wypełniała ją z radością i pokorą jako Twoja sługa nieużyteczna, pamiętając, 
że to od Ciebie dostaję mądrość, siłę i miłość potrzebne do wypełnienia zadań,
które przede mną stawiasz, i że sama niewiele potrafię i niewiele mogę
przyjdź Duchu Święty
Spraw, bym pragnęła poznawać prawdę o sobie;
bym nie była ślepa na swoje dobre i złe myśli,
słowa i uczynki; bym dziękowała Ci za to wszystko, co w sobie odkryję: 
i za dobro, które mi dajesz, i za zło, które dopuszczasz; bym potrafiła stawać w prawdzie
przed Tobą, przed sobą i przed innymi ludźmi, bym kochała siebie taką,
jaka jestem, ze wszystkimi moimi słabościami
przyjdź Duchu Święty

(CDN)

poniedziałek, 3 czerwca 2019

Zesłanie Ducha Świętego - oczekiwanie...(cz.3)


Litania do Ducha  Świętego o pokorę. (CD)

Z roli zbawicielki i bohaterki, która myśli, że ocali cały świat albo swoich najbliższych, 
siłaczki, która bierze na siebie wszystkie ciężary,
i racjonalizatorki, która organizuje innym życie
wyzwól mnie Duchu Święty
Z roli doskonałej nadludzkiej istoty, która nie ma prawa do błędu i słabości, strażniczki
moralności innych, która nie widzi własnych grzechów
wyzwól mnie Duchu Święty 
Z roli słoneczka, które jest zawsze pogodne, uśmiechnięte
 i zgadza się na wszystko, bo tak pragnie akceptacji
wyzwól mnie Duchu Święty
Z roli klowna, który żartami i śmiechem usiłuje przykryć prawdziwe problemy
wyzwól mnie Duchu Święty
Z roli niewidzialnej nieważnej istoty, która wyrzekła się swoich uczuć 
i dążenia do zaspokojenia swoich potrzeb
wyzwól mnie Duchu Święty
Z roli ofiary, która ciągle czuje się skrzywdzona i pozbawiona wpływu
na cokolwiek, i nie bierze odpowiedzialności za siebie
wyzwól mnie Duchu Święty
Z roli wszystko lepiej wiedzącej nauczycielki, która ma zawsze rację i która dla swojego
dobrego samopoczucia musi górować nad innymi i udowadniać im niewiedzę i niższość
wyzwól mnie Duchu Święty
Z roli pocieszycielki, która nieustannie łagodzi, usprawiedliwia i pośredniczy,
żeby zapomnieć, że nie wszystko da się załagodzić
wyzwól mnie Duchu Święty
Z roli buntowniczki, złej córki, złej żony, złej matki, pozbawionej serca i uczuć,
która staje się kozłem ofiarnym winnym całego zła, żeby inni czuli się lepiej
wyzwól mnie Duchu Święty.
+   +   +
Panie Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź uwielbiony w moim życiu - w Duchu i prawdzie.
Przyjdź, Duchu Święty, i pokazuj mi prawdę o mnie, pokazuj mi prawdę o Tobie 
i o Ojcu, i o Jezusie Chrystusie. Pokazuj mi wolę Ojca wobec mnie - pokazuj mi,
czego Ojciec chce dla mnie i czego chce ode mnie - i dawaj mi siłę do jej wypełniania.
Przyjdź Pocieszycielu, umocnij mnie, odbuduj, odnów moje życie...
 (CDN)


niedziela, 2 czerwca 2019

Zesłanie Ducha Świętego - oczekiwanie...(cz.2)


Litania do Ducha Świętego o pokorę. (CD)

+  +  +
Z przymusu, abym się wypowiedziała: zawsze, natychmiast i do końca
wyzwól mnie Duchu Święty
Z dążenia do tego, aby wszyscy uważali, że jestem w porządku
wyzwól mnie Duchu Święty
Z dążenia do tego, abym była podziwiana
wyzwól mnie Duchu Święty
Z pragnienia, abym była bardziej lubiana niż inni
wyzwól mnie Duchu Święty
Z pragnienia, abym była chwalona
wyzwól mnie Duchu Święty
Z oczekiwania, że będzie mi okazywana wdzięczność
wyzwól mnie Duchu Święty 
Z oczekiwania, że inni będą słuchali mojej rady i nią się kierowali
wyzwól mnie Duchu Święty
Z pragnienia, aby wszyscy myśleli, czuli i postępowali tak, jak wydaje mi się, że powinni
wyzwól mnie Duchu Święty
Z pragnienia, aby wszystko działo się zgodnie z moją wolą
wyzwól mnie Duchu Święty
Ze skłonności, aby żyć tak, jakby Ciebie nie było
wyzwól mnie Duchu Święty
+   +   +
Z pochopnego interpretowania i oceniania zachowań innych ludzi,
z uznawania swoich domysłów na temat ich motywów i problemów za prawdę o nich,
 z oceniania, osądzania i potępiania innych
wyzwól mnie Duchu Święty
Z zauważania w innych przede wszystkim zła, a nie dobra, ale też z idealizowania innych,
z niezauważania w nich żadnego zła i z ubóstwiania ich
wyzwól mnie Duchu Święty 
Z nieakceptowania myśli, bagatelizowania uczuć i lekceważenia potrzeb innych
wyzwól mnie Duchu Święty
Z zaprzeczania innym - temu, co mówią, myślą i czują
wyzwól mnie Duchu Święty
Z krytykowania i oskarżania innych
wyzwól mnie Duchu Święty
Z robienia innym wyrzutów i z wyśmiewania ich
wyzwól mnie Duchu Święty
Z mówienia prawdy bez delikatności, z upominania innych bez miłości i z pouczania innych,
co powinni myśleć, czuć i robić
wyzwól mnie Duchu Święty
Z wywierania presji na innych, z rządzenia i manipulowania innymi
wyzwól mnie Duchu Święty
Z pogardy wobec kogokolwiek i litowania się nad kimkolwiek
wyzwól mnie Duchu Święty
Z robienia czegokolwiek na pokaz przed innymi ludźmi
wyzwól mnie Duchu Święty
+   +   +
(CDN)

sobota, 1 czerwca 2019

Zesłanie Ducha Świętego - oczekiwanie...(cz.1)


Litania do Ducha Świętego o pokorę. 

Jezu, Ty modliłeś się za nas do Ojca, żeby uświęcił nas w prawdzie, 
zapowiedziałeś, że prawda nas wyzwoli, i posłałeś nam Ducha Prawdy.
Duchu Święty, Duchu Prawdy, zapraszam Cię do mojego życia -
przyjdź i zrób w nim porządek. Niech w moim życiu będzie pełno miłości,
która współweseli się z prawdą. Duchu Prawdy, wyzwól mnie z kłamstw o mnie
i zmień we mnie wszystko, co przeszkadza mi kochać.
+    +    +

Ze złudzenia, że ja najlepiej wszystko wiem i jestem lepsza niż inni
wyzwól mnie Duchu Święty
Ze złudzenia, że ja jestem odpowiedzialna za innych bardziej niż Ty 
i bardziej niż oni sami za siebie
wyzwól mnie Duchu Święty
Ze złudzenia, że ja nie jestem odpowiedzialna za siebie
wyzwól mnie Duchu Święty
Ze złudzenia, że ja jestem jedyną osobą, przez którą możesz dostać się do moich bliskich
wyzwól mnie Duchu Święty
Ze złudzenia, że nie potrzebuję Ciebie i że bez Ciebie mogę zrobić coś dobrego
wyzwól mnie Duchu Święty
Ze złudzenia, że wszystko, co dzieje się dobrego w moim otoczeniu, dzieje się dzięki mnie
wyzwól mnie Duchu Święty
Ze złudzenia, że wszystko, co dzieje się złego w moim otoczeniu, dzieje się przeze mnie
wyzwól mnie Duchu Święty
Ze złudzenia, że jestem Twoim zwierzchnikiem i że Ty wykonujesz moje plany, a nie ja Twoje
wyzwól mnie Duchu Święty 
Ze złudzenia, że to ja jestem bogiem, że jestem doskonała: dobra, mądra i silna, 
że "uratuję świat", że kogoś zbawię
wyzwól mnie Duchu Święty
Ze złudzenia, że inni ludzie są bogami, że są doskonali: dobrzy, mądrzy i silni, i że mnie zbawią
wyzwól mnie Duchu Święty 
+   +   +
Z niezauważania u siebie żadnego zła i z usprawiedliwiania siebie
wyzwól mnie Duchu Święty
Z zauważania u siebie przede wszystkim zła, a nie dobra,
z niedoceniania i krytykowania siebie
wyzwól mnie Duchu Święty
Z nieszanowania siebie i z użalania się nad sobą
wyzwól mnie Duchu Święty
Z lekceważenia własnych potrzeb
wyzwól mnie Duchu Święty
Z przeceniania swoich możliwości
wyzwól mnie Duchu Święty 
Z przeceniania swojej roli
wyzwól mnie Duchu Święty
Z przypisywania sobie zasług, które są Twoimi zasługami
wyzwól mnie Duchu Święty
Z niedoceniania, lekceważenia, krytykowania i oskarżania Ciebie
wyzwól mnie Duchu Święty
Z bałwochwalstwa
wyzwól mnie Duchu Święty
+   +   +

Z obawy przed krytyką
wyzwól mnie Duchu Święty
Z obawy przed odrzuceniem
wyzwól mnie Duchu Święty
Z obawy przed wyśmianiem
wyzwól mnie Duchu Święty
Z obawy przed poniżeniem
wyzwól mnie Duchu Święty
Z obawy przed zapomnieniem
wyzwól mnie Duchu Święty 
Z obawy przed lekceważeniem
wyzwól mnie Duchu Święty
Z obawy, że okażę się niepotrzebna
wyzwól mnie Duchu Święty
Z obawy, że będę ostatnia
wyzwól mnie Duchu Święty
Z obawy, że będę zauważona, wyróżniona i doceniona
wyzwól mnie Duchu Święty
Z obawy, że ktoś okaże mi troskę albo wdzięczność
wyzwól mnie Duchu Święty

+   +   +
CDN

(na podstawie książki "Serce" A.Zagrodzka, Ks. Z. Wądrzyk)
 

sobota, 18 maja 2019

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO RODZICA NAD DZIECKIEM.


 BŁOGOSŁAWIEŃSTWO RODZICA NAD DZIECKIEM.

    Kochany(a) .....(wymienić imię), dziękuję Panu Bogu Ojcu  za to, że cię powołał do życia, i za to, że ja też mogłam w tym uczestniczyć. Cieszę się, że jesteś. Dziękuję Panu też za to, że pozwolił mi towarzyszyć tobie: przebywać z tobą, patrzeć jak się rozwijasz, opiekować się tobą, myśleć o tobie, modlić się za ciebie, dbać o zaspokojenie twoich potrzeb. Wyznaję przed Panem, że cię kocham – jesteś moim ukochanym dzieckiem.
    Żałuję, że nie dałam ci tyle dobra, ile bym chciała i na ile zasługujesz. Niech dobry Ojciec, który jest w niebie, pozwoli mi naprawić to, co mogę naprawić, i niech zniweczy wszystkie złe skutki moich rodzicielskich grzechów, błędów i zaniedbań. Dziękuję Stwórcy za dobroć i piękno, mądrość i siłę, które w tobie złożył – niech one całe ujawnią się i rozwiną, zgodnie z Jego zamysłem.
    Obmywam cię w najdroższej Krwi Przymierza, którą Zbawiciel przelał za nas na krzyżu. W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego udzielonego mi w sakramencie chrztu, gromię wszelkie zło, które tobie szkodzi, i rozkazuję, żeby opuściło cię wszystko, co przeszkadza ci doświadczyć twojej wielkiej godności. Niech Pan nasz, Jezus Chrystus, uwolni cię od wszystkiego, co utrudnia ci przyjęcie miłości, jaką na zawsze ma dla ciebie Bóg.
   Niech napełni cię Duch Święty Pocieszyciel, niech da ci odwagę i ukojenie, pokój i radość, nadzieję i wolność. Niech da ci siłę, która pozwoli ci zachować godność. Niech Pan przeniknie cię miłością i uzdrowi twoją duszę. Niech uzdrowi twoje wspomnienia i uczucia. Niech w miejsce zranień wleje ciepło kojącej miłości. Zanurzam cię w Jego miłości i błogosławię. Błogosławię cię miłością całkowitą, bezwarunkową, przebaczającą i czułą.
    W imieniu Najwyższego Boga i Pana Jezusa Chrystusa błogosławię każdą chwilę twojego życia od poczęcia i proszę Boga, byś widział w sobie samym to wielkie dobro, jakim jesteś. Błogosławię twoją relację z Panem Bogiem. Błogosławię naszą relację, błogosławię twoją relację z drugim rodzicem i z rodzeństwem. Błogosławię twoją pracę, twoje hobby i rozrywkę. Błogosławię twoją żonę (męża) dziewczynę ( chłopca) twoje dzieci.  Błogosławię też twoich przyjaciół i znajomych, i wszystkich, którzy cię otaczają. Niech Pan da im dobro i miłosierdzie, światło i pokój. Niech zło nie zniszczy ich życia.
    Synu(córko), składam cię w Niepokalanym Sercu Maryi Panny i błogosławię + w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO SIEBIE.


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA SIEBIE.

   Cieszę się, że ja, ... (imię), jestem na świecie – dziękuję Panu Bogu Ojcu za to, że mnie stworzył i jestem wdzięczny(a) rodzicom za to, że w tym uczestniczyli. Dziękuję Stwórcy za dobroć, siłę, mądrość i piękno, które we mnie złożył. Dziękuję Mu za to, że mnie kocha, takiego, jakim/jaką jestem.
   Zanurzam się w najdroższej Krwi Przymierza, którą Zbawiciel przelał za mnie na krzyżu. W imieniu mojego Pana Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego udzielonego mi w sakramencie chrztu, błogosławię swoje życie jako dobre i wartościowe, a z całym gniewem, na jaki mnie stać, gromię wszelkie zło, które mi szkodzi, które mnie zniewala i które przeszkadza mi nawrócić się sercem do Boga. Niech Pan mój, Jezus Chrystus, uwolni mnie od wszystkiego, co utrudnia mi przyjęcie miłości, jaką na zawsze ma dla mnie Bóg.
    Niech napełni mnie Duch Święty Pocieszyciel, niech da mi odwagę i ukojenie, pokój i radość, nadzieję i wolność. Niech przywróci mi godność i niech da mi siłę, która pozwoli mi ją zachować. Niech Pan przeniknie mnie miłością i uzdrowi moją duszę. Niech uzdrowi moje wspomnienia i uczucia. Niech w miejsce ran wleje ciepło kojącej miłości. Zanurzam się w Jego Sercu i przyjmuję Jego miłość. Błogosławię siebie miłością całkowitą, bezwarunkową, przebaczającą i czułą. Kocham siebie i z serca przebaczam sobie każde złe słowo o sobie, każdy zły gest i czyn, każde poniżenie czy przemoc, każdą autoagresję, każdą obojętność czy zaniedbanie. Co Pan mi przebaczył i ja sobie przebaczam. Wyrzekam się wszystkich grzechów przeciwko sobie i żałuję każdego zła, które sobie wyrządziłem(am). Niech dobry Bóg pozwoli mi naprawić to, co mogę jeszcze naprawić. Chcę żyć w godności dziecka Bożego i w posłuszeństwie Ojcu, chcę dawać i przyjmować miłość.
    W imieniu Najwyższego Boga i Pana Jezusa Chrystusa błogosławię każdą chwilę mojego życia od poczęcia. Niech będzie błogosławione całe moje ciało. Niech będą błogosławione moje emocje i uczucia, pragnienia i potrzeby. Niech będą błogosławione moje myśli, słowa i uczynki, i niech panuje spójność między nimi. Niech będzie błogosławiona i zbawiona moja nieśmiertelna dusza.
    Błogosławię moich rodziców i dziadków. Błogosławię moje rodzeństwo. Błogosławię moje małżeństwo, moje ojcostwo/macierzyństwo i wszystkie relacje w mojej rodzinie. Błogosławię moją pracę, moje hobby i rozrywkę, mój odpoczynek, moje modlitwy. Błogosławię też moich przyjaciół i znajomych, i wszystkich, którzy mnie otaczają. Niech Pan da im dobro i miłosierdzie, światło i pokój. Niech zło nie zniszczy ich życia.
     Ukrywam się w Niepokalanym Sercu Maryi Panny i błogosławię siebie + imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.