sobota, 25 marca 2017

Modlitwa za Polskę (II)

 Stacja II - Oto człowiek

" To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.
  Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję."J15, 12-14

Jezu podejmujący Krzyż, patrzysz w dal i widzisz nas wszystkich, całą ludzkość.
Widzisz także nas, Polaków, krzyżowanych wielokrotnie w swojej historii wojnami,
czasem walkami bratobójczymi, czasem rozłamami z powodu warcholstwa,
pijaństwa, egoizmu, zazdrości, zapiekłości, a przede wszystkim pychy.
Czy jesteśmy już wolni od naszych wad narodowych?
Czy przypadkiem nie tworzymy sobie sami kolejnego "polskiego piekła?".
Obroń nas Jezu przed nami samymi, ześlij Twojego Ducha Miłości do naszych serc.
A Ty przede wszystkim patrzysz na tych, którzy postępują za Tobą
i z pokorą próbują Ciebie naśladować,
niosą swoje krzyże w ciszy serca, nie skarżąc się, z ufnością,
bo idą za Twoim Krzyżem.
Jezu, widzisz także tych, którzy odrzucają cierpienie, złorzeczą, wyklinają i pytają:
"Dlaczego nas to spotyka? Czy to kara Boża?" I nie rozumieją,
że ze zła Bóg może, właśnie dla nich, wyprowadzić dobro.
My też nie rozumiemy, Panie, to Twoja tajemnica, ale wierzymy Twoim słowom:
"...Kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje..."
Jezu Chryste, prosimy, obdarz nas siłą do przyjęcia swojego krzyża,
ześlij łaskę wytrwania do końca, bo przecież bez Ciebie nic nie możemy uczynić. 

"Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie,
mówię do Pana: "Tyś jest Panem moim,
poza Tobą nie ma dla mnie dobra".

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
to On mój los zabezpiecza.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie..." Ps 16


niedziela, 19 marca 2017

O pomoc Ducha Świętego.O pomoc Ducha Świętego.

Duchu Boga, uczyń nas narzędziami Twojej miłości, 
która udziela, pomaga i służy. 
Spraw, byśmy byli wierni i zawsze gotowi na Twoje przyjście,
 na Twoje w nas działanie i posłuszni Twojej woli, 
ile razy chcesz się nami posłużyć
dla czynienia dobrze innym.
Prowadź nas, Duchu Święty, 
i działaj w nas i przez nas w świecie spragnionym 
Twojej obecności i Twego zbawczego działania.
Módl się w nas, pracuj i objawiaj w nas Twoją miłość,
Prosimy Cię o to, Duchu Święty. Amen.

Codzienna modlitwa do Ducha Świętego.

Duchu Przenajświętszy, kocham Cię z całej duszy mojej
i uwielbiam Cię.
Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie. 
Obiecuję poddać się wszystkiemu, 
co mnie spotka z Twojej woli.
Obiecuję przyjąć wszystko, co pragniesz, 
aby mnie spotkało.
Duchu Przenajświętszy, obdarz świat cały i mnie swoim pokojem.
Amen.

Modlitwa poranna.

O Panie, w ciszy wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać
o pokój, mądrość i siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami
przepełnionymi miłością.
 Chcę być cierpliwy, wyrozumiały, cichy i mądry.
Nie ulegać pozorom, widzieć Twoje dzieci tak, 
jak Ty sam je widzisz,
 i dostrzegać w nich to, co dobre.
Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, 
z którymi się dzisiaj spotkam,
 odczuli Twoją obecność. 
I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia.

Do Św. Michała Archanioła.

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, 
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg poskromić raczył, pokornie o to prosimy, 
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

czwartek, 16 marca 2017

Modlitwa za Polskę (I).

Stacja I - Sąd
 
" To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.
  Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję."J15, 12-14

Cichy Baranku wyśmiany, wzgardzony, opluty, Pokorna Wcielona Miłości.

Naucz nas, Polaków, obrzucających się kalumniami, kipiących nienawiścią do "innego",
złorzeczących, pełnych buty i pogardy, uznających się za sędziów ponad prawem,
przywołujących Ciebie, na Świadka swoich obrzydliwości, 
gardzących przesłaniami Ewangelii - naucz nas Twojej pokory.
Obroń Polskę przed szaleńcami ogarniętymi nienawiścią i pałającymi chęcią zemsty.
Nie pozwól, Panie, żeby zwyciężyło zło, pomóż nam pokonać je mocą dobra.
 Ty, jesteś Sędzią naszych czynów, znasz nasze serca i zamysły,
ulituj się nad naszą nędzą i obroń przed nami samymi. 

"Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne - któż je zgłębi?
Ja, Pan, badam serce i doświadczam nerki,
bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania,
według owoców jego uczynków." Jr. 17,10
 
Ps. 55, 2-15, 17-24.

Boże, usłysz modlitwę moją
i nie odwracaj się od mojej prośby,
zwróć się do mnie i wysłuchaj!
Szamocę się w ucisku,
jęczę słysząc głos wroga i krzyk grzesznika.
Bo wyrządzają mi krzywdę
i napastują mnie w gniewie.
Drży we mnie serce
i śmiertelny lęk mnie ogarnia.
Przenika mnie lęk i drżenie
i przerażenie mną włada.
I mówię: Gdybym jak gołąb miał skrzydła,
uleciałbym i spoczął.
Uciekłbym daleko,
zamieszkał na pustyni.
Prędko bym sobie wyszukał schronienie
od wichru i nawałnicy.
Rozprosz ich, Panie, rozdziel ich języki,
bo przemoc widzę w mieście i niezgodę.
Obchodzą je murami w ciągu dnia i nocy,
a złość i ucisk są we wnętrzu jego.
W jego wnętrzu zagłada,
a z rynku jego nie znika podstęp i krzywda." 

Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

„Zależy mi, aby Golgota Jasnogórska nie była historią obrazkową sprzed 2000 lat, którą z dobrym samopoczuciem (że to nie myśmy krzyżowali) sprawujemy w Wielki Piątek… Ta Golgota jest dzisiaj, teraz i tutaj, w katolickiej Polsce”
Jerzy Duda Gracz 

sobota, 18 lutego 2017

Święty Bracie Albercie.


Do Świętego Brata Alberta.

Pan Cię zawołał
poprzez skrzypiące wrota śmierci
do wiecznego przytuliska światła
w święto Swych narodzin w stajni
Betlejemskiej
bo odkryłeś tajemnicę małego dziecka w każdym człowieku
tak dokładnie na różne sposoby ukrytą
Ty widziałeś przez rany po bójkach pijaków
i przez łachmany swoich opuchlaków
pod skorupą agresji pod brudem cynizmu
a nade wszystko w nieszczęściu niewinnych
zawsze tę samą twarz byłego dziecka
zalaną łzami najwcześniejszej krzywdy
Ty zobaczyłeś oczami artysty
Twarz naszego Boga w każdym poniżonym
i namalowałeś obraz "Ecce Homo"
pomóż nam dojrzeć w każdym nawet tym najgorszym
ukryte w szmatach złych zdarzeń
zapomniane przez dorosłą pamięć
zgubione dziecko -
podobnie jak w każdym
dziecięcym spojrzeniu
Boga spotykamy...  

( M.Przybylska. Wiersze)

Święty Bracie Albercie,
pokorny sługo CHRYSTUSA
- ucz nas
żyć w JEGO służbie!
pokorny sługo pokory CHRYSTUSA
- ucz nas
żyć tą pokorą!
pokorny sługo miłości CHRYSTUSA
- ucz nas
żyć tą miłością!
pokorny sługo litości CHRYSTUSA
- ucz nas
żyć tą litością ...
Tą miłością
dla wszystkich,
tą litością
dla wszystkich,

zwłaszcza tych
grzesznym życiem
skalanych,

zwłaszcza tych
nie kochanych,
odtrącanych,
poniewieranych ...

CHLEBEM CHRYSTUSA
NAUCZ SIĘ DZIELIĆ!

(S. Riabinin. Ecce Homo) 

Kochajcie się i bądźcie święci, bo Bóg was kocha
a On jest Święty.
I bądźcie pokorni - tak staniecie się świętymi.

słowa św. Matki Teresy
 

niedziela, 12 lutego 2017

Modlitwa o ratunek...
Modlitwa o ratunek 


Kiedy żądza władzy odbiera wszelką przyzwoitość - Boże ratuj nas!

Kiedy prawo odwetu jest nadrzędnym prawem  - Boże ratuj nas!

Kiedy kłamstwo zwycięża Prawdę – Boże ratuj nas!

Kiedy cichość i pokora serca są wyśmiewane – Boże ratuj nas!

Kiedy cwaniactwo jest pożądaną cechą wielu – Boże ratuj nas!

Kiedy nienawiść do braci nie jest piętnowana - Boże ratuj nas!

Kiedy alkoholizm i narkomania niszczą tylu ludzi – Boże ratuj nas!

Kiedy płaczą porzucone dzieci i bite matki – Boże ratuj nas!

Kiedy tylu ludzi służy bożkom władzy, pieniądza, seksu - Boże ratuj nas!

Kiedy głupota powoduje odejście od Ciebie i rodzi nieszczęścia – Boże ratuj nas!

Kiedy zaślepieni dostatkiem jesteśmy nieczuli na biedę naszych braci – Boże ratuj nas!

Kiedy mamy w sobie za mało miłości – Boże ratuj nas!

Kiedy pycha i brak przebaczania ogarnia nas i niszczy nasz Kościół -  Boże ratuj nas!

Kiedy nie wierzymy w miłosierdzie, a boimy się śmierci i potępienia – Boże ratuj nas!


Matko Maryjo, chroń Twoje dzieci!  

. Pomóż  wszystkim spotkać Jezusa i karmić się Jego Ciałem.

Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę,
usłysz me wołanie,
wysłuchaj modlitwy moich warg nieobłudnych.

Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz,
nakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje słowo.
Okaż przedziwne miłosierdzie Twoje,
Zbawco tych, którzy się chronią przed wrogiem
pod Twoją prawicę.
Strzeż mnie jak źrenicy oka,
ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł,
Przed występnymi, którzy gwałt mi zadają,
przed śmiertelnymi wrogami, co otaczają mnie
zewsząd.

Zamykają swe nieczułe serca,
ich usta przemawiają butnie.

Są jak lew dyszący za zdobyczą,
jak młody lew zaczajony w zasadzce. Ps 17


piątek, 27 stycznia 2017

Za pośrednictwem Św. Charbela


Modlitwa "Ojcze Prawdy".

Ojcze Prawdy, wejrzyj na Twojego Syna, na Jego miłą Tobie ofiarę.
Przyjmij ofiarę Tego, który umarł za mnie; wejrzyj na Jego Krew
przelaną na Golgocie dla mojego zbawienia, na przebłaganie za moje grzechy.
Przez wzgląd na Twojego Syna wysłuchaj mojej modlitwy. 
Liczne są moje grzechy, ale Twoje miłosierdzie jest większe.
Twoje miłosierdzie jest potężniejsze od najwyższych gór znanych tylko Tobie,
a ofiara pojednania, którą Syn Twój złożył za nas, potężniejsza niż nasz grzech.
Gwoździe i włócznia przebiły ciało Twojego umiłowanego Syna
z powodu moich grzechów i dlatego Jego cierpienia uśmierzyły Twój gniew,
a dla mnie stały się źródłem życia.

Modlitwa o otrzymanie łaski.

Panie, nieskończenie Święty i uwielbiany w swoich Świętych, Który natchnąłeś
świętego mnicha i pustelnika Charbela, aby żył i umierał podążając drogą Jezusa Chrystusa,
i dałeś mu siłę, aby odłączył się od świata tak, aby w jego pustelni mogły odnieść zwycięstwo
cnoty zakonne - błagamy Cię, abyś obdarzył nas łaską kochania Ciebie i służenia Tobie
naśladując jego przykład.
Boże Wszechmogący, który ukazałeś nam moc wstawiennictwa św. Charbela przez liczne cuda i łaski, 
udziel i nam łaski (....) przez jego wstawiennictwo. Amen.

Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

Modlitwa do św. Charbela.

Święty Ojcze Charbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze
i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami. 
Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź naszą wiarę i wzmocnij wolę.
Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra i unikaniu zła.
Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj nas w naszej codzienności.
Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała
oraz rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych.
Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą uproś nam u Boga łaskę,
o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie 
drogą świętości do życia wiecznego. Amen.


czwartek, 24 listopada 2016

Mój Ojcze niebieski.


O, mój Ojcze niebieski, jak słodko i miło jest wiedzieć, 
że Ty jesteś moim Ojcem, a ja - Twoim dzieckiem!
Przede wszystkim wtedy, gdy niebo mojej duszy jest czarne,
a mój krzyż zbyt ciężki, odczuwam potrzebę, aby Ci powiedzieć:
Ojcze, wierzę w Twoją miłość do mnie!
Tak, wierzę, że TY jesteś moim Ojcem, a ja - Twoim dzieckiem!
Wierzę, że czuwasz w dzień i w nocy nade mną
i że nawet jeden włos nie spadnie z mojej głowy bez Twojego pozwolenia!
Wierzę, że jako nieskończenie Mądry wiesz lepiej niż ja,
co jest dla mnie korzystne! 
Wierzę, że jako nieskończenie Mocny wyprowadzasz dobro ze zła!
Wierzę, że jako nieskończenie Dobry, sprawiasz, iż wszystko służy dobru tych,
którzy Cię kochają i pomimo rąk, które mnie ranią
całuję Twoją dłoń, która leczy!
Wierzę, lecz pomnóż moją wiarę, a zwłaszcza moją nadzieję i moją miłość!
Naucz mnie dobrze widzieć Twoją miłość, która kieruje
wszystkimi wydarzeniami mojego życia.
Naucz mnie zdawać się na Twoje prowadzenie, 
jak dziecko w ramionach swej matki.
Ojcze Ty wiesz wszystko, Ty widzisz wszystko, 
Ty znasz mnie lepiej, niż ja znam samą siebie.
Wszystko możesz i kochasz mnie!
O, mój Ojcze, ponieważ chcesz, abyśmy prosili Cię o wszystko,
przychodzę z ufnością prosić Cię z Jezusem i Maryją o
...........................................................................................
(należy wymienić łaskę o jakiej otrzymanie prosimy)

W tej intencji ofiaruję Ci - w jedności z ich Najświętszymi Sercami - 
wszystkie moje modlitwy, ofiary i umartwienia
oraz największą wierność moim obowiązkom.
Udziel mi światła, siły i łaski Twojego Ducha!
Umocnij mnie w tymże Duchu tak, żebym nigdy Go nie straciła, 
nie zasmuciła, ani nie osłabiła we mnie.
Mój Ojcze, proszę Cię o to w Imię Jezusa Chrystusa, Twojego Syna.
A Ty, o Jezu, otwórz Swoje Serce i włóż w nie moje serce,
a potem razem z Sercem Maryi ofiaruj je naszemu Boskiemu Ojcu!
W zamian za to wyproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję!

Mój Boski Ojcze, spraw, by Cię poznali wszyscy ludzie.
Niech cały świat ogłasza Twoją dobroć i Twoje miłosierdzie!
Bądź moim czułym Ojcem i chroń mnie wszędzie, jak źrenicy Twoich oczu.
Niech na zawsze zachowam godność Twojego dziecka.
Zmiłuj się nade mną!
***
Boski Ojcze, słodka Nadziejo naszych dusz, 
bądź znany, czczony i kochany przez ludzi!
Boski Ojcze, nieskończona Dobroci objawiająca się wobec wszystkich narodów,
bądź znany, czczony i kochany przez ludzi!
Boski Ojcze, dobroczynna Roso dla ludzkości,
bądź znany, czczony i kochany przez ludzi!

(modlitwa Matki Eugenii Elisabett Ravasio)