wtorek, 12 września 2017

"A ty kimże jesteś, byś sądził bliźniego?"

Panie, przebacz nam i pomóż dostrzec, jak daleko odchodzimy od Ciebie, 
kiedy wydajemy wyroki, osądzamy naszych bliźnich, szczególnie tych, 
których uważamy za wrogów, tych inaczej myślących, 
mających inne poglądy lub zagubionych na drogach życia.
 Panie, jak często stawiamy się ponad nimi, a osądzając - nawet ponad Tobą!
Miliony osądów: w naszej głowie, na naszych ustach, w mediach, na forach!!!

Zmaż z nas Panie, kainowe znamię grzechów obmowy, oczerniania, pogardy 
wygłaszanych na mównicach, na ekranie telewizora, przy rodzinnym stole. 
A nasze "usta mówią przecież to, czym jest przepełnione serce"!
Pomóż nam, Jezu! Stwórz w nas serce czyste i odnów moc Ducha!


"Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego. Kto oczernia brata swego lub sądzi go, 
uwłacza Prawu i osądza Prawo. 
Skoro zaś sądzisz Prawo, jesteś nie wykonawcą Prawa, lecz sędzią. 
Jeden jest Prawodawca i Sędzia, w mocy którego jest zbawić lub potępić. 
A ty kimże jesteś, byś sądził bliźniego?"
 Jk 4, 11-12.

"Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Napisano bowiem: Do mnie należy pomsta,
 ja wymierzę zapłatę - mówi Pan - ale: 
Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód - nakarm go. 
Jeżeli pragnie - napój go. 
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.
Rz 12, 17a, 19b-20b.21

"Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie Prawa wolności. 
Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia: 
miłosierdzie odnosi triumf nad sądem." 
Jk 2, 12-13

piątek, 4 sierpnia 2017

Jezus Chrystus Król Przyjaźni                          Jezus żyje z nami zawsze w tkliwej przyjaźni. 

Na Ikonie Jezusa Chrystusa Króla Przyjaźni Jego otwarta dłoń mówi, jak mówią nieraz dzieci: 
„Przybij piątkę. Nie bój się Mnie. Ja Jestem z tobą i przeprowadzę cię przez wszystkie ciemne doliny twojego życia. I przeprowadzę cię przez dolinę śmierci do mojego Królestwa Niebieskiego, Królestwa Przyjaźni Boga i człowieka. Tylko Mi zaufaj i przyjmij moją Miłość i Przyjaźń. Ja Jestem Bogiem żywym i Jestem blisko ciebie, a gdy karmisz się Moim Ciałem 
stapiasz się ze Mną w jedno.”

Droga Siostro! Drogi Bracie!
Bóg nas stworzył i znał nasze imię jeszcze zanim się urodziliśmy. On nas kocha bardziej niż my kochamy nasze dzieci, dla nas przecież cierpiał i umarł haniebną śmiercią na Krzyżu. Pewnie tego jeszcze teraz nie pojmujemy tak do końca, bo wielka jest tajemnica Krzyża i tajemnica cierpienia. Ale jeśli zaufamy Słowu Boga, jeśli rzucimy się w otchłań Jego miłosiernej Miłości, Jego Przyjaźni będziemy zwycięzcami. Tak jak On, również pokonamy śmierć i narodzimy się na nowo, narodzimy do nowego życia.

Módlmy się gorąco o łaskę zaufania Przyjaźni Jezusa.

 „Nikt nie ma większej miłości od tej, 
gdy ktoś życie swoje 
oddaje za przyjaciół swoich”. (J.15,13)   

 „Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, 
ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko 
co usłyszałem od Ojca mego.” (J 15, 15)
 

piątek, 14 lipca 2017

Każdy z nas stanie na Sądzie Bożym.

Czy wierzymy Słowom Jezusa, czy wyznajemy własną ewangelię?

" Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie."

"Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
  Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
    byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
  byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
    byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
    byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie." 

"Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».  

Ew. Mt 25, 31-33; 41-43; 45-46

środa, 21 czerwca 2017

Modlitwa Jabesa.Panie, Najlepszy Ojcze!
Tak wiele Twoich dzieci oczekuje Twojej pomocy i wsparcia!
Wiemy, że bez Ciebie nic nie możemy uczynić.
Broń nas przed naporem zła, które czyha na nasze dusze.
Wspomagaj w utrapieniach i dodawaj mocy do czynienia dobra.
Mimo naszych grzechów i słabości pragniemy Twojej miłości,
chcemy dawać ją ludziom i światu.
Boże cudów - okaż Swą łaskę i daj nam wybawienie. 


niedziela, 28 maja 2017

Litania do Ducha Świętego.


Moja ukochana litania...

Boże Ojcze - bądź uwielbiony, Panie , błogosław nam.
Boże Synu - bądź uwielbiony , Panie błogosław nam.
Duchu Święty Boże - bądź uwielbiony , Panie błogosław nam.

Maryjo , nasza Matko , dziewicza Oblubienico Ducha Świętego ,
zanosimy te modlitwy przez Twoje Niepokalane Serce i za Twoim wstawiennictwem , 
 abyś wyjednała nam potrzebne łaski od Ducha Świętego.

Duchu Święty , nasz Stworzycielu - dziękujemy Ci Panie.
Duchu Święty , nasz Wybawco - dziękujemy Ci Panie.
Duchu Święty , nasz Uświęcicielu - dziękujemy Ci Panie.
Duchu Święty , Duchu Boga samego - dziękujemy Ci Panie.

Duchu Święty, inspiracjo dzieł Ojca i Syna w niebie i na ziemi 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który u początku Stworzenia unosiłeś się ponad wodami 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który uczyniłeś Najświętszą Maryję Pannę - Niepokalaną 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, współpracujący w Narodzeniu Pańskim 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, źródło świętości 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który czynisz nas dziećmi Bożymi 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który czynisz nas żołnierzami Chrystusa 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, sprawco naszej pobożności 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, dawco wszystkich naszych dobrych myśli 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, inspiratorze wszystkich dobrych uczynków 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który przebywasz w sercu Boga Ojca 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który przebywasz w sercu Boga Syna 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który przebywasz w sercu Matki Najświętszej 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który zamieszkujesz w swojej Świątyni 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który przebywasz w sercach swoich wiernych 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który mówisz przez swoich wybranych 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, pokoju wiekuisty 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, nieskończenie wyrozumiały 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, dawco skruchy 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, inspiratorze mocnych postanowień 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, światło przewodnie dla naszych serc 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, mocy naszego ducha 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, słodyczy naszych serc 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, dawco wszelkiego dobra 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, Alfo i Omego 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, przewodniku naszych działań 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, nasze pragnienie i nasz celu 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który prowadzisz nas do Jezusa, naszego Pana 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który objawiasz nam Ojca i Syna 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który jesteś początkiem i końcem wszystkiego w naszym życiu 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który strzeżesz naszych dusz 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który ochraniasz nas w każdym momencie naszego życia 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który czuwasz nad nami gdy śpimy i gdy czuwamy 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który opiekujesz się naszymi nieśmiertelnymi duszami 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który wzywasz nasze dusze w chwili śmierci 
- bądź uwielbiony Panie,

Duchu Święty, miłości odwieczna - kochamy Cię,
Duchu Święty, miłości niezmierzona - kochamy Cię.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - ześlij na nas Swego Ducha Świętego.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - ześlij na nas Swego Ducha Świętego.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - ześlij na nas Swego Ducha Świętego.

Matko Boża, Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami,
abyśmy stali się godni być Jego Świątynią.

Duchu Święty, który przebywasz w jedności Trójcy Świętej z Ojcem i Synem, 
pozostań z nami na zawsze. 
Udziel nam łaski, abyśmy nigdy nie postępowali wbrew Twojej woli, 
ale słuchali Twoich natchnień i poddawali się Twej pokornej Miłości.
 Udziel nam łaski, abyśmy wypełnili pragnienie Jezusa Chrystusa wobec nas - 
abyśmy byli z Nim zjednoczeni tak, jak On jest zjednoczony ze swym Ojcem.
O Duchu Święty, który żyjesz i królujesz wraz z Ojcem i Synem na wieki wieków. Amen.

sobota, 20 maja 2017

Stworzyłeś nas do miłości...


Za Kim tęsknisz, duszo moja? Kogo wypatrujesz i szukasz wokół siebie?
Nie potrafisz tak do końca uwierzyć, że Twój Ukochany jest w tobie?
Przecież pozwolił ci się odnaleźć i rozsmakować w Żywym Pokarmie.
Więc dlaczego dalej biegniesz i pytasz siebie:
czy nie za mało modlitw? czy nie za mało miłosierdzia?
czy nie za mało miłości? czy nie za mało pokory??? 

A przecież Ty, Panie, dajesz mojej duszy radość, pocieszasz w smutku,
 tak wiele dostaję od Ciebie znaków i błogosławieństwa na każdą chwilę.
Czuję, że spoczywa na mnie Twoja Ręka. 

Tak, to Ty uzdatniasz moje serce do kochania, od Ciebie dostaję i przekazuję dalej.
Więc czemu jestem głodna i spragniona? Czemu nie zawsze potrafię uwierzyć Twojej miłości?
Czemu przerażają mnie nędza, głód i niesprawiedliwość tego świata?
Czego Ci jeszcze nie oddałam, Panie?
Czy jestem gotowa na ofiarę?

 Ty, Panie znasz mnie lepiej niż ja znam siebie, wiesz, co kryje się w mojej duszy,
 w moich myślach i pragnieniach, w moim ciele, w każdej jego komórce. 
Powtarzam sobie ciągle, że w mojej nędzy, tylko w Bogu znajdę ratunek i pocieszenie.
Powiedziałeś przecież, Jezu, że nic bez Ciebie nie można uczynić!!!

sobota, 13 maja 2017

Fatimska Pani.Błogosławiona między niewiastami Fatimska Pani.
Sto lat minęło od Twoich matczynych ostrzeżeń
przekazanych małym, wiejskim dzieciom.
Twoje orędzie rozeszło się na cały świat i dalej jest aktualne.
Czy jednak nasze uszy są głuche, oczy zamglone, a rozum otępiały?
Tak licznie się do Ciebie modlimy, wyznajemy Ci miłość,
obiecujemy posłuszeństwo, a rzeczywistość wokół dalej nas przeraża.
Tyle wojen i ludobójstwa przeżyła ludzkość od czasu Twoich objawień.
Nie ustały wojny, przemoc i niezgoda, brat bratu wilkiem,
sięgamy już do "drzewa życia", aby być jak Bóg.
Coraz więcej bożków, w tym najgroźniejszy bożek - pieniądz,
dla zdobycia którego wielu z nas potrafi zabić i zhańbić swoje imię.
Tyle znaków wokół nas, tyle ostrzeżeń, tylu proroków.
Mamo Maryjo, uciekamy się do Ciebie 
i kolejny raz błagamy o ratunek dla nas i świata.

Ale słowa z Księgi Apokalipsy brzmią refrenem:

 Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi,
i plugawy niech się jeszcze splugawi,
a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość,
a święty niechaj się jeszcze uświęci!
 
Oto przyjdę niebawem,
a moja zapłata jest ze mną,
by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. 
Ap.22, 11-12

Pod Twoją obronę
uciekamy się,
święta Boża
Rodzicielko,

naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach
naszych,

ale od wszelakich
złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna
i błogosławiona.

O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas
pojednaj,
Synowi swojemu nas
polecaj,
swojemu Synowi nas
oddawaj.