piątek, 14 lipca 2017

Każdy z nas stanie na Sądzie Bożym.

Czy wierzysz Słowom Jezusa, czy wyznajesz własną ewangelię?

" Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie."

"Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
  Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
    byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
  byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
    byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
    byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie." 

"Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».  

Ew. Mt 25, 31-33; 41-43; 45-46

środa, 21 czerwca 2017

Modlitwa Jabesa.Panie, Najlepszy Ojcze!
Tak wiele Twoich dzieci oczekuje Twojej pomocy i wsparcia!
Wiemy, że bez Ciebie nic nie możemy uczynić.
Broń nas przed naporem zła, które czyha na nasze dusze.
Wspomagaj w utrapieniach i dodawaj mocy do czynienia dobra.
Mimo naszych grzechów i słabości pragniemy Twojej miłości,
chcemy dawać ją ludziom i światu.
Boże cudów - okaż Swą łaskę i daj nam wybawienie. 


niedziela, 28 maja 2017

Litania do Ducha Świętego.


Moja ukochana litania...

Boże Ojcze - bądź uwielbiony, Panie , błogosław nam.
Boże Synu - bądź uwielbiony , Panie błogosław nam.
Duchu Święty Boże - bądź uwielbiony , Panie błogosław nam.

Maryjo , nasza Matko , dziewicza Oblubienico Ducha Świętego ,
zanosimy te modlitwy przez Twoje Niepokalane Serce i za Twoim wstawiennictwem , 
 abyś wyjednała nam potrzebne łaski od Ducha Świętego.

Duchu Święty , nasz Stworzycielu - dziękujemy Ci Panie.
Duchu Święty , nasz Wybawco - dziękujemy Ci Panie.
Duchu Święty , nasz Uświęcicielu - dziękujemy Ci Panie.
Duchu Święty , Duchu Boga samego - dziękujemy Ci Panie.

Duchu Święty, inspiracjo dzieł Ojca i Syna w niebie i na ziemi 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który u początku Stworzenia unosiłeś się ponad wodami 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który uczyniłeś Najświętszą Maryję Pannę - Niepokalaną 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, współpracujący w Narodzeniu Pańskim 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, źródło świętości 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który czynisz nas dziećmi Bożymi 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który czynisz nas żołnierzami Chrystusa 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, sprawco naszej pobożności 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, dawco wszystkich naszych dobrych myśli 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, inspiratorze wszystkich dobrych uczynków 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który przebywasz w sercu Boga Ojca 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który przebywasz w sercu Boga Syna 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który przebywasz w sercu Matki Najświętszej 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który zamieszkujesz w swojej Świątyni 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który przebywasz w sercach swoich wiernych 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który mówisz przez swoich wybranych 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, pokoju wiekuisty 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, nieskończenie wyrozumiały 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, dawco skruchy 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, inspiratorze mocnych postanowień 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, światło przewodnie dla naszych serc 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, mocy naszego ducha 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, słodyczy naszych serc 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, dawco wszelkiego dobra 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, Alfo i Omego 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, przewodniku naszych działań 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, nasze pragnienie i nasz celu 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który prowadzisz nas do Jezusa, naszego Pana 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który objawiasz nam Ojca i Syna 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który jesteś początkiem i końcem wszystkiego w naszym życiu 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który strzeżesz naszych dusz 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który ochraniasz nas w każdym momencie naszego życia 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który czuwasz nad nami gdy śpimy i gdy czuwamy 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który opiekujesz się naszymi nieśmiertelnymi duszami 
- bądź uwielbiony Panie,
Duchu Święty, który wzywasz nasze dusze w chwili śmierci 
- bądź uwielbiony Panie,

Duchu Święty, miłości odwieczna - kochamy Cię,
Duchu Święty, miłości niezmierzona - kochamy Cię.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - ześlij na nas Swego Ducha Świętego.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - ześlij na nas Swego Ducha Świętego.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - ześlij na nas Swego Ducha Świętego.

Matko Boża, Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami,
abyśmy stali się godni być Jego Świątynią.

Duchu Święty, który przebywasz w jedności Trójcy Świętej z Ojcem i Synem, 
pozostań z nami na zawsze. 
Udziel nam łaski, abyśmy nigdy nie postępowali wbrew Twojej woli, 
ale słuchali Twoich natchnień i poddawali się Twej pokornej Miłości.
 Udziel nam łaski, abyśmy wypełnili pragnienie Jezusa Chrystusa wobec nas - 
abyśmy byli z Nim zjednoczeni tak, jak On jest zjednoczony ze swym Ojcem.
O Duchu Święty, który żyjesz i królujesz wraz z Ojcem i Synem na wieki wieków. Amen.

sobota, 20 maja 2017

Stworzyłeś nas do miłości...


Za Kim tęsknisz, duszo moja? Kogo wypatrujesz i szukasz wokół siebie?
Nie potrafisz tak do końca uwierzyć, że Twój Ukochany jest w tobie?
Przecież pozwolił ci się odnaleźć i rozsmakować w Żywym Pokarmie.
Więc dlaczego dalej biegniesz i pytasz siebie:
czy nie za mało modlitw? czy nie za mało miłosierdzia?
czy nie za mało miłości? czy nie za mało pokory??? 

A przecież Ty, Panie, dajesz mojej duszy radość, pocieszasz w smutku,
 tak wiele dostaję od Ciebie znaków i błogosławieństwa na każdą chwilę.
Czuję, że spoczywa na mnie Twoja Ręka. 

Tak, to Ty uzdatniasz moje serce do kochania, od Ciebie dostaję i przekazuję dalej.
Więc czemu jestem głodna i spragniona? Czemu nie zawsze potrafię uwierzyć Twojej miłości?
Czemu przerażają mnie nędza, głód i niesprawiedliwość tego świata?
Czego Ci jeszcze nie oddałam, Panie?
Czy jestem gotowa na ofiarę?

 Ty, Panie znasz mnie lepiej niż ja znam siebie, wiesz, co kryje się w mojej duszy,
 w moich myślach i pragnieniach, w moim ciele, w każdej jego komórce. 
Powtarzam sobie ciągle, że w mojej nędzy, tylko w Bogu znajdę ratunek i pocieszenie.
Powiedziałeś przecież, Jezu, że nic bez Ciebie nie można uczynić!!!

sobota, 13 maja 2017

Fatimska Pani.Błogosławiona między niewiastami Fatimska Pani.
Sto lat minęło od Twoich matczynych ostrzeżeń
przekazanych małym, wiejskim dzieciom.
Twoje orędzie rozeszło się na cały świat i dalej jest aktualne.
Czy jednak nasze uszy są głuche, oczy zamglone, a rozum otępiały?
Tak licznie się do Ciebie modlimy, wyznajemy Ci miłość,
obiecujemy posłuszeństwo, a rzeczywistość wokół dalej nas przeraża.
Tyle wojen i ludobójstwa przeżyła ludzkość od czasu Twoich objawień.
Nie ustały wojny, przemoc i niezgoda, brat bratu wilkiem,
sięgamy już do "drzewa życia", aby być jak Bóg.
Coraz więcej bożków, w tym najgroźniejszy bożek - pieniądz,
dla zdobycia którego wielu z nas potrafi zabić i zhańbić swoje imię.
Tyle znaków wokół nas, tyle ostrzeżeń, tylu proroków.
Mamo Maryjo, uciekamy się do Ciebie 
i kolejny raz błagamy o ratunek dla nas i świata.

Ale słowa z Księgi Apokalipsy brzmią refrenem:

 Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi,
i plugawy niech się jeszcze splugawi,
a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość,
a święty niechaj się jeszcze uświęci!
 
Oto przyjdę niebawem,
a moja zapłata jest ze mną,
by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. 
Ap.22, 11-12

Pod Twoją obronę
uciekamy się,
święta Boża
Rodzicielko,

naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach
naszych,

ale od wszelakich
złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna
i błogosławiona.

O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas
pojednaj,
Synowi swojemu nas
polecaj,
swojemu Synowi nas
oddawaj.


niedziela, 16 kwietnia 2017

Pan Zmartwychwstał!!! Alleluja!!!

                                                            
ALLELUJA!!! PAN ZMARTWYCHWSTAŁ!!!
PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!!!

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

sobota, 8 kwietnia 2017

Modlitwa znaleziona w Grobie Zbawiciela.


O najsłodszy Panie Jezu,
oddaję się Tobie dnia dzisiejszego i na zawsze,
a osobliwie w godzinie śmierci mojej.
- odwołuje się do nieskończonej dobroci Twojej;
- Rany Twoje Najświętsze niechaj będą mi spoczynkiem;
- Krew i Woda, która wypłynęła z Najświętszego Serca Twego
niechaj mnie broni na Sądzie Twoim;
- Najświętsze Ciało i Krew Twoja niechaj mnie nakarmi i napoi;
- Bojaźliwa Śmierć Twoja niechaj mnie zachowa ku żywotowi wiecznemu;
- Krwawe krople Twoje niechaj zmyją grzechy moje;
- O Jezu!
Twój gorzki smutek ofiaruję Najmilszemu Ojcu Twemu Niebieskiemu,
na odpuszczenie wszelkich grzechów moich.
- Twoje wzgardy i zelżywości o Najmilszy Jezu, które wycierpiałeś
niechaj zapłacą wszystkie grzechy moje;
- Twoje ciężkie urąganie i męki niesłychane niechaj mnie obronią;
- Te wszystkie boleści Twoje, o mój Jezu,
oddaję Twemu Ojcu Niebieskiemu za wszystkie moje niedbalstwa w służbie Twojej;
- Twoja wielka miłość niech mnie obroni od szturmów szatańskich
w godzinę śmierci mojej;
- O Panie Jezu mój!
- Twoja Święta Krew niechaj duszę moją grzechami zmazaną obmyje;
- Twoja poraniona Głowa niechaj mnie broni od wszelkiego złego;
- Twoje niewinne na śmierć osądzenie niechaj mi będzie
na odpuszczenie grzechów moich, długów moich;
- Twoje prace niechaj nagrodzą moje popełnione złości;
- Twoja nagość niechaj okryje nagość duszy mojej;
- Twoje gorzkości i ciężkości śmiertelne, zranione Nogi, Ręce
i Serce Przenajświętsze niechaj mnie w złej nocy śmierci oświeci;
- w Ranach Twoich Przenajświętszych ukryj mnie całego;
- Krew Twoja z Przenajświętszego Serca niechaj mnie obmyje;
- Twoja Boska Moc niechaj mnie utwierdza i zachowa
od wszelkiego złego duszy i ciała;
- Najsłodszy Panie Jezu Chryste!
- Twoje Rany i Boleści niech mnie błogosławią;
- O Gorzka Męko Jezusowa! Zachowaj mnie od zguby wiecznej;
- O Najdroższe Rany Jezusa mojego
bądźcie mi pomocą w ostatniej godzinie śmierci mojej;
- O Najdroższa Krwi Jezusa mojego
obmyj grzechy moje przed Bogiem Ojcem Twoim;
- O Panie Jezu Chryste!
Twoja Boleść, uczynki dobrej nauki, niechaj mi pomogą zaprzestać
grzechów moich, ale i dozwól mi za nie serdecznie żałować;
- Oddaję się na koniec, o mój Dobry Jezu, Najświętszemu Sercu Twemu
i ufam Twemu Miłosierdziu, wierzę w zasługi Męki i Śmierci Twojej,
której się polecam i oddaję, a osobliwie w godzinie śmierci mojej. Amen.

"Modlitwa została znaleziona w Grobie Zbawiciela. Kto czyta tę modlitwę lub jej czytanie słuchać będzie albo ją przy sobie nosić będzie - nie umrze niespodziewanie, nie utonie, nie spali się, żadna trucizna działać nie będzie i niezwyciężony z walki życiowej wyjdzie. Jeżeli modlitwę tę odmawiać będzie niewiasta mająca zostać matką - szczęśliwe dziecko na świat wyda. Gdy przy dziecku tę modlitwę kłaść będzie - uchroni je od epilepsji. Tok tej choroby przerwać można przykładając tę modlitwę do boku człowieka, który ma tę chorobę. Tego, kto tę modlitwę dla siebie lub drugiemu przepisze - błogosławić będę - mówi Zbawiciel, a kto by się z niej śmiał lub nią pogardzał - uczynię z niej pokutę. Modlitwa ta zabezpiecza dom, w którym ją posiadają, od burzy i piorunów. Kto te modlitwę codziennie odmawiać będzie na trzy dni przed śmiercią otrzyma znak o godzinie śmierci swojej. Modlitwa nabożna do Pana Jezusa, w której człowiek suplikuje przez zasługi gorzkiej męki Jego o odpuszczenie grzechów i szczęśliwą śmierć z wiary pobożnej ma mieć ten przywilej, który dusza jedna wypowiedziała pokazawszy się przyjacielowi:" Byłem w prawdzie w wielkich mękach i miałem być potępiony wiecznie, ale z tej przyczyny łaskę Bożą otrzymałem, choć tę modlitwę tylko siedem razy przez życie odmówiłem. Gdybym ją codziennie mówił nie cierpiałbym wcale."