wtorek, 10 lipca 2018

Ile jest godzin w wieczności?


Najbardziej tajemna ze wszystkich tajemnic - WIECZNOŚĆ.
Co o niej wiemy? Wiemy, że nastąpi, że jest nieuchronna,
że następuje po śmierci, że wielkie rzeczy przygotował Bóg
tym, którzy Go miłują.

Więc jak Cię miłować, Panie, żeby tam trafić? Czytamy Słowo, 
medytujemy, staramy się Je pojąć i zachowywać w swoim życiu.
Lecz te nasze starania wydają się nam ciągle za małe, 
tak, jak podskakiwanie mrówki przy słoniu.

A może nie rozumiemy, że przede wszystkim mamy przyjąć TWOJĄ MIŁOŚĆ,
że tylko Twoja łaska może przekroczyć wszystkie nasze ograniczenia
i uzdolnić nas do kochania Ciebie, bliskich, a nawet wrogów.

Stworzyłeś nas, Panie z naszym ciałem, umysłem i tchnąłeś w nas duszę.
My troszczymy się przede wszystkim o nasze ciało, zabiegamy o zdrowie,
odwiedzamy lekarzy, kupujemy piękne stroje, dbamy o włosy i paznokcie,
zdobywamy wiedzę, oglądamy wiele filmów dobrych i złych,
zajmujemy dany nam czas tak wieloma rzeczami,
że nie starcza go nam na dbałość o karmienie naszej duszy!

Tak trudno to pojąć i sobie wyobrazić, że nasze ciało ulegnie zniszczeniu,
bo co zostanie z niego po latach od naszej śmierci - suche kości i próchno.
Więc po co tyle starań, tyle zabiegów, tyle trudu i wydatków?
Po co te walki o wpływy, o władzę, o pieniądze, o sławę?
CZŁOWIEKU - zatrzymaj się i popatrz na swoje życie, czy znalazłeś jego sens? 

Niech błogosławiony będzie Bóg i Ojciec
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On w swoim wielkim miłosierdziu
poprzez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa
na nowo nas zrodził do żywej nadziei.
Do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego
i nie więdnącego,
które jest zachowane dla was w niebie.
Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni
mocą Bożą dla zbawienia,
gotowego objawić się w czasie ostatecznym.
Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać 
trochę smutku
z powodu różnorodnych doświadczeń.
Przez to wartość waszej wiary
okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota,
które przecież próbuje się w ogniu;
Na sławę, cześć i chwałę
przy objawieniu się Jezusa Chrystusa.
Wy Go miłujecie, choć nie widzieliście,
wy w Niego teraz wierzycie, chociaż nie widzicie.
A ucieszycie się radością niewymowną
i pełną chwały,
gdy osiągniecie zbawienie dusz, cel waszej wiary. (1 P1, 3-9)
piątek, 29 czerwca 2018

Witaj w moim świecie czerwcowa dziewczynko.Witamy Cię śliczna Dziewczynko - Kruszynko!!! Maleńka Mio na dalekiej Wyspie!!!
Cieszymy się, że wybrałaś właśnie tych rodziców i to miejsce na swoje narodzenie.
Tak bardzo byłaś wymarzona i wytęskniona, dzielnie zniosłaś trudy narodzin,
dopiero od kilkudziesięciu godzin jesteś na tym świecie, a my już bardzo tęsknimy za Tobą.
To wspaniale, że będzie Cię otaczała miłość i ciepło mamy i taty,
w ich ramionach będziesz bezpieczna. Kiedyś poznasz swoje babcie i dziadków,
ciocie i wujków, a także Twoich kuzynów. To będzie Twoja Rodzina.

A kiedy jeszcze poznasz miłość naszego Ojca w niebie, Który znał Cię zanim się urodziłaś,
Który ma wspaniały plan na Twoje życie i kocha Cię najbardziej na świecie -
wtedy nic Cię nie załamie, nie rozczaruje, nie zniechęci.
Prowadzić Cię będą Anioły i Święty Duch Boży, Który tchnął w Ciebie nieśmiertelną duszę.
Od Ducha otrzymasz dar Mądrości, który pomoże Ci godnie i szczęśliwie żyć.
Kochanie, nie daj się oszukać światu, który pokaże Ci wiele świecidełek, błyskotek,
postawi przed Tobą fałszywych bożków: może pieniądz, może władzę, może jakieś nadmierne
przywiązania do mody i urody. Nie idź za nimi, nie słuchaj ich.

                            Niech Twoim życiem rządzi jedynie Miłość.

Tego Ci życzymy, maleńka Mio, więc rośnij na pociechę rodzicom i na Bożą Chwałę.

"Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą, nie jest bezwstydna,
nie szuka swego, nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje..." (I List do Koryntian 13)

środa, 27 czerwca 2018

Matka Nieustającej Pomocy - modlitwa rzymska.

Modlitwa rzymska:

O Matko Nieustającej Pomocy. Z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na Krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż, więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: 
 Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś uprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję....
Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus - Odkupiciel nasz pragnie udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.


Wielka Matko Boża - pomagaj nam nieustannie.
Pośredniczko nasza u Boga - pomagaj nam nieustannie.
Matko świętej wytrwałości - pomagaj nam nieustannie.
Wszechmocy błagająca - pomagaj nam nieustannie.
Szafarko łask wszelkich - pomagaj nam nieustannie.
Tronie miłosierdzia Bożego - pomagaj nam nieustannie.
Poręko naszego zbawienia - pomagaj nam nieustannie.
Pogromczyni mocy piekielnych - pomagaj nam nieustannie.
Kotwico naszej nadziei - pomagaj nam nieustannie.
Umocnienie słabych - pomagaj nam nieustannie.
Ucieczko uciśnionych - pomagaj nam nieustannie.
Żywicielko głodnych - pomagaj nam nieustannie.
Opatrzności ubogich - pomagaj nam nieustannie.
Cudowna lekarko w chorobach - pomagaj nam nieustannie
Ratunku ginących grzeszników - pomagaj nam nieustannie.
Nadziejo zrozpaczonych - pomagaj nam nieustannie.
Patronko Misji świętych - pomagaj nam nieustannie.
Wychowawczyni powołań kapłańskich - pomagaj nam nieustannie.
Strażniczko czystości - pomagaj nam nieustannie.
Mistrzyni życia duchowego - pomagaj nam nieustannie.
Opiekunko rodzin - pomagaj nam nieustannie.
Czuła Matko sierot - pomagaj nam nieustannie.
Zbawienie umierających - pomagaj nam nieustannie.
Pani naszych losów - pomagaj nam nieustannie.
Przewodniczko pewna do nieba -pomagaj nam nieustannie.
Obrono nasza na sądzie - pomagaj nam nieustannie.
Wybawicielko z czyśćca - pomagaj nam nieustannie.

piątek, 22 czerwca 2018

Medalik św. Benedykta.

 

Medalik św. Benedykta.

 Vade Retro Satana, Numquam Suade Mihi Vana,

Sunt Mala Quae Libas, Ipse Venena Bibas.

Idź precz,szatanie, nie nakłaniaj mnie do złego,

złe rzeczy czynisz,

sam pij swoją truciznę.


(Krzyż Święty jest wpisany w
 medalik św. Benedykta. Jego skutki przejawiają się w uzdrowieniach cielesnych, 
łaskach duchowych, obronie przed złym duchem i w niebezpieczeństwach. 
Jednak skutki te nie są automatyczne! –
 Mowa tu o uzdolnieniu do przyjęcia Łaski Bożej, 
nie zaś o cudownej, automatycznej„dystrybucji” łask.) 

Modlitwa

Święty ojcze Benedykcie,
możny cudotwórco i miłosierny opiekunie potrzebujących,
błagamy Cię pokornie, wstaw się za nami do Boga
i uproś nam łaskę … na której nam tak bardzo zależy
przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Koronka do Mistycznego Ciała Chrystusa.

(odmawiamy na różańcu)

1. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
2.(3 razy) Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
przez Jezusa Chrystusa i Jego Mistyczne Ciało.
3.(na dużych paciorkach):
Uwielbienie, chwała i dziękczynienie niech wznoszą się ku Tobie,
Ojcze niebieski, w Duchu Świętym,
przez Jezusa Chrystusa i Jego Mistyczne Ciało.
4.(na małych paciorkach):
Błogosławimy Cię, Ojcze niebieski, w Duchu Świętym,
przez Jezusa Chrystusa i Jego Mistyczne Ciało.
5.(na zakończenie 3x)
Ojcze niezmierzonego miłosierdzia, wysławiamy Cię w Duchu Świętym
przez Jezusa Chrystusa, Jego Najświętszą Matkę,
świętego Michała Archanioła, wszystkie chóry Aniołów
i rzesze Świętych oraz święte dusze czyśćcowe. 
za zgodą Kurii Diec.Warszawsko-Praskiej
z dnia 26.04.1999 r.nr 443/K/99

 

piątek, 1 czerwca 2018

Boże Ciało - "Dobry jest Pan i łaskawy"


Dziś dzień dziękczynienia za dobroć i łaskawość Boga!
Jak wspaniale żyć w naszym kraju, gdzie Pan wychodzi
na ulice miast, wiosek i osiedli, abyśmy mogli oddać Mu chwałę!
Obdarzasz nas, Panie Jezu tyloma łaskami, dajesz nam najważniejszy Pokarm,
bo dajesz nam Swoje Ciało na życie wieczne.
Niech Ono będzie uwielbione zawsze i wszędzie, 
we wszystkich zakątkach świata, ale przede wszystkim w naszych sercach.

Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie,
służcie Panu z weselem.
Stańcie przed obliczem Pana 
z okrzykami radości.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam nas stworzył,
jesteśmy Jego własnością,
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
z hymnami w Jego przedsionki,
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry
Jego łaska trwa na wieki,
a Jego wierność przez pokolenia. Ps. 100

środa, 16 maja 2018

Budujmy Boże Arki !!!


Panie, wspieraj nas swą Łaską i nie pozwól zginąć owcom Twojego pastwiska.
Tylko Ty, Panie możesz swoim Słowem oświecić nasze serca, tylko Twój Duch Święty,
w nas mieszkający, może dopomóc nam w dążeniu do Ciebie, do naszej świętości.
Dziękuję Ci, o Najlepszy, Najłaskawszy mój Ojcze za rekolekcje ojca Jose,
za moje dalsze oczyszczenie, za wielką bliskość Jezusa Chrystusa,
za naukę modlitwy i za tak wiele uzdrowień braci i sióstr.
Dziękuję Ci, Panie, za rozpalenie na nowo Ducha Świętego w tak wielu ludziach.
Niech przesłanie o budowaniu Bożych Arek we współczesnym świecie,
(w którym jest tak wiele zła, nienawiści, przemocy)
ogarnie nasz cały kraj i cały świat, niech charyzmaty Ducha Świętego napełnią nasz Kościół,
aby służyć jego budowaniu.

Według charyzmatycznego przesłania Ojca Jose Vettiyankala prowincjała Zakonu Vincentynów, aby ochronić swoją rodzinę należy zapisać najbliższych jej członków w Akcie zawierzenia /zdjęcie powyżej/.
Zaleca on modlić się następująco:

Modlitwy poranne:


1. Modlitwa o uwolnienie.
2. Modlitwa o ochronę.
3. Akt zawierzenia.
4. Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Modlitwy wieczorne:

1. Różaniec.
2. Czytanie fragmentu Pisma Świętego.

Modlitwa o uwolnienie.

W imię Jezusa nakazuję dręczącym mnie złym duchom /wymienić np.choroby, nawracające grzechy, depresja/ i wszystkim złym duchom odejść ode mnie do stóp naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zły duchu /wymień/ nie masz już nade mną mocy, ponieważ jestem zbawiony i odkupiony Najświętszą Krwią Jezusa.
Święty Michale Archaniele, Apostołowie Św.Św. Piotrze i Pawle, Sebastianie i Jerzy oraz wszyscy Świeci i Święte Boże wstawiajcie się za mną.

Modlitwa ochronna.

Jezu ochraniaj nas Swą przenajświętszą Krwią.
Daj nam znaleźć schronienie w cieniu Twego Krzyża i ukryj nas w Swoich Ranach.
Święta Matko ukryj nas pod Swoim płaszczem.
Święty Michale Archaniele przybądź z Twoją Armią i walcz o nas.
Święty Piotrze, Święty Pawle i wszyscy Apostołowie módlcie się za nami.
Święty Grzegorzu, Święty Sebastianie...i wszyscy męczennicy módlcie się za nami.
Święty Benedykcie módl się za nami.
Święty Aniele Stróżu i Święci nasi Patronowie módlcie się za nami.
Wszyscy Aniołowie i wszyscy Święci u Boga módlcie się za nami.

"Skonałeś Jezu, ale zdrój życia wytrysnął dla dusz i otworzyło się morze miłosierdzia dla świata całego. O zdroju żywota, niezgłębione miłosierdzie Boże ogarnij cały świat i wylej się na nas."

Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Ojcze Nasz, Pozdrowienie Anielskie/Zdrowaś Maryjo/, Skład Apostolski/Wierzę w Boga/.

Na dużych paciorkach:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego,
a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. (5x)

Na małych paciorkach:

Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. (5x10)

Na zakończenie:

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.(3x)

O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie.

niedziela, 13 maja 2018

Pan Wstępuje do nieba.


Witaj Panie Jezu Uwielbiony w Swoim Ciele!
Dzisiaj obchodzimy pamiątkę Twojego Wstąpienia do Ojca!
Wskazujesz nam cel i sens naszego istnienia - spotkanie z naszym Ojcem w niebie!
Tam "nie będziemy już łaknąć ani pragnąć i nie porazi nas słońce ani żaden upał".
Tak bardzo chcemy całym sercem uwierzyć w Twoje Miłosierdzie 
i we wszystkie Obietnice dane nam przez Proroków. 
Zwracam się, Panie do Ciebie, abyś mi dopomagał w trudach ziemskiego życia
i umacniał moją nadzieję:

"Wznoszę swe oczy ku górom:
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
Pomoc moja od Pana
który stworzył niebo i ziemię.
On nie pozwoli, by potknęła się twa noga,
ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem.
Pan Ciebie strzeże,
jest cieniem nad tobą,
stoi po twojej prawicy.
We dnie nie porazi cię słońce
ani księżyc wśród nocy.
Pan cię uchroni od zła wszelkiego,
ochroni twoją duszę.
Pan będzie czuwał
nad twoim wyjściem i powrotem,
teraz i po wszystkie czasy." Ps.121