piątek, 25 kwietnia 2014

Litania do Świętego Jana Pawła II


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo - módl się za nami.

Święty Janie Pawle, módl się za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie, módl się za nami
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka, módl się za nami
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem, módl się za nami
Całkowicie oddany Maryi, módl się za nami
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych, módl się za nami
Następco Piotra i Sługo sług Bożych, módl się za nami
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary, módl się za nami
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań, módl się za nami
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej, módl się za nami

Gorliwy Miłośniku Eucharystii, módl się za nami
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi, módl się za nami
Misjonarzu wszystkich narodów, módl się za nami
Świadku wiary, nadziei i miłości, módl się za nami
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych, módl się za nami
Apostole pojednania i pokoju, módl się za nami
Promotorze cywilizacji miłości, módl się za nami
Głosicielu Nowej Ewangelizacji, módl się za nami
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię, módl się za nami
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia, módl się za nami
Papieżu Bożego Miłosierdzia, módl się za nami
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary, módl się za nami
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba, módl się za nami

Bracie i Mistrzu kapłanów, módl się za nami
Ojcze osób konsekrowanych, módl się za nami
Patronie rodzin chrześcijańskich, módl się za nami
Umocnienie małżonków, módl się za nami
Obrońco nienarodzonych, módl się za nami
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych, módl się za nami
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży, módl się za nami
Dobry Samarytaninie dla cierpiących, módl się za nami
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych, módl się za nami
Głosicielu prawdy o godności człowieka, módl się za nami
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu, módl się za nami
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata, módl się za nami
Uosobienie pracowitości, módl się za nami
Zakochany w krzyżu Chrystusa, módl się za nami
Przykładnie realizujący powołanie, módl się za nami
Wytrwały w cierpieniu, módl się za nami
Wzorze życia i umierania dla Pana, módl się za nami

Upominający grzeszników, módl się za nami
Wskazujący drogę błądzącym, módl się za nami
Przebaczający krzywdzicielom, módl się za nami
Szanujący przeciwników i prześladowców, módl się za nami
Rzeczniku i obrońco prześladowanych, módl się za nami
Wspierający bezrobotnych, módl się za nami
Zatroskany o bezdomnych, módl się za nami
Odwiedzający więźniów, módl się za nami
Umacniający słabych, módl się za nami
Uczący wszystkich solidarności, módl się za nami


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.


Módl się za nami Święty Janie Pawle.
Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:
Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa Świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. JPII

niedziela, 20 kwietnia 2014

Zmatwychwstał Pan !


Zmartwychwstał Pan, Zmartwychwstał Pan, Zmartwychwstał Pan, Alleluja !

Alleluja! Alleluja! Alleluja! Alleluja!


O śmierci, gdzie jesteś, o śmierci?
Gdzie jest moja śmierć? Gdzie jest jej zwycięstwo?


Zmartwychwstał Pan, Zmartwychwstał Pan, Zmartwychwstał Pan, Alleluja !

Alleluja! Alleluja! Alleluja! Alleluja!Radujmy się, radujmy się bracia! Jeśli dzisiaj się miłujemy,
to dlatego, że On zmartwychwstał.


Zmartwychwstał Pan, Zmartwychwstał Pan, Zmartwychwstał Pan, Alleluja !

Alleluja! Alleluja! Alleluja! Alleluja!


Dzięki, dzięki niech będą Ojcu, który nas prowadzi do Królestwa,
gdzie się miłością żyje.


Zmartwychwstał Pan, Zmartwychwstał Pan, Zmartwychwstał Pan, Alleluja !

Alleluja! Alleluja! Alleluja! Alleluja!


Jeśli z Nim umieramy, z Nim też żyć będziemy, z Nim śpiewać będziemy: Alleluja!


Zmartwychwstał Pan, Zmartwychwstał Pan, Zmartwychwstał Pan, Alleluja !

Alleluja! Alleluja! Alleluja! Alleluja!


piątek, 18 kwietnia 2014

Krew Baranka.


                                               Ta Krew z grzechu obmywa nas,
                                          Ta Krew czyni nas bielszymi od śniegu,
                                                 Ta Krew z grzechu obmywa nas,

                                                  to jest Baranka święta Krew.
                                                  Jego Krew, święta Krew,
                                          Jego Krew, święta Krew z Golgoty. 


Życiodajna Śmierci, Śmierci obmywająca, 
             Śmierci mojego Zbawiciela. 
Jesteś Śmiercią Przymierza na wieki łączącą nas z Przedwiecznym.
Tak bardzo pragnę wejść do Twojego odpoczynku, Panie, 
do odpoczynku wiecznego, do Świętego Świętych, gdzie królujesz.
Dałeś nam Chleb Niebiański na życie wieczne, 
Krew i Wodę na obmycie grzechów i zniewoleń. 
Wielka to łaska cokolwiek z tego pojąć i ... uwierzyć. 
Smutek i radość z Twojego konania na Krzyżu,
bo przecież nie było ono daremne, ale aby nas uratować
od potępienia i zagłady na wieki, od przepastnej otchłani.
Wielka to Tajemnica. 

Witaj Pokarmie, w którym niezmierzony
nieba i ziemi Stwórca jest zamkniony,
Witaj Napoju zupełnie gaszący umysł pragnący.

Witaj rozkoszne z ogrodu rajskiego 
drzewo owocu pełne żywiącego,
kto Cię skosztuje śmierci się nie boi,
choć nad nim stoi.

wtorek, 8 kwietnia 2014

"Nie zamykajmy serc..."


                                                         "Nie zamykajmy serc 
                                                        zbawienia nadszedł czas
                                                     gdy Chrystus puka w drzwi 
                                                            może ostatni raz..."

    Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień.
Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień. Rz.13. 

                                            Modlitwa do Krzyża Świętego.

Niech powstanie Bóg i rozproszą się wrogowie Jego, niech uciekają przed Jego obliczem ci,
którzy Go nienawidzą; jak znika i rozwiewa się dym, tak niech znikną i zginą; jak taje wosk
wobec ognia, tak niech zginą biesy sprzed oblicza miłujących Boga i żegnających się znakiem
Krzyża Świętego oraz z radością mówiących: bądź pozdrowiony Życiodajny Krzyżu Pański, 
który odpędzasz zło mocą ukrzyżowanego na tobie Boga naszego, Jezusa Chrystusa, Który 
zstąpił do piekieł, podeptał moc szatańską i dał nam ciebie - Krzyż Swój Czcigodny,
na odpędzenie wszelkiego nieprzyjaciela. 
O Najczcigodniejszy i Życiodajny Krzyżu Pański, pomagaj mi wraz 
ze Świętą Władczynią, Dziewicą Bogarodzicą, i ze wszystkimi świętymi na wieki. Amen.
                                   
 Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, Jemu zawdzięczam moje ocalenie. (Pieśń Mojżesza.)


Wszystkim siostrom i braciom w Chrystusie, którzy modlą się ze mną na tym blogu
        składam serdeczne życzenia dobrego Postu i radosnego Zmartwychwstania.