poniedziałek, 29 czerwca 2015

Litania do Świętego Piotra Apostoła.
Litania do św. Piotra Apostoła

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Piotrze, Apostole - módl się za nami,
Święty Piotrze, Synu Jony z Betsaidy - módl się za nami,
Święty Piotrze, miłujący Pana ponad wszystko - módl się za nami,
Święty Piotrze, wierny naśladowco Jezusa Chrystusa - módl się za nami,
Święty Piotrze, Świadku Przemienienia na górze Tabor - módl się za nami,
Święty Piotrze, widzący w Jezusie Mesjasza - módl się za nami,
Święty Piotrze, chodzący po jeziorze wraz z Chrystusem - módl się za nami,
Święty Piotrze, broniący Jezusa przed pojmaniem - módl się za nami,
Święty Piotrze, napełniony Duchem Świętym - módl się za nami,
Święty Piotrze, odważny wyznawco Chrystusa - módl się za nami,
Święty Piotrze, uwolniony z więzienia przez Anioła - módl się za nami,
Święty Piotrze, Wielki Rybaku - módl się za nami,
Święty Piotrze, Skało i Opoko - módl się za nami,
Święty Piotrze, ustanowiony przez Zbawiciela Głową Kościoła - módl się za nami,
Święty Piotrze, męczenniku - módl się za nami,
Święty Piotrze, pierwszy Papieżu - módl się za nami,
Święty Piotrze, autorze listów Nowego Testamentu - módl się za nami,
Święty Piotrze, Patronie Bazyliki w Watykanie - módl się za nami,
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przepuść, nam Panie.
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Boże, któryś Świętego Piotra rybaka wywyższył wśród Apostołów na Głowę Swego Kościoła Świętego, prosimy Cię w imię zasług Jego, abyś nas raczył przyjąć jako owce do Swej trzody. Spraw, byśmy kiedyś dostali się do tego Królestwa, w którym Ty Chryste Panie, jako najwyższy Pasterz, żyjesz i na wieki królujesz. Amen.


czwartek, 25 czerwca 2015

Módlmy się o pokój w Afryce!!!                                          Afryka - najbardziej krwawiąca rana świata!

Daj się ubłagać, Panie, Stworzycielu wszelkich bytów,
usłysz nasze wołanie o ratunek dla naszych braci 
na Czarnym Kontynencie.
Tylko Twoja interwencja może ukrócić bezmiar bólu i cierpień, 
nędzy i rozpaczy, głodu i zabijania niewinnych..
Boże w Trójcy Przenajświętszy!
Ulituj się i uratuj ludy tej ziemi umęczone od wieków!
Kiedyś sprzedawane jako żywy towar do morderczej pracy,
wysyłane jako niewolnicy do bogatych, białych ludzi.
Teraz ograbiane ze swoich bogactw, zabijane dla zysku,
oszukiwane przez skorumpowanych wodzów,
niszczone z powodu nienawiści plemiennej.
Jest na Czarnym Lądzie wiele pogaństwa, szamanizmu i wiary w gusła,
ale jest również tak wielu kochających Cię, Panie,
oddających za Ciebie życie!!!
Pytam Cię, Panie Boże, Najwspanialszy Ojcze Ludzkości,
jak kiedyś pytał Abraham:

             «Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi?  
             Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych
                czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd 
                 na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają?
 O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, 
aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu! 
O, nie dopuść do tego! 
Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, 
mógłby postąpić niesprawiedliwie?» Rdz.18 23-25

 Wybacz mi, że ośmielam się wołać do Ciebie,
słowami Psalmu: 

" Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka;
Pomocy moja, spiesz
im na ratunek!" Ps 22
.