sobota, 25 października 2014

Spotkajmy się w niebie!!!
Drogi Bracie, Droga Siostro!
Zbliżają się wielkie święta zmarłych: tych, którzy już modlą się za nas
i tych, którzy błagają o naszą modlitwę. 
Tyle milionów złotych wydajemy na ustrojenie grobów,
tyle kwiatów, tyle zniczy.
Czy tego oczekują od nas ci, którzy nie dostąpili jeszcze nieba?
A może bogato ustrojony grób ma uspokoić nasze sumienie?
Może nie wszystko im wybaczyliśmy, czym wobec nas zawinili?
Czy może nie wybaczyliśmy jeszcze sobie naszego braku miłości do nich za życia?
Nadchodzi czas refleksji, nie zmarnujmy go.
Tylko modlitwa i ofiarowane za nich Eucharystie mogą im pomóc
 w osiągnięciu spotkania z Najwyższym.
Żyję głęboką nadzieją, że zobaczę się z moimi bliskimi.w wieczności.
A teraz, mimo, że odeszli, mogę ich kochać i modlić się za nich.

Panie spraw, aby wszyscy moi najbliżsi, 
którzy wyprzedzili mnie w drodze do Ciebie,
dzięki Twojemu Miłosierdziu dostąpili łaski nieba 
i radości przebywania z Tobą na wieki.
Jezu ufam Tobie!

O Jezu, Boże i Zbawicielu, który nieskończoną miłością ukochałeś nasze dusze 
i dla ich odkupienia swoją Przenajdroższą Krew do ostatniej kropli wylałeś.
W imię tej miłości, błagamy Cię o miłosierdzie nad duszami w czyśćcu cierpiącymi, 
o których nikt z bliskich na ziemi nie pamięta, za które nikt się nie modli,
 którym nikt z duchową pomocą nie śpieszy.
Panie mój, zlituj się nad tymi biednymi duszami; 
niech Krew Twoja, 
stanie się dla nich źródłem wody żywej tryskającej na żywot wieczny. Amen.

sobota, 18 października 2014

Eucharystia.


 Na ołtarzu to Jezus Chrystus odprawia Mszę Świętą,
kapłan jedynie zastępczo użycza swojej osoby.
 Świątynia jest Boga i to On sprawuje Eucharystię.
Wieczerza Pańska, Najświętsza Ofiara, pascha chrześcijańska,
odprawiana jest jako Dar, który dostajemy za darmo,
na pamiątkę odkupienia ludzkości przez śmierć i zmartwychwstanie Pańskie.
Na Ostatniej Wieczerzy Jezus czyni nową dawną paschę żydowską, którą
Żydzi spożywali jako wspomnienie wyzwolenia z niewoli egipskiej,
jako pamiątkę przejścia, pamiątkę ku czci Jahwe.
Przygotowywano wcześniej przaśny chleb, gorzkie zioła, pieczonego baranka,
które spożywano na  wieczerzy sederowej.
Wypijano wspólnie cztery kielichy wina: uwolnienia, wyprowadzenia, dokonania wykupu
i odkupienia.
Ten czwarty kielich wypija z uczniami Chrystus na Ostatniej Wieczerzy.
Podobnie na Mszy Świętej: Jezus jest jakby ojciec rodziny, który błogosławi Boga,
 łamie chleb i rozdaje wraz ze swoim błogosławieństwem.
Spożywając Ciało i Krew na Eucharystii przyjmuję Jezusa wypełniając się Nim.

Pieśń

 Jam niegodzien Panie tego coś mi dał.
Tyś mnie tak biednego umiłować chciał.
Nie mam nic swojego wszystko z ręki Twej,
ale mnie samego przyjąć chciej.

  Jestem jak pył ziemi, który niesie wiatr,
jakby spadający z nieba w ziemię grad.
Jestem jak rozbity przez wichurę dzban,
gdy nie stoisz przy mnie Ty mój Bóg i Pan.

  Przeciw moim wrogom Ty mi dajesz moc.
Z Tobą mi nie straszna nawet śmierci moc.
Czuje, żeś tu blisko, żeś mi pomóc chciał,
choć nie jestem godzien tego coś mi dał.

środa, 15 października 2014

Uwaga kierowcy i pasażerowie!
Oto wykaz pieśni jakie należy śpiewać podczas jazdy samochodem, gdy rozwija się następujące prędkości:

80 km/godz - "Pobłogosław, Jezu drogi..."
90 km/godz - "To szczęśliwy dzień..."
100 km/godz - "Cóż Ci Jezu damy..."
110 km/godz - "Ojcze, Ty kochasz mnie..."
120 km/ godz - "Liczę na Ciebie, Ojcze..."
130 km/godz - "Panie przebacz nam..."
140 km/godz - "Zbliżam się w pokorze..."
150 km/godz - "Być bliżej Ciebie chcę..."
160 km/godz - "Pan Jezus już się zbliża..."
170 km/godz - "U drzwi Twoich stoję, Panie..."
180 km/godz - "Jezus jest tu..."
200 km/godz - "Witam, Cię Ojcze..."
220 km/godz - "Anielski orszak niech twą duszę przyjmie..."

Jest to wspaniały pomysł księdza proboszcza pewnej parafii w woj pomorskim na obudzenie umysłów i sumień osób kierujących pojazdami na polskich drogach.
Dziękujemy w imieniu potencjalnych uczestników wypadków drogowych.

A wszystkim kierowcom i ich rodzinom:
Szczęść Boże!!!