sobota, 18 października 2014

Eucharystia.


 Na ołtarzu to Jezus Chrystus odprawia Mszę Świętą,
kapłan jedynie zastępczo użycza swojej osoby.
 Świątynia jest Boga i to On sprawuje Eucharystię.
Wieczerza Pańska, Najświętsza Ofiara, pascha chrześcijańska,
odprawiana jest jako Dar, który dostajemy za darmo,
na pamiątkę odkupienia ludzkości przez śmierć i zmartwychwstanie Pańskie.
Na Ostatniej Wieczerzy Jezus czyni nową dawną paschę żydowską, którą
Żydzi spożywali jako wspomnienie wyzwolenia z niewoli egipskiej,
jako pamiątkę przejścia, pamiątkę ku czci Jahwe.
Przygotowywano wcześniej przaśny chleb, gorzkie zioła, pieczonego baranka,
które spożywano na  wieczerzy sederowej.
Wypijano wspólnie cztery kielichy wina: uwolnienia, wyprowadzenia, dokonania wykupu
i odkupienia.
Ten czwarty kielich wypija z uczniami Chrystus na Ostatniej Wieczerzy.
Podobnie na Mszy Świętej: Jezus jest jakby ojciec rodziny, który błogosławi Boga,
 łamie chleb i rozdaje wraz ze swoim błogosławieństwem.
Spożywając Ciało i Krew na Eucharystii przyjmuję Jezusa wypełniając się Nim.

Pieśń

 Jam niegodzien Panie tego coś mi dał.
Tyś mnie tak biednego umiłować chciał.
Nie mam nic swojego wszystko z ręki Twej,
ale mnie samego przyjąć chciej.

  Jestem jak pył ziemi, który niesie wiatr,
jakby spadający z nieba w ziemię grad.
Jestem jak rozbity przez wichurę dzban,
gdy nie stoisz przy mnie Ty mój Bóg i Pan.

  Przeciw moim wrogom Ty mi dajesz moc.
Z Tobą mi nie straszna nawet śmierci moc.
Czuje, żeś tu blisko, żeś mi pomóc chciał,
choć nie jestem godzien tego coś mi dał.

Brak komentarzy: