poniedziałek, 27 lutego 2012

"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię."
Pan powiedział do Mojżesza: Mów do całej społeczności Izraela i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty,
Pan, Bóg wasz!
Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego. Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczeszczenie imienia Boga twego.
Ja jestem Pan!
Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w twoim domu przez noc aż do poranka. Nie będziesz złorzeczył głuchemu. Nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym, ale będziesz się bał Boga twego.
Ja jestem Pan!

Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. Nie będziesz szerzył oszczerstw między krewnymi, nie będziesz czyhał na życie bliźniego.
Ja jestem Pan!

Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego.
Ja jestem Pan!

(Kpł 19,1-2.11-18)

Będziemy dziękować Panu Bogu naszemu, który doświadcza nas, tak jak naszych przodków.
Przypomnijcie sobie to wszystko, co On uczynił z Abrahamem, i jak doświadczył Izaaka, i co spotkało Jakuba. Jak bowiem ich poddał Bóg próbie ogniowej, by doświadczyć ich serca, tak i na nas nie zesłał kary, lecz raczej dla przestrogi karci tych, którzy zbliżają się do Niego.

Jdt 8,25-26a,27
 

wtorek, 21 lutego 2012

Wielki Post.


Zaraz też Duch
wyprowadził Go na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, 
kuszony przez szatana i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Mk 1 12,13

Jestem kochany, z moim grzechem,
jestem kochany z mą słabością,
za darmo kocha mnie Pan.
Umarł za mnie i zmartwychwstał, abym żył.

"I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów,
w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata,
według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha,
który działa teraz w synach buntu.
Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała,
spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych.
I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew,
jak i wszyscy inni.
A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość,
jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków,
razem z Chrystusem przywrócił do życia -
łaską bowiem jesteście zbawieni - razem też wskrzesił
i razem posadził na wyżynach niebieskich -
w Chrystusie Jezusie."

Ef 2 1-6

O Panie mój,
przeszłość moją oddaję miłosierdziu Twojemu,
teraźniejszość Twojej miłości,
a przyszłość Opatrzności Twojej.

niedziela, 19 lutego 2012

"Pokój dla Jeruzalem, Nazaret i Betlejem..."Bądź uwielbiony, Boże naszych ojców i nasz Panie,
za wszystkie dobrodziejstwa, których użyczasz swoim dzieciom.
Za to, że mimo naszych słabości i poddawaniu się działaniom złego
Ty nas nie odrzucasz, ale pokazujesz nam Siebie i swoją Miłość.
Znów chodziłam po Twojej Świętej Ziemi, po Ziemi Obiecanej,
znów mogłam dotknąć tajemnicy Zwiastowania i Zmartwychwstania,
mogłam chodzić Twoimi szlakami po Jerozolimie, Judei, Galilei,
patrzeć na krajobrazy miłe Twoim oczom i modlić się tam gdzie Ty.
Tak trudno zrozumieć czemu nadal Twoja, Jezu, ziemska Ojczyzna
jest rozdarta, czemu plami ją krew, czemu płonie nienawiścią.
Wspólne Ojcostwo Niebieskie, wspólny Bóg będący Miłością,
czy to inny Bóg? Bóg Ojciec, Jahwe, Allah to TY, Ten Sam???
W Twoje imię dokonuje się nadal wiele zbrodni, torturuje, upokarza.
Błagamy Cię, Panie, który wszystko możesz uczynić : ześlij pokój!!!
Ześlij Twój Pokój na tę ziemię, na naszą Ojczyznę, na cały świat!
Chwała Ci, Panie! Bądź uwielbiony, Panie!
Bądź błogosławiony przez wszystkie wieki!

Psalm 67.

Niech wszystkie narody wysławiają Boga.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi,
niech nam ukaże pogodne oblicze,
aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy,
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Niech się narody cieszą i weselą,
bo rządzisz ludami sprawiedliwie
i kierujesz narodami na ziemi.
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy,
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Ziemia wydała swój owoc,
Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
Niech nam Bóg błogosławi
i niech Mu cześć oddają wszystkie krańce ziemi.

niedziela, 5 lutego 2012

Litania do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

Kyrie, elejson, Chryste elejson, Kyrie, elejson,
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo - módl się za nami.
Matko Boża z Lourdes - módl się za nami.
Matko pod krzyżem stojąca - módl się za nami.
Matko miłosierna - módl się za nami.
Niebieska Lekarko dusz naszych - módl się za nami.
Uzdrowienie chorych - módl się za nami.
Orędowniczko nasza u Syna - módl się za nami.
Pani łagodna i bardzo łaskawa - módl się za nami.
Nadziejo chorych i strapionych - módl się za nami.
Męstwo cierpiących i prześladowanych - módl się za nami.
Pocieszycielko zasmuconych - módl się za nami.
Oparcie niewinnych i pokrzywdzonych - módl się za nami.
Ostojo cichych i pokornych - módl się za nami.
Opiekunko rodzin dotkniętych cierpieniem - módl się za nami.
Zwiastunko Bożego pokoju - módl się za nami
Wspomożycielko uciekających się do Ciebie - módl się za nami.
Wzorze cierpliwości - módl się za nami.
Ratunku ginących grzeszników - módl się za nami.
Abyśmy wiernie Synowi Twemu służyli - przyczyń się za nami.
Abyśmy we wszystkim pełnili Jego świętą wolę - przyczyń się za nami.
Abyśmy grzechami ciężkimi Go nie zasmucali - przyczyń się za nami.
Abyśmy cierpienia nasze przyjmowali z pokorą - przyczyń się za nami.
Abyśmy w rozpacz nie popadali - przyczyń się za nami.
Abyśmy chorym z miłością służyli - przyczyń się za nami.
Abyśmy w chorobie ducha nie tracili - przyczyń się za nami.
Abyśmy od niebezpieczeństw duszy i ciała zostali zachowani - przyczyń się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Boże, Ty okazujesz nam nieskończone miłosierdzie swoje przez znaki i cuda, dokonane za wstawiennictwem naszej Matki, Niebieskiej Lekarki. Pokornie Cię prosimy, abyśmy za Jej przyczyną cieszyli się łaską zdrowia duszy i ciała oraz osiągnęli chwałę przygotowaną dla Twoich dzieci w Królestwie niebieskim. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o łaskę zdrowia.

Duchu Święty, Duchu Boży,
Stworzycielu  i Odnowicielu wszystkiego,
Życie mojego życia,
z Matką Najświętszą uwielbiam Cię,
dziękuję Ci, kocham Cię.
Ty, który dajesz mi życie 
i ożywiasz cały wszechświat,
zachowaj mnie w dobrym zdrowiu,
wybaw od grożących mi chorób
i od wszelkiego zła,
jakie czyha na me życie.

Wsparty Twą łaską, przyrzekam
zawsze używać mych sił
na chwałę Bożą, 
dla dobra mej duszy
i z pobudek miłości bliźniego.

Proszę Cię także, oświeć Twymi darami
mądrości i rozumu wszystkich lekarzy
i pracujących w służbie zdrowia,
aby mogli rozpoznać prawdziwe
przyczyny zła zagrażające życiu,
wynaleźć i zastosować skuteczne środki
dla jego obrony i leczenia chorób.

Dziewico Najświętsza, Matko życia
i Uzdrowienie Chorych,
Tobie powierzam
te moją pokorną prośbę.
Ty zaś, Matko Boga i nasza Matko,
zechciej poprzeć ją 
swoim potężnym wstawiennictwem.
                                                                         Amen.

środa, 1 lutego 2012

Pamięci Wisławy Szymborskiej.Uskrzydlone dusze Poetów, uwolnione z kruchego ciała,
dokąd odleciałyście zgodnie z porządkiem przemijania?
Czy odkryłyście tam miejsce spełnienia waszych tęsknot i pragnień?
Nam już nie odpowiecie, choć na to czekamy.
Zatem umilacie życie Aniołom? Deklamujecie Najwyższemu?
Wszak nie zakopaliście talentu, którym was obdarzył,
ale czy na ziemi głosiliście radość istnienia, przemijania,
czy raczej porywaliście tłumy ku przestrodze?
A jeżeli wasze dusze były niepokorne do końca dni?
A jeżeli dane wam było opisywać sprawy straszne,
ukryte w zakamarkach ludzkich złych skłonności i grzechów?
Czy Najwyższy ukarze wam Swe Oblicze?

A to są też nasze niepokoje, to przecież nasze niepokoje,
to przecież nasze zadumania, to przecież nasza ludzka nędza,
a to są tez nasze niepokoje, to przecież nasze niepokoje.
Dlatego kochamy was.


Maria Konopnicka
Ojczyzna
Ojczyzna moja - to ta ziemia droga,
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga,
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła
W polskiej mnie mowie pacierza uczyła.
Ojczyzna moja - to wioski i miasta,
Wśród pól lechickich sadzone od Piasta;
To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki,
Gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki.
Ojczyzna moja - to praojców sława,
Szczerbiec Chrobrego, cecorska buława,
To duch rycerski, szlachetny a męski,
To nasze wielkie zwycięstwa i klęski.
Ojczyzna moja - to te ciche pola,
Które od wieków zdeptała niewola,
To te kurhany, te smętne mogiły -
Co jej swobody obrońców przykryły.
Ojczyzna moja - to ten duch narodu,
Co żyje cudem wśród głodu i chłodu,
To ta nadzieja, co się w sercach kwieci,
Pracą u ojców, a piosnką u dzieci!

Wisława Szymborska
Gawęda o miłości ziemi ojczystej
Bez tej miłości można żyć,
mieć serce suche jak orzeszek,
malutki los naparstkiem pić
z dala od zgryzot i pocieszeń,
na własną miarę znać nadzieję,
w mroku kryjówkę sobie uwić,
o blasku próchna mówić "dnieje",
o blasku słońca nic nie mówić.
Jakiej miłości brakło im,
że są jak okno wypalone,
rozbite szkło, rozwiany dym,
jak drzewo z nagła powalone,
które za płytko wrosło w ziemię,
któremu wyrwał wiatr korzenie
i jeszcze żyje cząstką czasu,
ale już traci swe zielenie
i już nie szumi w chórze lasu?
Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
radością, smutkiem, dumą, gniewem.
Nie będę jak zerwana nić.
Odrzucam pusto brzmiące słowa.
Można nie kochać cię - i żyć,
ale nie można owocować.