niedziela, 19 lutego 2012

"Pokój dla Jeruzalem, Nazaret i Betlejem..."Bądź uwielbiony, Boże naszych ojców i nasz Panie,
za wszystkie dobrodziejstwa, których użyczasz swoim dzieciom.
Za to, że mimo naszych słabości i poddawaniu się działaniom złego
Ty nas nie odrzucasz, ale pokazujesz nam Siebie i swoją Miłość.
Znów chodziłam po Twojej Świętej Ziemi, po Ziemi Obiecanej,
znów mogłam dotknąć tajemnicy Zwiastowania i Zmartwychwstania,
mogłam chodzić Twoimi szlakami po Jerozolimie, Judei, Galilei,
patrzeć na krajobrazy miłe Twoim oczom i modlić się tam gdzie Ty.
Tak trudno zrozumieć czemu nadal Twoja, Jezu, ziemska Ojczyzna
jest rozdarta, czemu plami ją krew, czemu płonie nienawiścią.
Wspólne Ojcostwo Niebieskie, wspólny Bóg będący Miłością,
czy to inny Bóg? Bóg Ojciec, Jahwe, Allah to TY, Ten Sam???
W Twoje imię dokonuje się nadal wiele zbrodni, torturuje, upokarza.
Błagamy Cię, Panie, który wszystko możesz uczynić : ześlij pokój!!!
Ześlij Twój Pokój na tę ziemię, na naszą Ojczyznę, na cały świat!
Chwała Ci, Panie! Bądź uwielbiony, Panie!
Bądź błogosławiony przez wszystkie wieki!

Psalm 67.

Niech wszystkie narody wysławiają Boga.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi,
niech nam ukaże pogodne oblicze,
aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy,
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Niech się narody cieszą i weselą,
bo rządzisz ludami sprawiedliwie
i kierujesz narodami na ziemi.
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy,
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Ziemia wydała swój owoc,
Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
Niech nam Bóg błogosławi
i niech Mu cześć oddają wszystkie krańce ziemi.

Brak komentarzy: