sobota, 23 stycznia 2010

"Tak jak śmierć potężna jest miłość..."


"Nie ma większej rzeczy nad miłość. Gdy będziecie umieli kochać, będziecie wiedzieć wszystko. Błogosławieństwo Boże niech będzie nad każdym, kto ma dobrą wolę." Przyzywam Cię miłości, ty rozświetlasz moje serce i moją twarz.
Tęsknię za tobą, a kiedy cię nie czuję - wołam i szukam wokoło.
Wypełnij mnie, abym mogła rozdawać cię innym ludziom,
wszystkim, do których posyła mnie mój Ukochany, który JEST Miłością prawdziwą,
jedyną i wieczną, Jezus Chrystus, "zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu,
przez Którego wszystko się stało," wszystko się wypełniło w Nim.

Tyle lat szukałam Cię Panie we wszystkich sierotach świata, w pokrzywdzonych i głodnych,
w bezdomnych i kalekich, moje serce nie było zimne, ale to wszystko mało.
"Nakarmić, przyodziać, w dom przyjąć" nie było mi obce, ale jakże to daleko do pełnej miłości.
Dziękuję Ci mój Panie, że powołujesz tyle serc oddanych Ci bez reszty, do końca,
wędrujących na krańce świata, aby ukazywać Ciebie, Twoją miłość i miłosierdzie.
Dziękuję Ci za Matkę Teresę i za Ojca Jamesa, za tysiące misjonarek i misjonarzy.

Świat szuka miłości, jest głodny miłości, ale nie wie, co to słowo znaczy!
Czy wiesz co znaczy oddać siebie i nie chcieć za to nic, żadnej zapłaty, pochwały?
Ty człowieku, który gonisz za pieniądzem, sławą, władzą - naśmiewasz się i żartujesz
z oddania, z poświęcenia, z zaparcia się własnych słabości, z niewygody i ryzyka.
Naśmiewasz się z tych, którzy uczłowieczają ten świat swoją prawdziwą miłością:
karmią głodne dzieci, opatrują cuchnące rany, rozdzierają swoje serca, kiedy nie mają możliwości by pomóc.

Siostro! Bracie! Aby się wypełniło w tobie, to co mówi Pismo, daj siebie głodnym,
podziel się tym, co masz, choćbyś miał niewiele, popatrz, ile trwonisz na błachostki,
świecidełka, zbytki, a może coś zakopałeś w skarbcach bankowych na czarną godzinę?
Uwierz Panu, że Jego odpłata nie ma miary, będziesz nasycony i wypełniony;
błogosławieństwo, które Cię spotka spłynie również na twoją rodzinę, na twoje dzieci.
A ty," zamieszkasz w domu Pana po wieczne czasy". Ale rób to z miłością.

"bo jak śmierć potężna jest miłość,
a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol,
żar jej to żar ognia,
płomień Pański.

Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości,
nie zatopią jej rzeki.
Jeśliby kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu,
pogardzą nim tylko."


"Spraw Panie, abyśmy byli godni służyć naszym braciom na całym świecie, którzy żyją i umierają w ubóstwie i głodzie.
Daj im dzisiaj, za sprawą naszych rąk, chleba ich powszedniego, a poprzez naszą rozumiejącą miłość obdarz ich pokojem i radością."


(Modlitwa Matki Teresy z Kalkuty).


niedziela, 17 stycznia 2010

Różaniec rodziców.


 
 
 Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci:
 
  Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Rodzin, Królowo Pokoju
Zawierzam Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą w Różach Różańcowych rodziców. Przez tajemnice życia Jezusa i Świętej Rodziny uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać ze słabości i grzechów rodzicielskich. Ochroń je płaszczem swojej miłości i modlitwy,niech pozostaną niewinne, a te które zbłądziły, które doświadczają nędzy grzechu skieruj na drogę nawrócenia. Tobie i tej modlitwie różańcowej powierzamy drogi ich rozwoju i ufamy,że doprowadzisz je do Jezusa. Niech to dzieło modlitwy rozwija się przynosząc Miłość i Pokój jaki niesie światu Chrystus, aby jak najwięcej dzieci, rodziców i rodzin doświadczyło uzdrawiającej mocy Miłości Bożej. Tobie się powierzamy w całości.

Intencje:

- Prosimy o to, aby Bóg w imię ofiary Chrystusa usunął skutki grzechów nas jako rodziców i aby nasze grzechy, przeszłe, ale również obecne nie wpływały negatywnie na nasze dzieci, aby dzieci nasze nie były narażone na skutki naszych grzechów.
-Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.
- Prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencjach
dzieci, aby jak największa rzesza dzieci otrzymywała od swych rodziców
modlitwę i błogosławieństwo!
- O uzdrowienie przyczyn grzechów których skutki spotykają nasze dzieci, u rodziców i w środowisku.
- W intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego.


 Propozycje rozważań do tajemnic różańcowych Różańca Rodziców:

 Tajemnice Radosne:

I Radosna
Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Rodzin, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnice Zwiastowania uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o ufność i nadzieję.

II Radosna
Służebnico Pańska, Panno Łaskawa, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Nawiedzenia Św. Elżbiety uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o dobre środowisko wzrastania dla tych dzieci.

III Radosna
Matko Chrystusowa, Matko Kościoła i nasza Matko, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnice Narodzenia Pana Jezusa uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o żywą obecność Jezusa w życiu dzieci i rodziców.

IV Radosna
Bramo Niebieska i Arko Przymierza, Królowo Proroków - Maryjo, proszę Cię w intencji
moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Ofiarowania Pana Jezusa uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem,
zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o wytrwałość w trudnych chwilach i powierzanie się Bogu w Kościele.

V Radosna
Gwiazdo Zaranna, Panno Roztropna - Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Odnalezienia Pana Jezusa uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o wiarę i zaufanie oraz roztropność.

Tajemnice Światła:

I Światła
Maryjo - Przybytku Ducha Świętego, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Chrztu Pańskiego uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza, tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów.Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam ze doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o odnowienie łaski Chrztu Świętego.

II Światła
Maryjo - Matko Pięknej Miłości, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Cudu w Kanie Galilejskiej uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o Miłość w życiu dzieci i o umiejętność dzielenia się Miłością.

III Światła
Maryjo - Matko naszego nawrócenia, Królowo Pokoju, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Wezwania do Nawrócenia i Głoszenia Królestwa Bożego uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o nawrócenie i odpowiedź na dobre natchnienia.

IV Światła
Zwierciadło Sprawiedliwości, Stolico Mądrości - Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Przemienienia na górze Tabor uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o przemianę serc i przeżywanie Bożej obecności w życiu.

V Światła
Panno Czci Godna, Przybytku Chwalebny - Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Ustanowienia Najświętszego Sakramentu uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie, może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o godne, święte i jak najczęstsze uczestnictwo w Eucharystii. Tajemnice Bolesne:

I Bolesna
Panno Wierna, Matko Bolesna - Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o wierność w modlitwie.

II Bolesna
Matko Bolesna - Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Biczowania Pana Jezusa uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki obarczają dzieci i nawrócenie.

III Bolesna
Matko Bolesna - Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Ukoronowania cierniem Pana Jezusa uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o właściwe wypełnianie mojej władzy rodzicielskiej.

IV Bolesna
Matko Bolesna, Wspomożenie Wiernych - Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Drogi Krzyżowej Pana Jezusa uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym,
jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o łaskę
powstawania z upadków grzechowych, szczere i częste spowiedzi święte.

V Bolesna
Współodkupicielko - Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnice Ukrzyżowania i Śmierci Pana Jezusa uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o nieprzebraną ufność w Boże Miłosierdzie wypływające z tajemnicy Krzyża.


Tajemnice Chwalebne:

I Chwalebna
Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Twego Zmartwychwstania. Proszę Cię o łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać z moich słabości i grzechów.
Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, że doprowadzisz je do Nieba, a tu na ziemi będziesz je obficie wspomagał. W tej tajemnicy proszę szczególnie o łaskę Twego pokoju w sercu.

II Chwalebna
Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Twego Wniebowstąpienia. Proszę Cię o łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, że doprowadzisz je do Nieba, a tu na ziemi będziesz je obficie wspomagał. W tej tajemnicy prosze szczególnie o łaskę dobrego wypełniania Twoich słów i przykazań.

III Chwalebna
Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Zesłania Ducha Świętego. Proszę Cię o łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i
grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, że doprowadzisz je do Nieba, a tu na ziemi będziesz je obficie wspomagał. W tej tajemnicy proszę szczególnie o Ducha Świętego w naszym życiu, Jego działanie i charyzmaty.

IV Chwalebna
Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Proszę Cię o łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, że doprowadzisz je do Nieba, a tu na ziemi będziesz je obficie wspomagał. W tej tajemnicy pragnę podziękować za wszystkie dary i łaski otrzymane za przyczyna NMP i tej modlitwy.

V Chwalebna
Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży, przez tajemnicę Ukoronowania Najświętszej Maryi Panny. Proszę Cię o łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i ufam, że doprowadzisz je do Nieba, a tu na ziemi będziesz je obficie wspomagał. Panie Jezu w tej tajemnicy pragnę uwielbić Twoje Miłosierdzie w darach, jakimi nas obdarzasz poprzez Maryję Królową Różańca Świętego.

Łączę się w modlitwie.
 
"Jezu,wierzę,że Ty kochasz moje dzieci bardziej niż ja je kocham. 
Dlatego Tobie je oddaję, Tobie je powierzam, są bardziej Twoje niż moje. 
Pozwól mocą Twej miłości, aby ich serca zostały oczyszczone ze zranień, 
zniewoleń i słabości. Przyciągnij je do siebie i daj im Swego Ducha, 
aby żyły w łączności z Tobą. Chcę żyć spokojnie, bez obaw i niepokoju, 
ufając, że oddałam je we właściwe ręce. Chcę żyć w spokoju, 
oczekując z wiarą ich przemiany. Rozpocznę już dziś dziękować Ci i uwielbiać Cię,
ponieważ moje dzieci odmieniają swoje życie."                                     
                                                                                        " 

sobota, 16 stycznia 2010

Cud przebaczenia.Cud przebaczenia.

Nikt z nas nie jest ideałem. Przez całe życie ranimy się i przyjmujemy ciosy innych osób. Spojrzeniem, słowem, czynem. Nawet milczeniem lub brakiem reakcji. Kiedy nie przebaczamy, nosimy w sobie truciznę, która potrafi zniszczyć nas duchowo, psychicznie i fizycznie. Wiele chorób tu ma swoje źródło. Przebaczenie to trudna sztuka, ale potrafi spowodować, że kąciki ust uniosą się ku górze, a oczy nabiorą blasku. I znów zachce się żyć ze zdwojoną siłą.

Co zrobić, żeby życie wróciło?

Szukaj dobra w sobie i drugiej osobie.

To, co najłatwiej rzuca się w oczy, to zło. Dobro traktujemy jako coś oczywistego. To błąd!Doceniaj pozytywne drobiazgi w sobie i w innych. "Łap" ludzi na dobru. Nie pozwól marnować się okazji, by nie zauważyć przysługi, uśmiechu, dobrego słowa...Bądź wyrozumiały. Nie wiesz przecież, co dzieje się w drugiej osobie i co ona niesie w swoim bagażu życiowym. Gdybyś wiedział, nie oceniałbyś tak łatwo.

Zrezygnuj z nienawiści!

Nieprzebaczenie jest rodzajem nienawiści. Kiedy nie przebaczasz, wówczas jesteś spętany niewidzialnym łańcuchem, tak samo jak i osoba, której nie przebaczyłeś. Jest w was napięcie i niepokój. Obydwie strony są w niewoli złości i goryczy. Przebaczenie jest niezbędne i z Bożą pomocą możliwe.

Podejmij decyzję, żeby przebaczyć.

To, co się stało, już się nie odstanie, jest faktem. Nie da się wymazać z życia. Nie zmienisz przeszłości, ale możesz zmienić swój stosunek emocjonalny do tego, co zaszło. Przebaczenie nie jest zapomnieniem. Jest decyzją, że chcesz traktować człowieka, który wyrządził ci krzywdę, tak jak ty chciałbyś, żeby ciebie traktowano.

Módl się za tych, którzy cię zranili.

Gdy modlisz się za osobę, która cię zraniła, uwalniasz w sobie autentyczną miłość ku niej i ku sobie. A tylko miłość uzdrawia i przemienia. Ważne, by była to modlitwa szczera i uczciwa. Chroń się przed poczuciem wyższości. Takie zakusy będzie zastawiać na ciebie zły duch.

Przebacz, jeśli chcesz, aby tobie przebaczono.

Kiedy wypowiesz słowa modlitwy :" Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy..." to Pan uważa je za rzecz już dopełnioną. Odpuściłeś temu, kto zawinił wobec ciebie. Wyobraź sobie, co się dzieje, jeśli z serca nie przebaczyłeś drugiej osobie i Bóg nie może ci przebaczyć... Odcinasz się od Źródła miłości i dobra.

Zamknij drzwi złemu duchowi!

Gdy żywimy do kogoś gorycz, żal, nienawiść, nie przebaczenie, to tym samym otwieramy złemu duchowi drzwi do swojej duszy. Trwanie w takich stanach może prowadzić do ciężkich chorób. Dlatego gdy prawdziwie szukasz przebaczenia, pojednania, zamykasz tym samym drzwi złemu.

Szukaj uzdrowienia uczuć i wspomnień.

Wyobraź sobie Jezusa ukrzyżowanego lub stojącego za osobą, która cię skrzywdziła. Powiedz: Panie, przebaczam tej osobie, ponieważ Ty przebaczyłeś mnie. Wiem, że chcesz mojego szczęścia, dobra, bardziej niż ja sam. Skoro Ty pragniesz tego dla mnie, to ja pragnę tego dla NN. Proszę Cię, błogosław NN, uczyń go szczęśliwym. Panie niech Twoja miłość przepłynie przez moje serce na NN, tak abym miał udział w Twojej miłości dla niego. Wyobraź sobie, że Chrystus i NN stają się jednym.

Przebacz samemu sobie.

Dopóki nie będziesz umiał kochać samego siebie, niemożliwe jest, abyś pokochał innych. Jezeli nosisz w sobie coś, o czym wolisz nie mówić, to dowód, że potrzebujesz przebaczenia sobie samemu. Pierwszy krok to dobra spowiedź. Jeżeli Bóg przebaczył tobie i akceptuje cię takiego jaki jesteś, to znaczy, że i ty możesz sobie darowac winę. Nieprzebaczenie sobie, kiedy Bóg przebaczył jest rodzajem pychy!

Przebaczenie jest procesem.

Przebaczenie zaczyna się od decyzji, że chcesz przebaczyć. Zwykle jednak nie kończy się na jednostkowym akcie. To proces wewnętrzny uzdrowienia i pojednania. Warto go zacząć.
sobota, 2 stycznia 2010

Naucz mnie miłości Twojej, Panie.Jakie to trudne kochać tych, którzy nas krzywdzą, nie doceniają naszych starań,
nie dziękują, uważają, że wszystko im się należy, jakby nas nie było..
A może nas nie ma...A może nas nie ma... A może nas nie ma...
A może nas nie ma... A może nas nie ma...A może nas nie ma?
Może nasze ciało się porusza, ale dusza jest już daleko, w przestrzeni, w wieczności.
"Nie budźcie mnie, bo nie przyszedł jeszcze do mnie mój Ukochany."
Tak im powiem. Nie zrozumieją, wyszydzą.
Oni powiedzą:
" Masz wszystko, ciesz się uciechami, bierz garściami, życie ci ucieka...
O co ci właściwie chodzi?"... Moje rozdarcie narasta i przeraża mnie.

Kiedy przyszedł taki czas refleksji, kilka lat temu, mój świat runął i zostały zgliszcza,
wtedy Twój Duch ożywił moje zeschnięte kości i narodziłam się na nowo,
poczułam Twoją obecność, usłyszałam Słowo z Twojej Księgi, zobaczyłam inny świat.
Kocham Twój świat, Panie, ale kiedy wystawiasz mnie na próbę, trzymaj mnie mocno,
bo powstałam z prochu, jestem krucha i słaba, płaczę, kiedy nie czuję, że trzymasz moją rękę.
Tak wiele dostaję od Ciebie, Panie, składam Ci moje dziękczynienie.
Jeszcze tylko daj mi miłość, naucz mnie kochać tych, którzy zapominają, odrzucają, wyśmiewają.

Matko Boga-Człowieka, co powiedziałabyś czarnej matce głodnego, czarnego dziecka?
Dziecka, które nie może ssać piersi, bo pokarm już dawno wysechł i nie ma znikąd ratunku?
Czy ona wie o tym, że nasze dzieci w większości są syte, że nasze stoły uginają się od pokarmów?
Czy ona może zrozumieć co to znaczy "miłość bliźniego" w wydaniu świata białych?
A Słowo nie kłamie: "Głodnych nakarmić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć".
Siostry i bracia, którzy odpowiedzieliście na Słowo, dziękuję, że jesteście.
"Niech ludzie wiedzą, żeście Moi" - mówi Pan.