czwartek, 28 sierpnia 2014

Dziękczynienie.


Chwalę Cię Panie, uwielbiam i dzięki Ci składam,
a mojego dziękczynienia ciągle za mało.
I nie sposób wyliczyć wszystkich łask, które codziennie
od Ciebie na mnie spływają.
Dziś w szczególny sposób uwielbiam Cię mój Panie i Królu
we wszystkich tych osobach, które modlą się
 korzystając z tego bloga.
To już pięćdziesiąt tysięcy wejść!!!
Jak wielka to dla mnie radość, że Twoja niegodna sługa
może w ten sposób Ciebie wielbić!
Wierzę głęboko, że jeżeli TY zechcesz spłynie na te siostry i braci
Twoje błogosławieństwo i pomoc w ich potrzebach.
O to Cię proszę z całego serca
mój Ojcze Niebieski 
w Trójcy Jedyny.
Amen.

piątek, 8 sierpnia 2014

Duchu Boga Mocy - zstąp!


Niech strumienie żywej wody wypłyną ze mnie dziś,
wołam przyjdź, napełnij mnie, przyjdź napełnij mnie
                 D u c h u  Ś w i ę t y.

Duchu Panie, Który możesz być w każdym miejscu i w każdym czasie,
Który sprawiasz i ożywiasz, wzbudzasz i odbierasz oddech.
Sławię Cię i uwielbiam, upadam w pokorze i uległości,
i błagam:
pomóż dzieciom Ojca Niebieskiego ginącym za wiarę,
męczeńsko oddającym życie w krajach przemocy i wojny!
Nie pozwól, aby ginęły owce Twojego pastwiska,
aby zwyciężał wróg miłości i godności człowieka.
Nie pozwól, aby zło niszczyło bezbronnych i niewinnych naszych braci!
Otocz Swoją opieką szczególnie dzieci cierpiące z powodu wojen.
Ty, Panie, stworzyłeś ten wspaniały świat,
niech Twoja Chwała i Moc uratuje go od zagłady!
Ludzkość odeszła od Twoich nakazów i pouczeń,
stwarza coraz to nowych bożków,
odwróciła się od Ciebie Jedynego Pana i Króla
Tego Który Był, Jest i Będzie wiecznie.
Twoje oburzenie jest słuszne, ale uciekając się do Twojego Miłosierdzia
z pokorą prosimy:
nie gniewaj się tak bardzo na nas i wybacz grzechy!

Boże w Trójcy Jedyny, przez wstawiennictwo Twoich męczenników

                                    ULITUJ SIĘ 

i ocal naszych braci chrześcijan we wszystkich zakątkach świata, 
a szczególnie w IRAKU, Nigerii, Syrii, Republice Środkowoafrykańskiej, 
Sudanie Południowym i innych krajach, gdzie rządzi przemoc. Amen.

Boże, poganie wtargnęli do Twego dziedzictwa,
zbezcześcili Twój święty przybytek,
Jeruzalem obrócili w ruiny.
Ciała sług Twoich wydali na pastwę ptaków z nieba,
zwierzętom ziemskim ciała Twoich wiernych.
...Jak długo, Panie?
Czy wiecznie będziesz się gniewał,
a Twoja zapalczywość płonąć będzie jak ogień?
Nie pamiętaj nam win przodków naszych,
niech szybko nas spotka Twoje zmiłowanie,
gdyż bardzo jesteśmy słabi.
Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawco,
dla chwały Twojego imienia;
Wyzwól nas i odpuść nam grzechy
przez wzgląd na Twoje imię.
Czemu mają mówić poganie:
"Gdzież ich Bóg jest teraz?"
Niech na oczach naszych poganie się dowiedzą,
że jest pomsta za krwi Twoich sług przelanie. 
Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie
i mocą Twego ramienia ocal na śmierć skazanych.
My zaś, lud Twój i owce Twej trzody,
będziemy wielbić Ciebie na wieki
i przez pokolenia głosić Twoją chwałę. Ps. 79.