niedziela, 27 grudnia 2015

Przybieżeli...Słowo było u Boga
i Bogiem było Słowo.
Bóg z Boga
Światłość ze Światłości.

A oni - przybieżeli, ale Go nie poznali,
zobaczyli, ale nie uwierzyli
i nie przyjęli Go do swoich serc.
Jak trudno uwierzyć w takie ograniczenie Stwórcy wszechrzeczy!
A myśmy - poznali i uwierzyli
i uwielbili Go w Jego maleńkości, kruchości i bezbronności.
Chwała Najwyższemu, a pokój ludziom,
w których ma upodobanie.

piątek, 18 grudnia 2015

Wprowadź swoich bliskich do nieba!!!


Chwalę Cię Panie, uwielbiam i dzięki Ci składam, za Twoją wielką miłość!.
Za to, że dałeś nam Święty Rok przebaczenia i miłosierdzia,
w którym.możemy codziennie przeprowadzić jedną duszę do nieba!
Jak wielka to dla mnie radość, że mogę dzięki Twojej łasce,
starać się spełnić następujące warunki uzyskania odpustu zupełnego
dla siebie i zmarłych:
Warunki zwyczajne:

- sakramentalna spowiedź, 
- Komunia Eucharystyczna, 
- modlitwa według intencji Ojca świętego („Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” lub inna), 
- wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego (gdy brak któregokolwiek z w/w elementów odpust będzie częściowy).
Warunki dodatkowe

- pielgrzymka do Drzwi Świętych w wyznaczonym kościele;
- uczestnictwo we Mszy świętej;  
- refleksja nad miłosierdziem;
- odmówienie „Wierzę w Boga”;
- modlitwa za Ojca Świętego.
Ty znasz, Panie, pragnienia mojego serca i znasz to największe marzenie,
aby spotkać Ciebie, Miłość mojego życia, w wiecznych przestrzeniach Twojego czasu.
I spotkać wszystkich moich bliskich, krewnych, przyjaciół, znajomych i tych,
którzy towarzyszyli mi w ziemskiej pielgrzymce.
Wdzięczność przepełnia moje serce również za Papieża Franciszka, Papieża Miłosierdzia.
Bądź uwielbiony Boże w Trójcy Jedyny teraz i na wieki!

Psalm 25
Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę, mój Boże,
Tobie ufam: niech nie doznam zawodu!
Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną!
Nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie doznaje wstydu;
doznają wstydu ci, którzy łamią wiarę dla marności.
Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek!
Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj,
bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca, i w Tobie mam zawsze nadzieję.
Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają od wieków.
Nie wspominaj grzechów mej młodości ,
ale o mnie pamiętaj w Twojej łaskawości ze względu na dobroć Twą, Panie!
Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom;
rządzi pokornymi w sprawiedliwości, ubogich uczy swej drogi.
Wszystkie ścieżki Pana - to łaskawość i wierność
dla tych, co strzegą przymierza i Jego przykazań.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, odpuść mój grzech, a jest on wielki.
Kim jest człowiek, co się boi Pana?
Takiemu On wskazuje, jaką drogę wybrać.
Będzie on przebywał wśród szczęścia, a jego potomstwo posiądzie ziemię
Pan przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się Go boją, i powierza im swoje przymierze.
Oczy me zawsze zwrócone na Pana, gdyż On sam wydobywa nogi moje z sidła
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, bo jestem samotny i nieszczęśliwy.
Oddal uciski mojego serca, wyrwij mnie z moich udręczeń!
Spójrz na udrękę moją i na boleść i odpuść mi wszystkie grzechy!
Spójrz na mych nieprzyjaciół: jest ich wielu i gwałtownie mnie nienawidzą.
Strzeż mojej duszy i wybaw mnie, bym się nie zawiódł, gdy się uciekam do Ciebie.
Niechaj mnie chronią niewinność i prawość, bo w Tobie, Panie, pokładam nadzieję.
Boże, wybaw Izraela ze wszystkich jego ucisków!


środa, 9 grudnia 2015

Hymn ŚDM - Błogosławieni miłosierni.

 


 Wznoszę swe oczy ku górom, skąd
Przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On
Miłosiernym jest!
 Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
By w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran,
Nowe życie tchnąć!

Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

 Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg!

 Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

 Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch.
Niech to widzi świat!

Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!
 

Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,
Swe troski w Panu złóż
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż
Żyje Pan, Twój Bóg!

sobota, 5 grudnia 2015

Rok Miłosierdzia - propozycja Pana Jezusa


                                    " Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny."


Drodzy!

Nadchodzi Rok Łaski od Pana, za kilka dni otwarte zostaną Święte Drzwi !
Czy Twoje serce, Siostro, Bracie jest już przygotowane?
Mamy przyjąć miłosierdzie, ale mamy je również okazać!
Czy wsłuchujesz się w głos największego autorytetu Kościoła - papieża Franciszka?
Czy słuchasz co on woła do całego Kościoła, o co prosi?

Te dzieci na zdjęciu uczą się, dostają posiłek i ubranie dzięki otwartym sercom naszych 
współbraci, którzy włączyli się w Adopcję Serca.
Poprzez nasze wsparcie może Bóg sprawi, że one nie będą musiały uciekać ze swojego kraju
i topić się w morzu lub żebrać na ulicach bogatej Europy.
A jeśli, Droga Siostro, Drogi Bracie chcesz iść drogą Ewangelii to przeczytaj
i rozważ: Mateusza 25, 31-45 - Sąd Ostateczny.

"Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, 
przygotowane wam od założenia świata! " 
Czy dałeś jeść ubogiemu? Jeśli tak - czeka na ciebie Pan!
Jako jedną z możliwości pomocy proponuję
 Stowarzyszenie Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata
"Maitri", którego jestem wolontariuszem i rodzicem adopcyjnym.
 http://www.maitri.pl/gdansk/
Wspólnoty Ruchu znajdują się również w innych miastach Polski przy Parafiach
(Bytom, Lublin, Warszawa, Wrocław, Racibórz, Toruń).

Tak wiele obiecuje nasz Bóg miłosiernym. 

Psalm 41.

W ciężkiej chorobie.

 "Błogosławiony człowiek, który myśli o biednym,
Pan go ocali w dniu nieszczęścia.
Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu,
uczyni szczęśliwym na ziemi
i nie odda go w moc jego wrogów.
Pan mu pomoże na łożu boleści,
podczas choroby poprawi mu posłanie."