sobota, 18 września 2010

Skrócone sprawozdanie z Konferencji Chrystusa Króla w Rumi.

 

Słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, cytaty,

nawracanie nawróconych, utwierdzanie utwierdzonych, upewnianie pewnych,

słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, cytaty,

my jesteśmy jedynie mądrzy, my jesteśmy powołani, my jesteśmy zaczynem,

słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, cytaty,

my wiemy kto ma rację, my wiemy kto jest przeciw nam, my mamy walczyć,

słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, słowa, cytaty.

A Chrystus Pan i Król patrzył i słuchał, i pewnie płakał pytając :

ilu z was przygarnęło sierotę?, ilu z was karmi głodnych?, ilu z was chodzi do chorych?

a ilu do więzień? a ilu pomaga cudzoziemcom? a ilu wybacza swoim przeciwnikom?

bo przecież nie potrzebują lekarza ci, którzy są zdrowi, ale ci, którzy się źle mają.


Przesłanie Świętego Pawła z I listu do Koryntian:

"Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania."

Ojciec Pierre, opiekun ubogich:

"Gdybyś przeczytał wszystkie dzieła teologiczne o Bogu, miałbyś o Nim wyobrażenie, ale nigdy byś Go nie spotkał."

poniedziałek, 13 września 2010

"Łaska Twoja, Panie, sięga nieba..."


Twoją łaską jesteśmy zbawieni, dzięki Twej łasce - jesteśmy Twoimi dziećmi !
Dajesz nam wszystko w obfitości i nagradzasz nas, mimo naszej grzeszności.
Wielka i niepojęta to miłość: miłość wyczekująca na nasze drgnienie serca,
na naszą modlitwę, na nasze słowa płynące z głębi serca, na ciszę naszych dusz.
Jak dobrze jest wiedzieć o tym, Panie i jak dobrze jest to czuć !
Proszę Cię Panie, abym mogła swoją radość i pokój przekazywać innym,
abym była zawsze gotowa do świadczenia o Twojej miłości moim życiem.
Ty znasz moją drogę do Ciebie, krętą i wyboistą, kiedy sama chciałam decydować,
kiedy nie pytałam Ciebie, jak mam żyć, kiedy przeżywałam cierpienia ciała i duszy.
Wtedy bałam się i wstydziłam przyjść do Ciebie, bo przygniatały mnie moje grzechy.
Dziś przeżywam wielką radość, że przyjąłeś moją pokutę i obdarzyłeś tak wielką miłością.
Nie jestem w stanie odpłacić Ci w jakikolwiek sposób, za Twoją dobroć i cierpliwość.
Jezu Chryste błogosław wszystkim ludziom, którzy pomogli mi dojść do Ciebie, i tym, którzy nadal wspierają mnie i pomagają mi wzrastać w łasce, wierze i miłości.

Bądź uwielbiony Boże Wiekuisty, Królu i Panie mojego życia teraz i w wieczności !

Hymn.

Nim świat się zbliży do kresu istnienia,
nim blask słoneczny już zgaśnie na niebie,
nasz Pan powróci do swego Kościoła,
by go uwieńczyć koroną zwycięstwa.

Gdy czas się skończy, a wieczność nastanie
i swoim światłem rozproszy ciemności,
Oblubienica Bożego Baranka
na swoje gody odejdzie do nieba.

Nie będzie wtedy ni śmierci, ni płaczu,
bo łzy cierpienia zamienią się w radość
i Pan wprowadzi do swego królestwa
strudzonych walką, lecz wiernych miłości.

Wielbimy Ciebie, Najlepszy Pasterzu,
i Alleluja nadziei śpiewamy;
niech wszyscy ludzie zbawieni Twą męką
składają Trójcy podziękę i hołdy. Amen.

piątek, 3 września 2010

"Paś owce moje, paś baranki moje."


Święty Piotrze! Prosty Rybaku Galilejski!
Co myślisz, kiedy patrzysz na swoich następców,
współczesnych Apostołów?
Ty, który się zaparłeś; Ty, który nie rozumiałeś;
ale który na końcu ziemskiej drogi,
nie uznałeś się godnym umrzeć na Krzyżu,
w takiej samej pozycji, jak Twój Mistrz.
Ty któremu Duch Święty otworzył oczy, uszy i serce,
dopomóż naszym pasterzom naśladować Chrystusa.
Dopomóż im wszystkim wzrastać w łasce u Pana i paść Jego owce.
Wiele owiec ginie i odchodzi, bo tylu pasterzy pasie samych siebie,
bo pasterze nie słuchają, co mówią owce, nie szukają zagubionych.
Niektórzy z nich, w swojej pysze i doskonałości,
karmieni pochlebstwami i fałszem, zawsze syci i doskonali,
naśladują faryzeuszy, ociekają wiedzą i wydają wyroki.
Czy Nasz Pan dał im prawdziwe Światło?
Czy znana jest im pokora serca?
Czy nie modlą się tylko wargami?
Gdzie jesteś Kefasie - Skało?
Błądzimy i sami zaczynamy mówić ich językiem: złość, niewybaczenie, pycha.
Prosimy, zabierz od nas te pokusy i brak zrozumienia Słów Pana.
Ty, który upadałeś, rozumiesz najbardziej problemy ludu Bożego.
Wstawiaj się za nami, grzesznymi i oświecaj swoich następców,
wspieraj tych świętych kapłanów, którzy wyjaśniają Słowo i żyją Słowem.
Święty Piotrze, módl się za nami!


(J 10,27)
"Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną."

(Mt 23,1.13-22)
"Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: Biada wam,
uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie
przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do
niego idą. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo
obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. 
A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami."