piątek, 3 września 2010

"Paś owce moje, paś baranki moje."


Święty Piotrze! Prosty Rybaku Galilejski!
Co myślisz, kiedy patrzysz na swoich następców,
współczesnych Apostołów?
Ty, który się zaparłeś; Ty, który nie rozumiałeś;
ale który na końcu ziemskiej drogi,
nie uznałeś się godnym umrzeć na Krzyżu,
w takiej samej pozycji, jak Twój Mistrz.
Ty któremu Duch Święty otworzył oczy, uszy i serce,
dopomóż naszym pasterzom naśladować Chrystusa.
Dopomóż im wszystkim wzrastać w łasce u Pana i paść Jego owce.
Wiele owiec ginie i odchodzi, bo tylu pasterzy pasie samych siebie,
bo pasterze nie słuchają, co mówią owce, nie szukają zagubionych.
Niektórzy z nich, w swojej pysze i doskonałości,
karmieni pochlebstwami i fałszem, zawsze syci i doskonali,
naśladują faryzeuszy, ociekają wiedzą i wydają wyroki.
Czy Nasz Pan dał im prawdziwe Światło?
Czy znana jest im pokora serca?
Czy nie modlą się tylko wargami?
Gdzie jesteś Kefasie - Skało?
Błądzimy i sami zaczynamy mówić ich językiem: złość, niewybaczenie, pycha.
Prosimy, zabierz od nas te pokusy i brak zrozumienia Słów Pana.
Ty, który upadałeś, rozumiesz najbardziej problemy ludu Bożego.
Wstawiaj się za nami, grzesznymi i oświecaj swoich następców,
wspieraj tych świętych kapłanów, którzy wyjaśniają Słowo i żyją Słowem.
Święty Piotrze, módl się za nami!


(J 10,27)
"Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną."

(Mt 23,1.13-22)
"Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: Biada wam,
uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie
przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do
niego idą. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo
obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. 
A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami."Brak komentarzy: