niedziela, 30 maja 2010

Boska Trójca
"Chwała Tobie, Boże nasz, chwała Tobie.
Panie Jezu Chryste, Synu Boży, przez modlitwy Przeczystej Twej Matki,
i wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami.

Królu Niebios, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, Który wszędzie jesteś i wszystko napełniasz,
Skarbnico dóbr i życia Dawco, przyjdź i zamieszkaj w nas,
 i oczyść nas od wszelkiej nieczystości, i zbaw o Dobry, dusze nasze.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.3x

Chwała Ojcu, i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Przenajświętsza Trójco, zmiłuj się nad nami; Panie, oczyść grzechy nasze;
Władco, przebacz nieprawości nasze; Święty, nawiedź nas i uzdrów słabości nasze,
 poprzez Święte Imię Twoje.

Panie zmiłuj się.3x

Chwała Ojcu, i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz, Któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja,
jak w niebie, tak i na ziemi.Chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj, i odpuść nam
nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wwódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw od złego.

Tropariony.
Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami.
Żadnego bowiem nie znajdując usprawiedliwienia,
tę oto modlitwę do Ciebie jako Władcy, grzeszni wznosimy,
 zmiłuj się nad nami.
Chwała Ojcu, i Synowi, i Świętemu Duchowi.
Panie, zmiłuj się nad nami,
W Tobie bowiem nadzieję swą pokładamy,
nie gniewaj się bardzo na nas, ani też nie wspominaj nieprawości naszych,
lecz ulituj się teraz w miłosierdziu Swoim,
 i obroń nas przed wrogami naszymi.
Ty bowiem jesteś Bogiem naszym, a my ludem Twoim,
wszyscy dziełem rąk Twoich jesteśmy, i Imienia Twego wzywamy.
I teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Miłosierdzia drzwi otwórz nam, Błogosławiona Bogarodzico,
abyśmy pokładający w Tobie nadzieję nie zginęli,
lecz przez Ciebie zostali wybawieni od nieszczęść:
Ty bowiem jesteś zbawieniem rodu chrześcijańskiego.
Panie zmiłuj się. 12x

sobota, 22 maja 2010

Nowenna za Ojczyznę - dzień dziewiąty/sobota/


Intencja dziewiątego dnia Nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego:

"Prośba wraz z Maryją, Królową Polski, o nowe Zesłanie Ducha Świętego na Naszą Ojczyznę."

Błagamy Cię, Ojcze Niebieski, wraz z Maryją, naszą Matką i Królową, o nowe Zesłanie Ducha Świętego, Ducha Prawdy, Miłości i wielorakich darów, tak potrzebnych naszemu całemu narodowi. Kiedy Duch Święty zstąpi i obdarzy nas darami: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej, nie będzie wtedy nienawiści, zawiści, obłudy, kłamstwa, oszustwa, korupcji, pychy i lenistwa.
Błagamy Cię, Duchu Święty, Boże, otwórz nasze oczy i uszy, pomóż oczyścić nasze serca, odmień nas, abyśmy postępowali zgodnie ze Słowem Bożym i Przykazaniami ze świętej góry Synaj.

" W lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie.
W lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie.
Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień,
ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie.
W lekkim powiewie napełniasz duszę mą."

" Wzywam Cię, Duchu przyjdź,
czekam wciąż byś dotknął nas.
Wołam Cię, Panie przyjdź,
Jezu Zbawco do dzieci Twych.

Jak spragniona ziemia rosy,
dusza ma.
Tylko Ty możesz wypełnić
serca głód."

piątek, 21 maja 2010

Nowenna za Ojczyznę - dzień ósmy/piątek/


Intencja ósmego dnia Nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego:

Dzień Pokutny - przeproszenie za grzechy narodu i swoje osobiste.

"Panie, przebacz nam, Ojcze zapomnij nam.
Zapomnij nam nasze winy, przywołaj kiedy błądzimy."

"Albowiem, jeżeli Syn Boży nas wyzwoli, wówczas będziemy rzeczywiście wolni."

Błagamy Cię Ojcze Niebieski, o łaskę zrozumienia, jak wielkie są nasze narodowe grzechy
przeciwko Twoim przykazaniom i przesłaniu Nowego Przymierza.
Jak brakowało i brakuje Polakom miłości w traktowaniu braci i sióstr
zamieszkujących nasz kraj, którzy mają inne poglądy, zwyczaje, opcje polityczne. 
Jak wiele było i jest nadal pychy i buty wobec innych narodów,
czy też ludzi myślących inaczej.
Za to wszystko przepraszamy Cię Boże w Trójcy Jedyny.
Obmyj Panie Jezu, Twoją Przenajświętszą Krwią naród polski,
wszystkie wieki jego historii i przebacz nam.

Wybacz mnie, niegodnej i grzesznej Twojej córce, to wszystko czym obraziłam Ciebie,
Najwyższego Boga i mojego Pana.
Wybacz wszystkie zamierzone i niezamierzone krzywdy,
które wyrządziłam moim braciom i siostrom oraz sobie samej,
kiedy nie postępowałam zgodnie z Twoją świętą wolą.
Obmyj Panie Jezu, Twoją Przenajświętszą Krwią, całe moje życie,
zgładź winę mego grzechu, wszystkie zranienia,
które zadałam ludziom świadomie i nieświadomie, oczyść moją duszę.
Niech będzie uwielbione Twoje Święte Imię, Boże, mój Stwórco i Odkupicielu teraz i wieki.

czwartek, 20 maja 2010

Nowenna za Ojczyznę - dzień siódmy/czwartek/


Intencja siódmego dnia Nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego:

"Wybaczenie tym wszystkim, którzy w naszej historii narodowej i w naszym życiu osobistym nas krzywdzili, w myśl słów Jezusa: "I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom."

O, Panie, jak trudne są Twoje Słowa. Trudne do spełnienia i do zrozumienia ludzkim rozumem. Przymnóż nam wiary, Panie, aby nasze serca mogły się całkowicie oczyścić i przyjąć Twoją Miłość, abyśmy mogli otrzymać dary Ducha Świętego. Tylko Twoja łaska może nam pomóc przygotować się na przyjęcie Mocy Ognia i Wody. Tylko Ty rozumiesz Panie, jak bardzo pokaleczone są serca Polaków, jak zaślepione żądzą odwetu umysły wielu ludzi z powodu krzywd i nieszczęść, które spadały na nasz kraj. Pomóż nam Ojcze Miłosierny odnaleźć to miejsce w naszym sercu, które zrozumie Twoje Słowa " jako i my odpuszczamy".

"Ojcze Przedwieczny ofiarujemy Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata."

"Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem."

środa, 19 maja 2010

Nowenna za Ojczyznę - dzień szósty /środa/Intencja szóstego dnia Nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego:

"Dziękczynienie za to, że jestem Polakiem. Podjęcie na nowo decyzji odpowiedzialności za Ojczyznę - " Oto ja, poślij mnie"".

Maria Konopnicka
Ojczyzna
Ojczyzna moja - to ta ziemia droga,
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga,
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła
W polskiej mnie mowie pacierza uczyła.
Ojczyzna moja - to wioski i miasta,
Wśród pól lechickich sadzone od Piasta;
To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki,
Gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki.
Ojczyzna moja - to praojców sława,
Szczerbiec Chrobrego, cecorska buława,
To duch rycerski, szlachetny a męski,
To nasze wielkie zwycięstwa i klęski.
Ojczyzna moja - to te ciche pola,
Które od wieków zdeptała niewola,
To te kurhany, te smętne mogiły -
Co jej swobody obrońców przykryły.
Ojczyzna moja - to ten duch narodu,
Co żyje cudem wśród głodu i chłodu,
To ta nadzieja, co się w sercach kwieci,
Pracą u ojców, a piosnką u dzieci!

Wisława Szymborska
Gawęda o miłości ziemi ojczystej
Bez tej miłości można żyć,
mieć serce suche jak orzeszek,
malutki los naparstkiem pić
z dala od zgryzot i pocieszeń,
na własną miarę znać nadzieję,
w mroku kryjówkę sobie uwić,
o blasku próchna mówić "dnieje",
o blasku słońca nic nie mówić.
Jakiej miłości brakło im,
że są jak okno wypalone,
rozbite szkło, rozwiany dym,
jak drzewo z nagła powalone,
które za płytko wrosło w ziemię,
któremu wyrwał wiatr korzenie
i jeszcze żyje cząstką czasu,
ale już traci swe zielenie
i już nie szumi w chórze lasu?
Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
radością, smutkiem, dumą, gniewem.
Nie będę jak zerwana nić.
Odrzucam pusto brzmiące słowa.
Można nie kochać cię - i żyć,
ale nie można owocować.

wtorek, 18 maja 2010

Nowenna za Ojczyznę - dzień piąty /wtorek/


Intencja piątego dnia Nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego:

"Podziękowania za dary nauki i techniki oraz ludzi nauki."

"Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, polskie wydało go plemię."

Duchu Święty, ile umysłów polskich badaczy, uczonych i twórców oświeciłeś łaską mądrości, rozumu, umiejętności i męstwa. Rozsławili naszą Ojczyznę i przyczynili się do rozwoju naszej cywilizacji i zgodnie z Twoją wolą "czynili sobie ziemię poddaną".
Składamy Ci dziękczynienie i uwielbienie, Duchu Prawdy i Miłości.
Boże w Trójcy Przenajświętszej pozwól ich duszom zaznać niebiańskiego odpoczynku.

Pater noster, qui es in caelis: sanctificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationem; sed libera nos a malo.


poniedziałek, 17 maja 2010

Nowenna za Ojczyznę - dzień czwarty /poniedziałek/

Intencja czwartego dnia Nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego.http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Matejko/Images/Pc_Boleslaw_Chrobry.jpg

"Podziękowanie za dobra kultury narodowej i jej twórców, za wieszczów narodowych, pisarzy, zwłaszcza noblistów, wielkich muzyków, malarzy i innych twórców."

Czesław Miłosz:

Trwoga

"Ojcze, gdzie jesteś! Las ciemny, las dziki,
Od biegu zwierząt kołyszą się chaszcze,
Trującym ogniem buchają storczyki,
Pod nogą czają się wilcze przepaście.
Gdzie jesteś, ojcze! Noc nie ma granicy,
Odtąd już zawsze ciemność będzie trwała.
Bezdomni, z głodu umrą podróżnicy,
Chleb nasz jest gorzki, wyschnięty jak skała.
Gorący oddech straszliwego zwierza
Zbliża się, prosto w twarze smrodem zieje.
Dokąd odszedłeś, ojcze, jak ci nie żal
Dzieci, w te głuche zabłąkanych knieje".


Odnalezienie

"Tu jestem. Skądże ten lęk nierozumny?
Noc zaraz minie, dzień wzejdzie niedługo.
Słyszycie: grają już pastusze surmy
I gwiazdy bledną nad różową smugą.

Ścieżka jest prosta. Jesteśmy na skraju.
Tam w dole dzwonek w wiosce się odzywa.
Koguty światło na płotach witają
I dymi ziemia, bujna i szczęśliwa.

Tu jeszcze ciemno. Jak rzeka w powodzi
Mgła czarne kępy borówek otula.
Ale już w wodę świt na szczudłach wchodzi
I dzwoniąc toczy się słoneczna kula".

niedziela, 16 maja 2010

Nowenna za Ojczyznę - dzień trzeci /niedziela/Intencja trzeciego dnia Nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego:

"Podziękowanie za wielkich królów, przywódców, bohaterów narodowych."

Te Deum Patrem, ingenitum, te Filium unigenitum, te Spiritum Sanctum Paraclitum, sanctam et individuam Trinitatem, toto corde et ore confitemur, laudamus, atque benedicimus: tibi gloria in saecula.

Ciebie Boga Ojca, niezrodzonego, Ciebie Syna Jednorodzonego, Ciebie Ducha Świętego Pocieszyciela, Świętą i nierozdzielną Trójcę, całym sercem i ustami wyznajemy, wychwalamy i błogosławimy:
Tobie chwała na wieki.

Pater omnipotens, te, Verbum et Spiritum Sanctum unum esse omnes agnoscant, ut unum Deum credant, sperent et diligant.
Pater viventium, fac defunctos consortes gloriae tuae, in qua Filius tuus et Spiritus Sanctus tecum in unitate coaeterni regnant.

Niech wszyscy poznają Ciebie wszechmocny Ojcze, Słowo i Ducha Świętego, niech wszyscy wierzą w jednego Boga, Jemu ufają i Jego nad wszystko miłują.
Ojcze wszystkiego co żyje, teraz i w wieczności, dopuść zmarłych ( szczególnie polskich królów, przywódców i bohaterów narodowych) do udziału w Twojej chwale, w której Twój Syn i Duch Święty króluje z Tobą w wiecznej jedności.

sobota, 15 maja 2010

Nowenna za Ojczyznę - dzień drugi /sobota/
Intencja drugiego dnia Nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego:

"Podziękowanie za wielkie narodowe wydarzenia, w których Bóg objawił swoją chwałę, w szczególny sposób za Śluby Jasnogórskie Narodu."

Benedictus es Domine Deus patrum nostrorum. Et laudabilis et gloriosus in saecula.
Et benedictum nomen gloriae tuae, quod est sanctum. Et laudabile et gloriosum in saecula.
Benedictus es in templo sancto gloriae tuae. Et laudabilis et gloriosus in saecula.
Benedictus es super thronum sanctum regni tui. Et laudabilis et gloriosus in saecula.
Benedictus es super sceptrum divinitatis tuae. Et laudabilis et gloriosus in saecula.
Benedictus es qui sedes super Cherubim, intuens abyssos. Et laudabilis et gloriosus in saecula.
Benedictus es qui ambulas super pennas ventorum, et super undas maris. Et laudabilis et gloriosus in saecula.
Benedicant te omnes Angeli et Sancti tui. Et laudent te, et glorificent in saecula.
Benedicant te, caeli, terra, mare, et omnia quae in eis sunt. Et laudent te, et glorificent in saecula.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Et laudabili et glorioso in saecula.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Et laudabili et glorioso in saecula.
Benedictus es, Domine Deus patrum nostrorum. Et laudabilis et gloriosus in saecula.


Błogosławiony jesteś Panie Boże ojców naszych, i chwalebny i pełen chwały na wieki.
I błogosławione imię chwały Twojej, które jest święte, i chwalebne i pełne chwały na wieki.
Błogosławiony jesteś w świątyni świętej chwały Twojej, i chwalebny i pełen chwały na wieki.
Błogosławiony jesteś ponad święty tron Twojego królestwa, i chwalebny i pełen chwały na wieki.
Błogosławiony jesteś ponad berło Bóstwa Twojego, i chwalebny i pełen chwały na wieki.
Błogosławiony jesteś, który zasiadasz ponad Cherubinami, patrząc w przepaści,
i chwalebny i pełen chwały na wieki.
Błogosławiony jesteś, który przechadzasz się ponad lotami wiatrów i ponad falami morza,
 i chwalebny i pełen chwały na wieki.
Niech błogosławią Ciebie wszyscy Aniołowie i Święci Twoi, niech chwalą ciebie i uwielbiają na wieki.
Niech błogosławią Ciebie niebiosa, ziemia, morze i wszystko co w nich jest,
i niech chwalą i uwielbiają Ciebie na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, i chwalebnemu i pełnemu chwały na wieki.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. I chwalebnemu i pełnemu chwały na wieki.
Błogosławiony jesteś Panie Boże ojców naszych, i chwalebny i pełen chwały na wieki.

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno Chwalebna i Błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

piątek, 14 maja 2010

Nowenna za Ojczyznę - dzień pierwszy / piątek /Intencja pierwszego dnia Nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego:

"Podziękowanie za Kościół w Polsce, za to, że Polacy są narodem chrześcijańskim, za wszystkich świętych i błogosławionych, za powstałe w Naszej Ojczyźnie zakony i inne dzieła Boże."

Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te.Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili unigenite Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus Altissimus, Iesu Christe. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże, Królu nieba Boże Ojcze wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.


czwartek, 13 maja 2010

Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie.Benedicite, omnia opera Domini, Domino; laudate et superexaltate eum in saecula!
Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, chwalcie Go i wywyższajcie na wieki!

Jak cudownie być Twoim dzieckiem, Boże Ojcze, Stworzycielu nieba i ziemi.
Wszystkie Twoje dzieła wychwalają Ciebie i skłaniają nas do dziękczynienia.
Dziękuję Ci, że pozwoliłeś mi uczestniczyć w uwielbieniu Ciebie
przez naszych prawosławnych braci w Chrystusie Panu, którzy również kochają Ciebie szczerze.
Dziękuje Ci, że pozwoliłeś mi oglądać wspaniałe dzieła malarstwa bizantyjskiego i słuchać hymnów pochwalnych z początków chrześcijaństwa.
Wierzę, że każdy sposób wychwalania Ciebie jest Ci miły i napełnia Cię radością.
Błogosław Panie, wszystkie Twoje dzieci, niezależnie w jakim obrządku oddają Ci chwałę.

Modlitwa poranna.

" Powstawszy ze snu, dzięki składam Tobie, Najświętsza Trójco, Boże, że z wielkiej Swej dobroci i cierpliwości nie zagniewałeś się na mnie, leniwego i grzesznego, ani nie oddałeś mnie na zatracenie razem z moimi nieprawościami, ale byłeś miłosierny jak zawsze, i niespodziewanie mnie leżącego podniosłeś, abym poranną modlitwa wychwalał moc Twoją. Oświeć i dzisiaj oczy mego umysłu, otwórz moje usta, abym rozważał Twe słowa i rozumiał Twe przykazania i wypełniał wolę Twoją, i wysławiał Cię w serdecznym wyznaniu, i w pieśniach wywyższał Najświętsze Imię Twoje: Ojca, i Syna, i Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen."

" Ot sna wostaw, błahodariu Tia, Swiataja Troice, jako mnohija radi Twojeja błahosti i dołhotierpienija nie prohniewałsia jesi na mia leniwaho i hriesznaho, niże pohubił mia jesi so biezzakonii moimi: no czełowiekolubstwował jesi obyczno, i w nieczajanii leżaszczaho wozdwihł mia jesi, wo jeże utrieniewati i sławosłowiti dierżawu Twoju. I nynie proswieti moi oczy myslennyja, otwierzi moja usta pouczatsia słowiesiem Twoim, i razumieti zapowiedi Twoja, i tworiti wolu Twoju, i pieti Tia wo ispowiedanii sierdieczniem, i wospiewati Wsieswiatoje Imia Twoje: Otca, i Syna, i Swiataho Ducha, nynie i prisno, i wo wieki wiekow. Amiń."