czwartek, 20 maja 2010

Nowenna za Ojczyznę - dzień siódmy/czwartek/


Intencja siódmego dnia Nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego:

"Wybaczenie tym wszystkim, którzy w naszej historii narodowej i w naszym życiu osobistym nas krzywdzili, w myśl słów Jezusa: "I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom."

O, Panie, jak trudne są Twoje Słowa. Trudne do spełnienia i do zrozumienia ludzkim rozumem. Przymnóż nam wiary, Panie, aby nasze serca mogły się całkowicie oczyścić i przyjąć Twoją Miłość, abyśmy mogli otrzymać dary Ducha Świętego. Tylko Twoja łaska może nam pomóc przygotować się na przyjęcie Mocy Ognia i Wody. Tylko Ty rozumiesz Panie, jak bardzo pokaleczone są serca Polaków, jak zaślepione żądzą odwetu umysły wielu ludzi z powodu krzywd i nieszczęść, które spadały na nasz kraj. Pomóż nam Ojcze Miłosierny odnaleźć to miejsce w naszym sercu, które zrozumie Twoje Słowa " jako i my odpuszczamy".

"Ojcze Przedwieczny ofiarujemy Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata."

"Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem."

Brak komentarzy: