piątek, 14 lipca 2017

Każdy z nas stanie na Sądzie Bożym.

Czy wierzymy Słowom Jezusa, czy wyznajemy własną ewangelię?

" Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie."

"Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: 
"Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
  Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
    byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
  byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
    byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
    byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie." 

"Zaprawdę, powiadam wam: 
Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, 
tegoście i Mnie nie uczynili". 
 I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».  

Ew. Mt 25, 31-33; 41-43; 45-46