piątek, 25 lipca 2014

Test - Czy jestem chrześcijaninem?


1. Czy jest ktoś lub coś co kocham bardziej niż Boga? (siebie, rodziców, męża, dzieci, wnuki, idola,  wygodne życie, pieniądze, pracę, telewizję, seriale, sport, przyrodę, jakieś hobby?)
2. Czy mój kontakt z Bogiem polega na odklepaniu lub odczytaniu modlitw i na obowiązku uczestnictwa we Mszy Św niedzielnej? Czy też rozmawiam z Bogiem rano, wieczorem i w ciągu dnia, czy czuję Jego obecność w mojej codzienności? Czy staram się spotykać z Nim na Eucharystii nie tylko w niedzielę?
3. Czy mówię Bogu o mojej wdzięczności za wszystko, co mnie w życiu spotyka, wierząc, że wszystko dostaję z Jego ręki?
4. Czy wierzę, że Bóg opiekuje się mną w każdej chwili, czuwa nade mną i troszczy się o moje uświęcenie?
5. Czy dziękuję Bogu również za dopuszczenie w moim życiu do złych zdarzeń, które pozwoliły mi odkryć Jego obecność?
6.Czy oddałam całe moje życie, wszystkie problemy, choroby i zmartwienia, a także moje grzechy Synowi Bożemu, Jezusowi Chrystusowi, Który za mnie złożył krwawą ofiarę na krzyżu? 
7. Czy kochając Jezusa tęsknię za spotkaniem z Nim? Czy czuję się obdarowana Jego miłością?
8. Czy wybieram zgiełk i nachalność tego świata, czy cieszę się ciszą i zadowalam tym, co jedynie do życia niezbędne?
9. Czy staram się codziennie czytać i rozważać fragment Ewangelii i żyć tak, jak uczył Jezus ?
10. Czy kocham swój Kościół, Wspólnotę grzesznych ludzi, Oblubienicę Chrystusa przez Niego prowadzoną do zbawienia?
11. Czy przyzywam Ducha Świętego, Pocieszyciela, Nauczyciela i Dawcę Miłości?
12.Czy czując moją grzeszność załamuję się? Czy staram być czujną, aby nie ulec grzechowi? Czy nie mam pokusy bycia doskonałą?
13. Czy jestem religijna, czy wierząca?
14.. Czy potrafię wyobrazić sobie swoją śmierć i spotkanie z Bogiem w wieczności?

środa, 9 lipca 2014

Różaniec Krwi Chrystusa.

Różaniec Krwi Chrystusa


Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen


Różaniec Krwi Chrystusa składa się z 7 tajemnic, według 7 przelań Krwi Chrystusa. Przy każdej tajemnicy odmawia się 5 Ojcze nasz, a przy ostatniej 3 (razem 33 według wieku Pana Jezusa). Na końcu każdej tajemnicy mówi się: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.

TAJEMNICA I - PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS OBRZEZANIA
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus. (Łk 2, 21) 

 5 x Ojcze nasz  - Świętość życia - czystość

TAJEMNICA II
- PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS MODLITWY W OGRÓJCU
Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. (Łk 22, 44)


5 x Ojcze nasz - Samotność – modlitwa – Wola Boża

TAJEMNICA III - PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS BICZOWANIA
Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. (Mt 27, 26)


5 x Ojcz
e nasz  - Cierpliwość – przyjęcie niesprawiedliwości

TAJEMNICA IV - PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS CIERNIEM KORONOWANIA
Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: „Witaj, Królu Żydowski!”. (Mk 15, 17-18) 


5 x Ojcze nasz -
Szlachetność – godność człowieka  

 

TAJEMNICA V - PAN JEZUS PRZELAŁ KREW NA DRODZE KRZYŻOWEJ

A On sam dźwigając krzyż wszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. (J 19, 17) 

 5 x Ojcze nasz - Wierność pieczęcią miłości. 

 

 TAJEMNICA VI - PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PRZY UKRZYŻOWANIU

Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? (Mt 27, 46) 

  5 x Ojcze nasz - Ofiara drogą do szczęścia. 

 

TAJEMNICA VII - PAN JEZUS PRZELAŁ KREW I WODĘ PRZY PRZEBICIU BOKU WŁÓCZNIĄ

Lecz  gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. (J 19, 33-34) 

3 x Ojcze nasz -  Otwartość Chrystusowa - misja.

                                                AKT ŻALU.

Przebacz mi grzechy moje, o Panie, przebacz mi moje grzechy; grzechy mojej młodości, grzechy mojej dojrzałości, grzechy mej duszy, grzechy mego ciała; moje grzechy lenistwa, moje ciężkie grzechy dobrowolne, grzechy, które pamiętam , grzechy których nie pamiętam; grzechy które tak długo taiłem, i które już uszły mej pamięci.

Szczerze żałuję za każdy grzech, śmiertelny i powszedni, za wszystkie grzechy od mego dzieciństwa aż do obecnej godziny. Wiem, że moje grzechy zraniły Twoje czułe serce, o mój Zbawicielu.

Racz mnie uwolnić od więzów złego, o mój Zbawicielu, przez Twą tak gorzką mękę. 

O mój Jezu, daruj i nie pamiętaj jaki byłem. Amen.