sobota, 28 stycznia 2012

Litania do Miłosierdzia Bożego.Litania pochodzi z Dzienniczka św. Siostry Faustyny

Miłosierdzie Boże, wytryskujące z łona Ojca - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z tajemnicy Trójcy Przenajświętszej - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki ni anielski - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii świętej - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła świętego - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w sakramencie chrztu świętego - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w śmierci godzinie - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników zatwardziałych - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów, niepojęte dla świętych - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, które koronuje wszystko co jest i co istnieć będzie - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, jedyna nadzieja dla dusz zrozpaczonych - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, serc odpocznienie i pokoju wśród trwogi - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dusz świętych - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei - ufam Tobie


Baranku Boży, który okazałeś największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu - przepuść nam Panie
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy św. - wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami


K: Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego
W: Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę.

Módlmy się:
Boże, którego Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w Miłosierdzie Swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy lecz zawsze ufnie zgadzali się z Wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Św. okazuje nam Miłosierdzie na wieki wieków. Amen.

wtorek, 17 stycznia 2012

Pan natomiast patrzy na serce.


"Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go, nie tak bowiem, jak człowiek widzi,(widzi Bóg), bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce." Sm 1. 16,7 

Chwała Ci, Panie, że otworzyłeś oczy mojego serca, a uszy napełniłeś słodyczą słów modlitwy i hymnów.
Chwała Ci, Panie, że przez cierpienie dotykasz mnie i przyciągasz do Siebie.
Powoli uczę się radości pełnienia Twojej Świętej Woli.
Tyle znaków wokół mnie, tyle różnorodności i sposobów działania dla Twojej chwały.
Pilnuj mnie, Panie, abym nie zagubiła najprostszej ścieżki dziecięctwa Bożego.
Proszę, daj codzienne rozeznanie tego, co pochodzi rzeczywiście od Ciebie.
Dla Ciebie, Panie, wszystko jest możliwe:
Ty, aby wyleczyć - ranisz.
Chwała Ci, Panie Jezu, za Twoje Święte Rany, w których jest nasze Odkupienie.  
Jesteś Panie moim życiem,
Jego tchnieniem.
Jesteś Panie mym pragnieniem,
Marzeniem.
Jesteś źródłem żywej wody
W mej pustyni,
Jesteś światłem mej ciemności
Na ziemi.
Jesteś łaską odkupienia,
Zbawienia,
Tobie składam dziękczynienie,
Uwielbienie. Uwielbienie. Uwielbienie.

czwartek, 12 stycznia 2012

"Podzięka za wybawienie od śmierci" Ps.30

Psalm 30.

Sławić Cię będę, Panie, bo mnie wybawiłeś
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się
ze mnie.
Panie, Boże mój, do Ciebie wołałem,
a Tyś mnie uzdrowił.
Panie, mój Boże,
z krainy umarłych wywołałeś moją duszę
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.
Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana,
i pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew bowiem Jego twa tylko przez chwilę,
a Jego łaska przez całe życie.
Płacz nadchodzi z wieczora,
a rankiem wesele.
Zbyt pewny byłem siebie mówiąc:
"Nigdy się nie zachwieję."
Twoja wola uczyniła mnie górą obronną;
gdy zakryłeś oblicze, ogarnęła mnie trwoga.
Do Ciebie wołałem, Panie,
mojego Boga o miłosierdzie błagałem.
"Jaka korzyść z krwi mojej
gdy pójdę do grobu?
Czyż mój proch będzie Cię sławił
albo głosił wierność Twoją?"
Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną,
Panie, przybądź mi z pomocą.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament,
wór zdjąłeś ze mnie, obdarzyłeś radością,
Aby wciąż moje serce Tobie psalm śpiewało
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.

"Nieznane są, Panie, Twoje drogi, dlatego pozwól mi zrozumieć:
Kogo
Bóg leczy, tego najpierw rani,
Kogo Bóg
podnosi, tego rzuca na ziemię,
Kogo budzi, temu każe najpierw umrzeć.
Głęboko rozrywa ziemię, gdy rzuca ziarno w nasze życie.
Rozsadza fundamenty, na których zbudowaliśmy nasz dom,
kiedy nas czyni swoja świątynią.
Zanim pozwoli nam się śmiać, każe nam gorzko zapłakać.
Czyni mężczyzn słabymi, aby móc ich użyć.
Gdy ma nadejść ranek, musimy przebrnąć przez noc.
W naszej ciemności zapala swe światło.
Bóg pracuje sumiennie, gdy nas przemienia.
Ach, Panie, twardo się ze mną obchodzisz,
sprawiasz mi ból.
Jednak dziękuję Ci.
Wierzę, że nie tylko jasny dzień, także noc kryje w sobie cuda.
Są kwiaty, które rozkwitają tylko w dziewiczej puszczy,
gwiazdy, które można zobaczyć tylko na horyzoncie pustyni,
są doświadczenia boskiej miłości,
które darowane są nam tylko w skrajnym opuszczeniu,
na krawędzi rozpaczy..."

Antoine de Saint-Exupery.

Kiedy karmisz mnie Swoim Ciałem - dajesz mi życie. Dziękuję za ten cud.