wtorek, 22 czerwca 2010

Modlitwa zawierzenia Jezusowi Miłosiernemu.
Modlitwa zawierzenia Jezusowi Miłosiernemu.

Jezu Najmiłosierniejszy.
mój Panie i Zbawicielu.
Wobec nieba i ziemi, świadoma swojej
nędzy, grzeszności i niewystarczalności,
oddaję się dziś zupełnie i całkowicie,
świadomie i dobrowolnie
Twemu Nieskończonemu Miłosierdziu.

Ufając Twojej Miłosiernej Miłości
wyrzekam się na zawsze i całkowicie:
- zła i tego co do zła prowadzi
- demonów i wszelkich ich spraw i pokus
- świata i wszystkiego, czym usiłuje mnie
pociągać i zniewalać
- siebie i wszystkiego co buduje
i zaspokaja mój egoizm i pychę.

Oddaje się Tobie Jezu,
Najmiłosierniejszy Zbawicielu,
jako jedynemu Bogu i Panu,
jedynej miłości, pragnieniu
i celowi mojego życia.
Z całą pokorą, ufnością i uległością
wobec Twojej Najmiłosierniejszej Woli
oddaję Ci siebie:
- moje ciało, duszę i ducha
- całą moją istotę
- życie w czasie i w wieczności
- przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
- rozum, uczucia i pragnienia
- wszelkie zmysły, władze i prawa
- wolę i wolność moją
- wszystko, czym jestem,
co posiadam i co mnie stanowi.

Nie zostawiam sobie nic,
wszystko oddaję Twojej Świętej Woli
przez ręce Niepokalanej Matki Miłosierdzia.
Rozporządzaj mną jak chcesz,
według Twojego Miłosierdzia.
Broń mnie i posługuj się mną
jako swoją wyłączną i całkowitą własnością.
Jezu ufam Tobie!
Amen.

strona internetowa Wspólnoty Sióstr Służebnic Miłosierdzia Bożego w Rybnem
http://www.misericordiadei.pl/pag.08.html

niedziela, 13 czerwca 2010

Czy nie zbadane są Twoje wyroki, Panie?


" I popłynęła nagle, wielka ciemna woda,
jakby ktoś winy nasze spłukać chciał do cna,
po wsiach i miastach, parkach i ogrodach,
niby kosmiczna wielka łza...

Dlaczego my? dlaczego tutaj? czemu tak?
pytamy ciągle, jak pytają małe dzieci,
a odpowiedzi brak, a odpowiedzi brak,
bo to jest wielka tajemnica rzeki.

I chociaż ponoć już o gwiazdach wszystko wiemy,
i coraz dalej wybiegamy w swoich snach,
to tak naprawdę wcale nie umiemy
odpędzić chmury co nadciąga nad nasz dach.

Dlaczego my? Dlaczego tutaj? Czemu tak?....."


" I tak jak byliście, narodzie judzki i narodzie izraelski, przekleństwem wśród narodów,
tak, gdy was wybawię, będziecie błogosławieństwem. Nie lękajcie się, niech wasze ręce nabiorą siły".
* Tak mówi Pan Zastępów: " Jak ścigałem was nieszczęściami, kiedy przodkowie wasi doprowadzili Mnie do gniewu - rzekł Pan Zastępów - i nie żałowałem tego, tak teraz zamierzam świadczyć dobro Jerozolimie i narodowi judzkiemu, nie lękajcie się!
A takie przykazania powinniście zachować:
Bądźcie prawdomówni wobec bliźnich, w bramach waszych ogłaszajcie wyroki sprawiedliwe, zapewniające zgodę!
Nie knujcie w sercu zła względem bliźnich, nie przysięgajcie fałszywie, gdyż tego wszystkiego nienawidzę" - wyrocznia Pana.*

sobota, 12 czerwca 2010

Serce Pana.
 

"Przenajświętszy Sakrament jest Źródłem Życia, z którego pijemy Miłość
Jezusa Chrystusa, która jest wystarczająca do ugaszenia pragnienia w zdobywaniu świętości."

Jezu Chryste, Boży Baranku, nasza jedyna Nadziejo i Otucho!
Pozwól nam odczytać znaki czasu i Tajemnicę potwierdzenia.
Twoje Serce żyje i krwawi patrząc na swoje dzieci,
Twoje ciągłe cierpienie bardzo nas trwoży i rodzi pytania.
Po ludzku - nic nie wiemy, nie rozumiemy, szukamy odpowiedzi!
Twoje Słowo zawiera je wszystkie, pomóż nam je odczytywać.

Małe miasteczko na krańcach Polski, świątynia jakich wiele
i cisza Najświętszego Sakramentu, i odrobina żywego Serca!!!
O, Słodki Panie, racz nas pouczać: wierzymy tak licznie,
ale czy to prawdziwa wiara? Wypełniamy świątynie, ale czy to
prawdziwa miłość? A może tylko tradycja, przyzwyczajenie, rutyna.
Prosimy Cię, Panie, o Moc Twojego Ducha, abyśmy nauczyli się kochać!

Nie mów o nas, Panie:" Obłudnicy, dobrze powiedział o was prorok Izajasz:

*Ten lud czci Mnie tylko wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie.
Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi.* "

Przepraszamy Cię Panie Jezu, za naszą grzeszność, za niedowiarstwo,
za brak miłości do Ciebie, za brak wiary w Twoją Miłość i Miłosierdzie.
Matko Boża i Matko każdego z nas, ratuj nasz naród przed zgubą wieczną.