niedziela, 13 czerwca 2010

Czy nie zbadane są Twoje wyroki, Panie?


" I popłynęła nagle, wielka ciemna woda,
jakby ktoś winy nasze spłukać chciał do cna,
po wsiach i miastach, parkach i ogrodach,
niby kosmiczna wielka łza...

Dlaczego my? dlaczego tutaj? czemu tak?
pytamy ciągle, jak pytają małe dzieci,
a odpowiedzi brak, a odpowiedzi brak,
bo to jest wielka tajemnica rzeki.

I chociaż ponoć już o gwiazdach wszystko wiemy,
i coraz dalej wybiegamy w swoich snach,
to tak naprawdę wcale nie umiemy
odpędzić chmury co nadciąga nad nasz dach.

Dlaczego my? Dlaczego tutaj? Czemu tak?....."


" I tak jak byliście, narodzie judzki i narodzie izraelski, przekleństwem wśród narodów,
tak, gdy was wybawię, będziecie błogosławieństwem. Nie lękajcie się, niech wasze ręce nabiorą siły".
* Tak mówi Pan Zastępów: " Jak ścigałem was nieszczęściami, kiedy przodkowie wasi doprowadzili Mnie do gniewu - rzekł Pan Zastępów - i nie żałowałem tego, tak teraz zamierzam świadczyć dobro Jerozolimie i narodowi judzkiemu, nie lękajcie się!
A takie przykazania powinniście zachować:
Bądźcie prawdomówni wobec bliźnich, w bramach waszych ogłaszajcie wyroki sprawiedliwe, zapewniające zgodę!
Nie knujcie w sercu zła względem bliźnich, nie przysięgajcie fałszywie, gdyż tego wszystkiego nienawidzę" - wyrocznia Pana.*

Brak komentarzy: