wtorek, 22 czerwca 2010

Modlitwa zawierzenia Jezusowi Miłosiernemu.
Modlitwa zawierzenia Jezusowi Miłosiernemu.

Jezu Najmiłosierniejszy.
mój Panie i Zbawicielu.
Wobec nieba i ziemi, świadoma swojej
nędzy, grzeszności i niewystarczalności,
oddaję się dziś zupełnie i całkowicie,
świadomie i dobrowolnie
Twemu Nieskończonemu Miłosierdziu.

Ufając Twojej Miłosiernej Miłości
wyrzekam się na zawsze i całkowicie:
- zła i tego co do zła prowadzi
- demonów i wszelkich ich spraw i pokus
- świata i wszystkiego, czym usiłuje mnie
pociągać i zniewalać
- siebie i wszystkiego co buduje
i zaspokaja mój egoizm i pychę.

Oddaje się Tobie Jezu,
Najmiłosierniejszy Zbawicielu,
jako jedynemu Bogu i Panu,
jedynej miłości, pragnieniu
i celowi mojego życia.
Z całą pokorą, ufnością i uległością
wobec Twojej Najmiłosierniejszej Woli
oddaję Ci siebie:
- moje ciało, duszę i ducha
- całą moją istotę
- życie w czasie i w wieczności
- przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
- rozum, uczucia i pragnienia
- wszelkie zmysły, władze i prawa
- wolę i wolność moją
- wszystko, czym jestem,
co posiadam i co mnie stanowi.

Nie zostawiam sobie nic,
wszystko oddaję Twojej Świętej Woli
przez ręce Niepokalanej Matki Miłosierdzia.
Rozporządzaj mną jak chcesz,
według Twojego Miłosierdzia.
Broń mnie i posługuj się mną
jako swoją wyłączną i całkowitą własnością.
Jezu ufam Tobie!
Amen.

strona internetowa Wspólnoty Sióstr Służebnic Miłosierdzia Bożego w Rybnem
http://www.misericordiadei.pl/pag.08.html

Brak komentarzy: