środa, 21 kwietnia 2010

Jesteśmy pyłkiem na wietrze.


Czekający na nas Oceanie Miłości, który przemawiasz ze Swojego Świętego Tronu,
popatrz na swoje zagubione dzieci, które mimo znaków, nadal patrzą w górę i czekają.

Jesteśmy naczyniami z gliny, popękanymi, które jedynie Ty możesz skleić,
jedynie Ty możesz je napełnić wodą żywą i uzdatnić do wypełnienia się miłością i przebaczeniem.

Zagrzmiałeś ze swojej Świętej Góry i poraziłeś nasze serca bólem i lękiem.
Lękiem, bo boimy się zrozumieć to, co chcesz nam powiedzieć.

Gdzie Panie Twoi współcześni Prorocy, aby nam objaśnili?
Gdzie Prorocy Nowego Przymierza w naszej Ojczyźnie?
Co oznacza kolejna żertwa w dalekim lesie?

A przecież Twoje Słowo sięga obłoków i Twoja ręka jest wyciągnięta.
A może to Twój Palec wskazuje dokładnie na nasze serca i mówi:

"Oczyśćcie się ze swojej pychy, zapalczywości, zazdrości i niewybaczeń, zakłamania i obłudy. 
Wy wszyscy, którzy sami chcecie wywyższać, koronować i uwieczniać,
którzy chcecie tworzyć nowych bożków, a tak wiele ich już macie. 
Wszak tylko Ja jestem Panem i tylko Moja Chwała winna być uwielbiona."

Wybacz nam Władco Wichrów i Obłoków, i Mórz Wielkich,
 i Kosmosu i wszystkiego co je napełnia.
Ty który nas stworzyłeś na Swój obraz i podobieństwo.
Wybacz, że nie jesteśmy Ci posłuszni.
Tobie, który strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych,
który chce abyśmy zachowywali przykazania.
Jeżeli zechcesz, Ojcze Wszechmogący, ze zła uczynisz dobro,
zapalisz Swój Święty Ogień we wszystkich Twoich sługach,
we wszystkich służących Ci szczerze i będą Go roznosić aż na krańce świata,
i będą Go wzniecać w nowych sercach.
Nie zapomnij Panie i o naszym nowym nawróceniu,
o nowym Chrzcie w Twoim Duchu Świętym, który jest Miłością i Prawdą,
zjednocz nas z naszym Panem i Zbawicielem, z Jezusem Chrystusem
na teraz i na wieczność.

niedziela, 4 kwietnia 2010

O! Święta Noc! O! Błogosławiona Noc!


"Błogosławmy Pana bo jest Dobry, bo Jego Miłosierdzie na wieki."

Alleluja! Miłość Ukrzyżowana ukazała się nam, jako Miłość Tryumfująca!
Błogosław duszo moja Pana za wszystkie Jego Dary, za Świętą Ucztę, którą sprawujemy na Jego Chwałę, oddając Mu hołd i uwielbienie, a otrzymując w sercu Jego Samego.
Panie Jezu, który mieszkasz nie tylko w tysiącach tabernakulów na świecie,
ale który mieszkasz w milionach serc Twoich dzieci, jak potężna jest siła Twojej Miłości!
W tym właśnie, Świętym Dniu, Twój Kościół okazuje, że jest żywy i oczekujący Twego Zmartwychwstania.
Miliony ludzi na całym świecie adorują Twój Krzyż, przeżywają razem z Tobą Mękę i o świcie przychodzą do Twego Grobu. Chwała Ci Panie, że zachowujesz Swój Kościół i jesteś pośród nas.
Chwała Najwyższemu, że okazuje Swą Moc ludowi wybranemu, oczyszczonemu i wierzącemu.
Wybacz nam, Panie, nasze słabości, bo chcemy być dobrzy i chcemy kochać tak, jak Ty nas kochasz, ale z powodu naszej ludzkiej ułomności często odchodzimy od Ciebie, stajemy się pyszni, uparci, egocentryczni i zapominamy, że tylko Ty jesteś naszym Panem.
Ale dzisiaj, w ten Święty Dzień, nieomal cały Twój lud jest czysty i zjednoczony z Tobą w Komunii Świętej! Chwała Ci Najwyższy Kapłanie!


"Jezus zwyciężył, to wykonało się,
szatan pokonany, Jezus zniszczył śmierci moc.
Jezus jest Panem, o Alleluja,
po wieczne czasy Królem królów jest.
Jezus jest Panem! Jezus jest Panem!
On jest Panem ziemi tej!"