niedziela, 21 sierpnia 2011

Jak dobrze jest Ci dziękować !
O jak dobrze jest dziękować Ci, Panie

i śpiewać Psalm Twojemu imieniu.
I opowiadać rankiem Twoje miłosierdzie,
a w nocy wierność przy dziesięciostrunnej harfie,
i lutni i dźwięcznej cytrze.

Panie mój, pozwoliłeś mi dożyć tego pięknego dnia,
dnia radości i modlitwy za Twoje nowe dziecko,
ochrzczone wodą i Duchem Świętym, za mojego wnuka.
Wiem, Panie, że wysłałeś wielu swoich Aniołów
na tę wspaniałą uroczystość.
Wiem, Panie, że Ty sam w Najświętszej Trójcy
zstąpiłeś z ołtarza, aby przytulić Twoje nowe dzieci.
Dziękuję Ci za Anioła Stróża, który będzie czuwał
nad kochanym Borysem - Piotrem
w każdej minucie jego życia.
Dopomóż, Panie, aby pozostał on Twoim synem
w życiu ziemskim i w wieczności. Amen.

środa, 17 sierpnia 2011

Modlitwa wyzwolenia od złego.Modlitwa wyzwolenia.

Panie Jezu Chryste! Uznaję Cię moim Stwórcą, Zbawcą, Panem i Królem!
Ty wziąłeś na siebie moje grzechy i umarłeś za nie na krzyżu, a trzeciego dnia zmartwychwstałeś, teraz zaś przekazujesz przebaczenie przez swój Kościół w Sakramencie Pokuty i Pojednania.
Dziękuję Ci Panie Jezu za to, co uczyniłeś dla mnie i dla całej ludzkości. Swoim posłuszeństwem dla woli Ojca niebieskiego, zwyciężyłeś pysznego szatana i wyzwoliłeś nas z jego niewoli.
Wysławiam Cię i uwielbiam, o Boże, nieogarniony w swej miłości, dobroci i miłosierdziu. Maryjo Niepokalana, święty Michale Archaniele, mój Aniele Stróżu, wszyscy Aniołowie i Święci, a zwłaszcza nasi Patronowie, dopomóżcie mi w wysławianiu Boga, który mnie kocha, przebacza moje grzechy i daje Siebie na duchowy pokarm dla mej duszy!
Przepraszam Cię, Panie Jezu, za tak ospałe i oziębłe dawanie odpowiedzi na Twoją miłość i za to, że nie otwieram się w pełni na działanie Ducha Świętego, na przyjęcie Twoich łask, nie korzystam w pełni z władzy i mocy, której mi udzieliłeś do pokonania szatana i złych duchów.
Żałuję, Panie, że wiele razy uległem ich kłamstwu i nie wykonywałem twoich nakazów i przykazań. Przebacz mi, mój Zbawicielu! Chcę odtąd całkowicie należeć do Ciebie, bowiem wszystko mogę w Tobie, Który mnie umacniasz!
Wyrzekam się szatana i jego nieposłuszeństwa, kłamstwa i samowystarczalności. Wyznaję, że bez Ciebie, Panie, nie mogę uczynić nic dobrego. Dlatego licząc na Twe miłosierdzie i na osłonę Twojej najdroższej Krwi, na wstawiennictwo Twej Najświętszej Matki Maryi i mojej duchowej Matki, na pomoc świętego Michała Archanioła, mego Anioła Stróża, wszystkich Chórów anielskich i wszystkich Świętych, nakazuję ci, szatanie:
+ Odejdź ode mnie aż na dno piekła i nie wracaj więcej! Odejdź od moich bliskich, (od mego męża, żony, syna, córki, moich dzieci), moich krewnych, sąsiadów, przyjaciół i znajomych!
JEZUS CHRYSTUS jest moją siłą i mocą!
Wierzę w Ciebie, Panie Jezu i chcę zawsze należeć do Ciebie!
W imię Jezusa + rozkazuję wam przeklęte duchy:
Odejdźcie ode mnie i od moich bliskich! Odejdźcie duchy pychy, nieczystości i zazdrości!
Mocą Chrystusa + nakazuję ci:
Odejdź ode mnie i od moich bliskich szatanie gniewu, obżarstwa, pijaństwa i lenistwa!
Idź precz, duchu nienawiści, rozłamów i przemocy! Strącam cię na dno piekła! Należę do mego Zbawcy i Pana Jezusa Chrystusa! ON przelał za mnie swoją Krew, Jego na wieki chcę wysławiać i uwielbiać, i Jemu dziękować!
Panie Jezu, ulecz wszystkie rany mojej duszy i mojego ciała! Uzdrów rany mego niemowlęctwa i dzieciństwa, rany młodości i wieku dojrzałego.
O mój Zbawicielu! Chce odtąd używać mego zdrowia i wszystkich moich sił do czynienia dobrze i do zachowania Twoich świętych przykazań. Dziękuję Ci za to, że mnie miłujesz odwieczną miłością, że uzdrawiasz i umacniasz całą moją osobę.
Razem z Maryją Niepokalaną, z świętym Michałem Archaniołem, z Aniołami i wszystkimi Świętymi, chcę wysławiać Twoje imię: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

/w miejscu krzyżyka należy uczynić znak krzyża/

(za zgodą Kurii Diec. Warszawsko-Praskiej - do prywatnego odmawiania)

niedziela, 14 sierpnia 2011

"Matka ukoić może twe serce..."

Matko Boża Eleusa, czuła i przytulająca Swojego Syna.
Tak bardzo chciałabym doświadczyć Twojego przytulenia.
Rozpal we mnie, proszę, jeszcze większą, miłość do Jezusa.
Pragnę, aby był On dla mnie wszystkim i był we wszystkich,
których spotykam na mojej drodze, aby jego światło było we mnie,
oświetlało moją drogę, rozpalało mój umysł i moje serce.
Do Ciebie zwracam się dziś, w Święto Wniebowzięcia z prośbami:
o modlitwę za moich wszystkich zmarłych bliskich i przyjaciół,
o wstawianie się w potrzebach uzdrowienia i nawrócenia tych,
których kocham, którzy tak bardzo potrzebują Twojej pomocy.
Dziękuje Ci Matko, za wszystko co już dla mnie wyprosiłaś.
Bądź pozdrowiona pełna łaski.
KRÓLOWO ANIOŁÓW I NIEBIESKICH ZASTĘPÓW -
MÓDL SIĘ ZA NAMI, KTÓRZY SIĘ DO CIEBIE UCIEKAMY.