niedziela, 21 sierpnia 2011

Jak dobrze jest Ci dziękować !
O jak dobrze jest dziękować Ci, Panie

i śpiewać Psalm Twojemu imieniu.
I opowiadać rankiem Twoje miłosierdzie,
a w nocy wierność przy dziesięciostrunnej harfie,
i lutni i dźwięcznej cytrze.

Panie mój, pozwoliłeś mi dożyć tego pięknego dnia,
dnia radości i modlitwy za Twoje nowe dziecko,
ochrzczone wodą i Duchem Świętym, za mojego wnuka.
Wiem, Panie, że wysłałeś wielu swoich Aniołów
na tę wspaniałą uroczystość.
Wiem, Panie, że Ty sam w Najświętszej Trójcy
zstąpiłeś z ołtarza, aby przytulić Twoje nowe dzieci.
Dziękuję Ci za Anioła Stróża, który będzie czuwał
nad kochanym Borysem - Piotrem
w każdej minucie jego życia.
Dopomóż, Panie, aby pozostał on Twoim synem
w życiu ziemskim i w wieczności. Amen.

Brak komentarzy: