czwartek, 30 maja 2013

"Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew."O Panie! Cud Przemiany ma już dwa tysiące lat!
Któż policzy wszystkie Eucharystie sprawowane od czasu Tej w Wieczerniku?
Czy jest możliwe obliczenie dotychczas wydanych wiernym Najświętszych Hostii?
W każdym momencie dnia i nocy, w różnych zakątkach naszej planety,
Twoi kapłani karmią Twój lud Chlebem Życia i poją Świętym Napojem!
Dalej trwa cud rozmnożenia Chleba, jak wtedy, gdy karmiłeś tłumy.
Uwielbienie i dziękczynienie Twojemu Ojcu Niebieskiemu,
Tobie, który ciągle jesteś obok nas i Twojemu Duchowi,
który mieszka w naszych oczyszczonych sercach i w nas działa.
Mimo naszych licznych win, zwątpień i zagubień kroczymy za Tobą,
ukrytym w Białej Hostii, w tym Świętym Dniu Twojego Ciała i Krwi.
Chwała Ci Jezu! Bądź uwielbiony Jezu! Teraz i na wieki!

Bądź błogosławiony Boże Święty i Niepojęty za to,
że dałeś nam Papieża Franciszka jako pasterza Twoich owiec.
Chwała Ci za jego posługę sprawowaną w prostocie serca,
w miłości do Ciebie i wszystkich ludzi.
Spraw, aby pod jego przewodnictwem Twój Kościól
odrodził się, odrzucił pychę, pokusę władzy i bogactwa,
aby w pokorze służył budowaniu Twojego Królestwa na ziemi.

Boże Ciało we Włoszech, jak i w wielu innych krajach, jest obchodzone w niedzielę 2 czerwca. W Watykanie tego dnia będzie miała miejsce popołudniowa adoracja eucharystyczna na Placu św. Piotra pod przewodnictwem Papieża Franciszka. Połączy ona cały katolicki świat w czci dla Najświętszego Sakramentu, gdyż podobne nabożeństwa odbędą się w tym samym czasie w kościołach na całym świecie, między środkowoeuropejską godziną 17:00 i 18:00. Tę godzinę adoracji, w ramach Roku Wiary, zaproponowała Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Pełny program adoracji jest dostępny na stronie internetowej

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2013/20130602-libretto-adorazione-eucaristica.pdf.

Jego wersja w języku polskim na stronie

http://pliki.opoka.org.pl/marketing/schemat_adoracji.pdf.
 


Witaj Pokarmie w którym niezmierzony 
nieba i ziemi Twórca jest zamkniony,
witaj Napoju zupełnie gaszący umysł pragnący.

Witaj Krynico wszystkiego dobrego,
Ty bowiem w sobie masz Boga samego,
znasz ludziom wszystkie Jego wszechmocności,
niesiesz godności.

Witaj z niebiosów Manno padająca,
rozkoszny w sercach naszych
smak czyniąca,
wszystko na świecie co jeno smakuje
w Tym się najduje.

Witaj rozkoszne z ogrodu rajskiego
Drzewo owocu pełne żywiącego
kto Cię skosztuje śmierci się nie boi
choć nad nim stoi.

Witaj jedyna serc ludzkich Radości,
witaj strapionych wszelka Łaskawości,
Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają
k'Tobie wołają.


niedziela, 26 maja 2013

"a nadzieja zawieść nie może..." Rz.5


Niepojęty, nieustanny przepływie Miłości - Trójco Święta!

Twoje stworzenie może jedynie pogrążyć się w ciszy lub zasłuchać w gregoriański chorał,
może zapragnąć spotkania w wieczności i kontemplacji w nieskończoności.
W Twoje Imię doznajemy oczyszczenia w Świętym Chrzcie pokropienia,
Twoje Imię wyznajemy i wierzymy w Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Błogosławiona niech będzie święta Trójca i nierozdzielna Jedność.
Uwielbiajmy ją, gdyż okazała nad nami miłosierdzie swoje.

Benedicta sit sancta Trinitas, atque indivisa Unitas: confitebimur ei, 
quia fecit nobiscum misericordiam suam.

Zapiski z katechezy:

Celem życia człowieka jest wejście w komunię Trzech Osób Boskich.
Ojciec rodzi Syna, Syn nie jest stworzony tylko zrodzony, 
Duch Święty, przez Boże tchnienie miłości, tworzy relacje Trójcy.
W Trójcy jest jedność i odrębność.
W Bogu jest całkowita jedność doskonałości. 
Bóg z jednej strony nas zachwyca, a z drugiej strony budzi lęk.
Bóg Ojciec jest ponad nami, Jezus jest obok nas, a Duch Święty jest w nas.
Objawienie Trójcy Świętej w ST - spotkanie z Abrahamem przy dębach Mamre,
objawienie w NT: przy Zwiastowaniu, przy Chrzcie Pana Jezusa,
przy Wniebowstąpieniu, przy zapowiedzi zesłania Parakleta u Św Jana.

Konsekwencje wiary: 

zachwycenie się Bogiem;
uwielbienie Boga;
poznawanie własnej godności i godności drugiego człowieka;
opieka nad tym co Bóg stworzył;
zaufanie Bogu.

Ojcze, chwała Tobie, me życie składam Tobie, kocham Ciebie.
Synu, chwała Tobie, me życie składam Tobie, kocham Ciebie.
Duchu, chwała Tobie, me życie składam Tobie, kocham Ciebie.
Trójco, chwała Tobie, me życie składam Tobie, kocham Ciebie.

sobota, 18 maja 2013

"Z czterech wiatrów przybądź Duchu..."
Przybądź, Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty
światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź, Dawco łask drogich,
przyjdź, światłości sumień.
O najmilszy z gości, słodka serc radości,
słodkie orzeźwienie!
W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą,
 w płaczu utulenie.
Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza
poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia,
jeno cierń i nędze.
Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę,
ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde,
prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym
siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa,
daj szczęście bez miary.

Hymn.

Przyjdź Duchu Święty i zapal w nas płomień
Twojej miłości i Pańskiej bojaźni;
daj nam usłyszeć Twój głos tajemniczy
w naszych sumieniach.

Pocieszycielu, niech blask Twój rozproszy
mroki umysłów i serca ożywi,
Ty bowiem jesteś jaśniejszy od słońca,
które już wschodzi.

Naucz nas, Duchu, wypełniać Twą wolę,
zawsze Ci służyć w pokornym poddaniu;
w każdym człowieku dostrzegać przez wiarę
Twoją obecność.

Uświęć owoce naszego wysiłku,
obdarz pokojem i łaską wytrwania,
prowadź nas drogą codziennej wierności
Twoim natchnieniom.

piątek, 17 maja 2013

Badanie serca...


Jak się czuje Twoje serce, gdy słyszysz, że np.w Afryce dzieci umierają z głodu?
Czy jest współczujące i miłosierne? Czy zamknięte i nieczułe?
Czy czasem myślisz o głodnych wyrzucając zepsute produkty zakupione w nadmiarze?
A kiedy słyszysz, że afrykańskie dzieci muszą ciężko pracować: w polu,
czy nosząc z daleka wodę, czy opiekując się rodzeństwem, czy poszukując drewna na opał
- nie myślisz czasem: "Dzięki Ci Panie Boże, że pozwoliłeś mi urodzić się w Polsce"?
Twój Bóg ma dla Ciebie propozycję:  jako dowód wdzięczności za Jego opiekę,
podejmij Adopcję Serca, zostań rodzicem adopcyjnym sieroty w Afryce!
Jeśli ok 60 zł miesięcznie nie załamie Twojego budżetu - spróbuj uratować choć jedno
osierocone dziecko np w Rwandzie, Kamerunie, Burundi, Togo czy Wybrzeżu Kości Słoniowej.
Bądź pewien, że spotka Cię wielka radość z bezinteresownego obdarowania,
a gdy otrzymasz list od dziecka i jego zdjęcie odczujesz szczęście w sercu.
Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri współpracuje z ok 60 placówkami misyjnymi
szczególnie w krajach Afryki Środkowej, prowadzonymi przez misjonarzy z 20 Zgromadzeń Misyjnych.
Twój Bóg będzie pamiętał kiedy się z Tobą spotka, że zainwestowałeś w miłosierdzie,
i bądź pewny, że sam miłosierdzia dostąpisz.

"Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią." Mt.5, 7

" A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje." Mt.18, 5

"Błogosławiony człowiek, który myśli o biednym,
Pan go ocali w dniu nieszczęścia.
Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu,
uczyni szczęśliwym na ziemi
i nie odda go w moc jego wrogów.
Pan mu pomoże na łożu boleści, 
podczas choroby poprawi mu posłanie..."Ps. 41

Maitri Gdańsk Adopcja Serca - 58  520 30 50.

niedziela, 12 maja 2013

Jeshua znaczy Bóg zbawia..

Jezu, mój Najlepszy Przyjacielu!

Tak trudno to pojąć, że Ty dla mnie zstąpiłeś na ziemię,
tak trudno to pojąć, że właśnie dla mnie - umarłeś,
i że dla mnie, Osobiście, wstąpiłeś do nieba.
Oczywiście, nie tylko dla mnie, ale ja tam byłam:
w Grocie Zwiastowania, w stajni betlejemskiej, w galilejskiej łodzi,
na Górze Błogosławieństw, i na Górze Tabor, w Wieczerniku
i w Ogrodzie Oliwnym, na Golgocie i przy Twoim Grobie.
Czy byłam tam razem z Marią Magdaleną?...
Otwórz, proszę, oczy mojej duszy i obdarz mnie łaską
przyjęcia tego ogromu Miłości, którą darzysz mnie -
MIMO WSZYSTKO!
Tyle znaków otrzymanych od Ciebie! Dziękuję!
Dziękuję za dar pogodzenia się z samą sobą,
z tym co mnie spotkało, spotyka i jeszcze jest przede mną.
Dziękuję, że z Tobą uczę się przekraczać wiele "granic"
i ograniczeń, i patrzeć w przyszłość bez lęku.
Jak dobrze wiedzieć, że Jesteś Wszystkim we wszystkim.

Modlitwa od Jacka. 

Witam Cię Jedyny Prawdziwy Przyjacielu!
Drogi Jezu!
Nie boję się Ciebie.
Kocham Ciebie.
Jesteś moim przyjacielem.
Jestem świadom tego, że mnie nigdy nie opuszczasz
i że mnie pierwszy szukasz.
Tyś mnie stworzył zanim mogłem sam o tym pomyśleć.
Tyś mnie odkupił zanim Cię o to poprosiłem.
Zstąpiłeś dla mnie na ziemię,
a ja wielokrotnie odrzucałem Cię przez grzech.
Ty się jednak niczym nie zrażasz.
Ty się na mnie nie obrażasz.
Przybity przeze mnie do krzyża mówisz:
Ty Mi to zrobiłeś – a Ja pragnę ciebie.
Uwielbiam tę Twoją delikatność i takt.
Zapowiedziane było, że nie dogasisz płomyka,
nawet nie dołamiesz trzciny już nadłamanej.
I tak się dzieje.
Delikatność Twoja jest potężna. Ty się nie cofasz ani nie załamujesz.
Nawet na krzyżu stwarzasz pozory pragnienia wody,
nie żeby mnie zmusić do przyjaźni lub choćby do wdzięczności.
Ty chcesz, żebym ja sam dostrzegł,
że nie pragniesz wody ani żadnej rzeczy, które przecież i tak są Twoje,
ale pragniesz przyjaźni, mnie samego.
Czyż mogę milczeć?
Nie, przyjaźń z Tobą pociąga mnie bardziej niż cokolwiek innego.
Nie zaznałem przyjemności zmysłowej, intelektualnej ani duchowej,
ani nie zaznałem przyjaźni ludzkiej,
 które mógłbym porównać do przyjaźni z Tobą, Jezu.
Ja też Ciebie pragnę.
Niech się stanie Twoja wola.
Niech przyjdzie Twoje królestwo.
Amen.

środa, 1 maja 2013

Zapiski z katechezy: "Wiara jako odpowiedź dana Bogu."


Wiara jest odpowiedzią człowieka na zaproszenie objawiającego się Boga. Jest to odpowiedź w naszej ludzkiej codzienności, gdy Bóg mówi do nas poprzez Słowo, przez drugiego człowieka, przez zdarzenia naszego życia. Bóg mówi nam o miłości i o Jego zamiarach wobec nas.
Wiara jest aktem Bosko - ludzkim.
Wiara jest łaską, a łaska (gratia) jest otwarciem się na Prawdę o Bogu i o sobie, jest wewnętrzną zgodą na zmianę swojego życia.
Wiara praktyczna wpływa na moją codzienność, na moje wybory. Moralność wyrasta z wiary, a nie odwrotnie.  
Wiara bez uczynków jest martwa.
Wiara jest więzią między dwoma osobami bliskimi, jest spotkaniem osób związanych miłością. Najważniejsza w życiu człowieka jest jego więź z Bogiem.
Relacja z Bogiem jest zaufaniem w każdej sytuacji życiowej, jest przyjęciem cierpienia, które nas uświęca.
Dramat człowieka dzieje się pomiędzy zwątpieniem a zawierzeniem, wtedy życie weryfikuje wartość naszej wiary.
Wiara uczy mnie patrzenia na siebie oczyma Pana Boga.
Wiara domaga się posłuszeństwa - posłuszeństwo Bogu jest zawsze posłuszeństwem Prawdzie i należy je przyjąć z pełną wiarą. Posłuszeństwo przełożonemu tylko wtedy, gdy jest zgodne z przykazaniami i naszym sumieniem.
Wiara jest aktem ludzkim, ale jest nad rozumna, przekracza nasz rozum.
"Zrozum abyś uwierzył, uwierz abyś zrozumiał."
"Fides et ratio - rozum i wiara."
Wiara ma prowadzić do miłości.