sobota, 18 maja 2013

"Z czterech wiatrów przybądź Duchu..."
Przybądź, Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty
światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź, Dawco łask drogich,
przyjdź, światłości sumień.
O najmilszy z gości, słodka serc radości,
słodkie orzeźwienie!
W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą,
 w płaczu utulenie.
Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza
poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia,
jeno cierń i nędze.
Obmyj, co nieświęte, oschłym wlej zachętę,
ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde,
prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym
siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa,
daj szczęście bez miary.

Hymn.

Przyjdź Duchu Święty i zapal w nas płomień
Twojej miłości i Pańskiej bojaźni;
daj nam usłyszeć Twój głos tajemniczy
w naszych sumieniach.

Pocieszycielu, niech blask Twój rozproszy
mroki umysłów i serca ożywi,
Ty bowiem jesteś jaśniejszy od słońca,
które już wschodzi.

Naucz nas, Duchu, wypełniać Twą wolę,
zawsze Ci służyć w pokornym poddaniu;
w każdym człowieku dostrzegać przez wiarę
Twoją obecność.

Uświęć owoce naszego wysiłku,
obdarz pokojem i łaską wytrwania,
prowadź nas drogą codziennej wierności
Twoim natchnieniom.

Brak komentarzy: