środa, 1 maja 2013

Zapiski z katechezy: "Wiara jako odpowiedź dana Bogu."


Wiara jest odpowiedzią człowieka na zaproszenie objawiającego się Boga. Jest to odpowiedź w naszej ludzkiej codzienności, gdy Bóg mówi do nas poprzez Słowo, przez drugiego człowieka, przez zdarzenia naszego życia. Bóg mówi nam o miłości i o Jego zamiarach wobec nas.
Wiara jest aktem Bosko - ludzkim.
Wiara jest łaską, a łaska (gratia) jest otwarciem się na Prawdę o Bogu i o sobie, jest wewnętrzną zgodą na zmianę swojego życia.
Wiara praktyczna wpływa na moją codzienność, na moje wybory. Moralność wyrasta z wiary, a nie odwrotnie.  
Wiara bez uczynków jest martwa.
Wiara jest więzią między dwoma osobami bliskimi, jest spotkaniem osób związanych miłością. Najważniejsza w życiu człowieka jest jego więź z Bogiem.
Relacja z Bogiem jest zaufaniem w każdej sytuacji życiowej, jest przyjęciem cierpienia, które nas uświęca.
Dramat człowieka dzieje się pomiędzy zwątpieniem a zawierzeniem, wtedy życie weryfikuje wartość naszej wiary.
Wiara uczy mnie patrzenia na siebie oczyma Pana Boga.
Wiara domaga się posłuszeństwa - posłuszeństwo Bogu jest zawsze posłuszeństwem Prawdzie i należy je przyjąć z pełną wiarą. Posłuszeństwo przełożonemu tylko wtedy, gdy jest zgodne z przykazaniami i naszym sumieniem.
Wiara jest aktem ludzkim, ale jest nad rozumna, przekracza nasz rozum.
"Zrozum abyś uwierzył, uwierz abyś zrozumiał."
"Fides et ratio - rozum i wiara."
Wiara ma prowadzić do miłości.

Brak komentarzy: