wtorek, 22 listopada 2011

Modlitwa o uzdrowienie fizyczne.


Modlitwa o uzdrowienie fizyczne.

Panie Jezu,
wierzę, że jesteś żywy i zmartwychwstały.
Wierzę, ze jesteś rzeczywiście obecny
w Najświętszym Sakramencie Ołtarza i w każdym
z nas, wierzących w Ciebie.
Uwielbiam Cię i oddaję Ci chwałę.
Dzięki Ci składam, Panie, za to, że przychodzisz
do mnie jako żywy chleb, który zstąpił z nieba.
Ty jesteś pełnią życia.
Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem.
Ty jesteś Panem, uzdrowieniem chorych.
Dzisiaj chcę Ci przedstawić wszystkie moje choroby,
ponieważ Ty sam mnie doganiasz tam,
gdzie teraz jestem.
Ty jesteś wieczną obecnością i Ty mnie znasz.
Proszę więc teraz Ciebie, Panie, abyś miał litość
nade mną.
Przyjdź do mnie poprzez Twoją Ewangelię,
aby wszyscy poznali,
że Ty jesteś żywy w Twoim Kościele dziś.
Przyjdź, aby odnowić moją wiarę w Ciebie
i moje zaufanie do Ciebie.
Błagam Cię o to, Jezu.
Miej litość nad moimi cierpieniami fizycznymi,
nad moimi zranieniami emocjonalnymi
i nad wszelką słabością mojej duszy.
Miej litość nade mną, Panie,
błogosław mi i spraw, abym odzyskał zdrowie,
by wzrosła moja wiara.
Otwórz mnie na cuda Twojej miłości,
abym i ja stał się świadkiem Twojej mocy
i Twojego miłosierdzia.
Proszę Cię, Jezu,
przez moc Twoich świętych ran,
przez Twój święty krzyż i Twoją najdroższą krew.
Uzdrów mnie, Panie.
Uzdrów moje ciało,
uzdrów moje serce,
uzdrów moją duszę.
Daj mi życie i to życie w obfitości.
Proszę cię o to za przyczyną Twojej Najświętszej Matki,
Panny Bolesnej,
która stała u stóp krzyża.
Proszę za przyczyną Tej,
która pierwsza kontemplowała Twoje święte rany
i którą dałeś nam za Matkę.
Objawiłeś nam, że już wziąłeś na siebie wszystkie
nasze boleści i w Twoich świętych ranach jest
nasze uzdrowienie.
Dziś, Panie,
przedstawiam Ci w wierze wszystkie moje słabości
i proszę Cię, abyś mnie całkowicie uzdrowił.
Proszę Cię dla chwały Ojca niebieskiego,
abyś uzdrowił także chorych z mojej rodziny
i moich przyjaciół.
Spraw, aby wzrastali w wierze i w nadziei
i aby uzyskali zdrowie na chwałę Twego imienia,
aby Twoje królestwo rozszerzało się coraz bardziej
i bardziej w ludzkich sercach,
poprzez znaki i cuda Twojej miłości.
Proszę Cię o to wszystko, Jezu,
ponieważ Ty jesteś dobrym Pasterzem,
a my wszyscy Twoimi owcami.
Jestem tak pewien Twojej miłości,
że zanim jeszcze poznałem wynik mojej modlitwy,
mówię Ci w wierze:
Dzięki Ci, Jezu, za to, co uczynisz we mnie
i w każdym z nas.
Dzięki za choroby, z których teraz uzdrawiasz.
Dzięki Ci za to, że nas nawiedzasz z Twoim miłosierdziem.

o. Emilieno Tardif MSC

Modlitwa o uzdrowienie fizyczne wg ojca Jamesa Manjackala

Mój Jezu, wierzę, że bardzo mnie kochasz.
Chwalę Cię i wielbię, gdyż jesteś moim jedynym Wybawcą i Panem.
Proszę Cię o całkowite uleczenie mojej choroby i uwolnienie mnie od niej.
Połóż swe zranione ręce na mojej głowie i spraw, aby Twoja uzdrawiająca siła
przepłynęła przez moje ciało, spraw, aby moja chora część ciała doświadczyła
cudownej siły Twojego uzdrawiającego dotyku.
Wzmocnij mnie Panie, abym mógł kroczyć Twoimi ścieżkami
i wykonywał wszystkie swoje obowiązki zgodnie z Twoją Świętą Wolą.
Chwalę Ciebie Panie! Dziękuję Ci Jezu, Alleluja!

niedziela, 20 listopada 2011

Jesteś Królem Wszechświata.Do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Wszechmogący Boże, który wszystko odnowić zechciałeś przez Najmilszego Syna Twojego,
Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, racz sprawić, aby wszystkie narody rozdzielone
przez grzech, poddały się Twojej władzy, były posłuszne Twojej łasce.
Aby przez miłość budowały Królestwo Boże na całym świecie,
i głosiły pamięć Twojej śmierci na Krzyżu i Zmartwychwstania.
O Mój Jezu, który pragniesz królować powszechnie w sercach ludzi, udziel nam swojej łaski
na drodze ziemskiej pielgrzymki.
Oczyść nasze serca, abyśmy byli godni przyjąć Twoje święte miłosierdzie i doznawać obfitości w stanie naszego życiowego powołania.
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, błogosław Ojczyźnie, światu, każdemu człowiekowi.
Uczyń mnie swoim narzędziem pokoju, przebaczenia, świętości i miłości. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

środa, 2 listopada 2011

Pamięci matki.


Nad twoją białą mogiłą
białe kwitną życia kwiaty.
O, ileż lat to już było - bez ciebie?
Przed iluż laty?

Nad twoją białą mogiłą,
od lat tylu już zamkniętą,
spokój krąży z dziwną siłą,
z siłą jak śmierć - niepojętą.

Nad twoja białą mogiłą,
cisza jeszcze promienieje,
jakby w górę coś wznosiło,
jakby krzepiło nadzieję.

Nad twoją białą mogiłą,
klęknąłem ze swoim smutkiem.
O, jak dawno to już było,
jak się dziś zdaje malutkiem.

Nad twoja białą mogiłą,
o - matko, zgasłe kochanie,
me usta szeptały bez siłą:
wieczne odpoczywanie.

Karol Wojtyła. Kraków. 1939 r.

wtorek, 1 listopada 2011

Litania za zmarłych

Litania za zmarłych.

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo - módl się za nimi.
Święty Michale - módl się za nimi.
Święci Aniołowie Pańscy - módlcie się za nimi.
Święty Józefie - módl się za nimi.
Święty Patronie (Patronko) zmarłego(zmarłych) - módl się za nim(nią, nimi).
Bądź mu miłościw, wybaw go (ją, ich), Panie.
Od zła wszelkiego, wybaw go (ją, ich), Panie.
Od cierpień w czyśćcu, wybaw go (ją, ich), Panie.
Przez Twoje Wcielenie, wybaw go (ją, ich), Panie.
Przez Twoje Narodzenie, wybaw go (ją, ich), Panie.
Przez Twój chrzest i post święty, wybaw go (ją, ich),Panie.
Przez Twój krzyż i mękę, wybaw go, (ją, ich), Panie.
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, wybaw go, (ją, ich), Panie.
Przez Twoje zmartwychwstanie, wybaw go, (ją, ich), Panie.
Przez cudowne Wniebowstąpienie, wybaw go, (ją, ich), Panie.
Przez zesłanie Ducha Świętego, wybaw go, (ją, ich), Panie.
Przez Twoje przyjście w chwale, wybaw go, (ją, ich), Panie.
Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych od wiekuistego potępienia - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś wszystkim, którzy się nami opiekowali w cierpieniu wynagrodził ich trudy życiem wiecznym - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek- wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj Twoim zmarłym sługom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.