wtorek, 29 marca 2011

"Krzyżu Chrystusa bądźże pozdrowiony..."


Krzyżu przydrożny, jak głośne jest twoje wołanie!
Szczególnie do tych wszystkich, którzy mijają cię obojętnie,
którzy przechodzą lub przejeżdżają,
jakby ciebie tam nie było, jakbyś nie istniał.
Jak wiele jest przy naszych drogach krzyży - twoich braci,
postawionych ku pamięci, ku przestrodze, znaczących śmierć podróżnych.
Może kiedyś dostrzeże cię ktoś zabłąkany, zagubiony, zapłakany,
zatrzyma się i opowie ci wszystkie swoje żale.
Krzyżu przydrożny, jak ty wiele wysłuchujesz:
modlitw, westchnień, które pozostawiają u twoich stóp - tobie ufający.
Ten kto cię tu ustawił, wierzył w twoją moc.
Jesteś Świętym Krzyżem, bo dźwigasz Nasze Zbawienie,
Zapłatę za nasze grzechy i zniewagi, odejścia i niewiarę.
Przykro, że czasem zasłaniają cię reklamy, bilbordy,
że nikt cię nie przystraja, nie pamięta o tobie.
Ale i tak chwała Ci Panie, że żyję w takim kraju,
gdzie przy drogach można spotkać pamiątkę Pańskiej Męki.

"Oto mój Sługa, którego podtrzymuję,
Wybrany mój, w którym mam upodobanie
.
Sprawiłem, że Duch mój na nim spoczął;
On przyniesie narodom Prawo.
Nie będzie wołał ni podnosił głosu,
nie da słyszeć krzyku swego na dworze.
Nie złamie trzciny nadłamanej,
nie zgasi tlejącego się knotka.
On rzeczywiście przyniesie Prawo.
Nie zniechęci się ani nie załamie,
aż utrwali Prawo na ziemi,
a jego pouczenia oczekują wyspy.
Tak mówi Pan Bóg,
który stworzył i rozpiął niebo,
rozpostarł ziemię wraz z jej plonami,
dał ludziom na niej dech ożywczy
i tchnienie tym, co po niej chodzą.
Ja, Pan, powołałem cię słusznie,
ująłem cię za rękę i ukształtowałem,
ustanowiłem cię przymierzem dla ludzi,
światłością dla narodów,
abyś otworzył oczy niewidomym,
abys z zamknięcia wypuścił jeńców,
z więzienia tych, co mieszkają w ciemności.
Ja, któremu na imię Jahwe,
chwały mojej nie odstąpię nikomu innemu
ani czci mojej bożkom.
Pierwsze wydarzenia oto już nadeszły,
nowe zaś Ja zapowiadam,
zanim się rozwiną
już wam je ogłaszam." Iz 42,1-9piątek, 18 marca 2011

"Zmiłuj się Boże, bo jesteśmy grzeszni."


Wybacz mnie, niegodnej i grzesznej Twojej córce,
to wszystko czym obraziłam Ciebie,
Najwyższego Boga i mojego Pana.
Wybacz wszystkie zamierzone i niezamierzone krzywdy,
które wyrządziłam moim braciom i siostrom oraz sobie samej,
kiedy nie postępowałam zgodnie z Twoją świętą wolą.
Obmyj Panie Jezu, Twoją Przenajświętszą Krwią, całe moje życie,
zgładź winę mego grzechu, wszystkie zranienia,
które zadałam ludziom świadomie i nieświadomie, oczyść moją duszę.
Niech będzie uwielbione Twoje Święte Imię,
Boże, mój Stwórco i Odkupicielu teraz i wieki.

Panie Jezu, przyprowadzam Ci wszystkich moich przodków z ich grzechami i wszelkimi przewinieniami. Oni umarli z tymi samymi troskami i problemami, które ja mam i dlatego potrzebują mojej modlitwy.
Panie Jezu! W ich imieniu przynoszę Ci wszystkie ich grzechy i proszę o przebaczenie dla nich.
Panie Jezu! Obmyj nas Twoją Najdroższą Krwią i uwolnij od wszelkich uprzedzeń.
Bądź pochwalony Jezu!
Bądź uwielbiony Jezu!
Dziękuję Ci Jezu!

1. Bądź mi litościw Boże nieskończony
Według wielkiego miłosierdzia Twego,
Według litości Twej niepoliczonej,
Chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego.

2. Obmyj mnie z złości, obmyj tej godziny
Oczyść mnie z brudu, w którym mnie grzech trzyma, 
Bo ja poznaję wielkość mojej winy,
I grzech mój zawsze przed mymi oczyma.

3. Odwróć twarz Twoją od przestępstwa mego
I wszystkie moje odpuść nieprawości,
Stwórz serce czyste, warte Boga swego,
A ducha prawdy w moje wlej wnętrzności.

niedziela, 6 marca 2011

Odkryj przede mną Twoją wolę, Panie.


Panie mój, na szlaku pielgrzymim mojego życia, tak wiele jest znaków,
i tak wiele wątpliwości: jak postąpić, co wybrać, co się Tobie spodoba?
Moje serce bardzo potrzebuje Twoich wskazań i natchnień, Twojego Słowa,
abym nie pobłądziła, abym nie utraciła radości bycia Twoim dzieckiem,
abym nie raniła, choćby nieświadomie, moich bliskich, lecz była im wsparciem.
Dlatego Ty wspieraj mnie, Panie i pouczaj o Twoich planach wobec mojego życia.
Oddaję się całkowicie i zawierzam Twojej miłości do mnie, której ufam.
Tak wiele dostałam i dostaję od Ciebie w mojej codzienności trwania,
bądź uwielbiony we wszystkich moich trudach i zmaganiach,
bądź uwielbiony w każdym słowie, które wypowiem i napiszę,
pomóż mi Panie, aby wypowiadało ono tylko Twoją prawdę.

Modlitwa o dar mądrości.

Boże moich przodków i Panie miłosierdzia,
który swoim słowem uczyniłeś wszystko
i w swej Mądrości stworzyłeś człowieka,
by panował nad stworzeniami, co przez
Ciebie się stały,
by w świętości i sprawiedliwości władał światem,
a sądy sprawował w prawości serca;
daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada
na tronie,
nie usuwaj mnie spośród Twoich dzieci.
Bo jestem Twym sługą, synem Twojej służebnicy,
zbyt lichym, by pojąć sprawiedliwość i prawa.
Choćby nawet wśród ludzi był ktoś doskonały,
jeśli mu braknie mądrości danej przez Ciebie,
za nic będzie poczytany.
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła,
i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś.
Wie, co jest miłe dla Twoich oczu
i co słuszne według Twych przykazań.
Wyślij ją ze świętych niebios
i poślij z tronu Twej chwały,
aby przy mnie będąc, ze mną pracowała
i żebym mógł poznać, co jest miłe Tobie.
Ona wie bowiem i rozumie wszystko,
moim czynom będzie mądrze przewodziła
i ustrzeże mnie dzięki swej chwale. Mdr 9, 1-6, 9-11