niedziela, 6 marca 2011

Odkryj przede mną Twoją wolę, Panie.


Panie mój, na szlaku pielgrzymim mojego życia, tak wiele jest znaków,
i tak wiele wątpliwości: jak postąpić, co wybrać, co się Tobie spodoba?
Moje serce bardzo potrzebuje Twoich wskazań i natchnień, Twojego Słowa,
abym nie pobłądziła, abym nie utraciła radości bycia Twoim dzieckiem,
abym nie raniła, choćby nieświadomie, moich bliskich, lecz była im wsparciem.
Dlatego Ty wspieraj mnie, Panie i pouczaj o Twoich planach wobec mojego życia.
Oddaję się całkowicie i zawierzam Twojej miłości do mnie, której ufam.
Tak wiele dostałam i dostaję od Ciebie w mojej codzienności trwania,
bądź uwielbiony we wszystkich moich trudach i zmaganiach,
bądź uwielbiony w każdym słowie, które wypowiem i napiszę,
pomóż mi Panie, aby wypowiadało ono tylko Twoją prawdę.

Modlitwa o dar mądrości.

Boże moich przodków i Panie miłosierdzia,
który swoim słowem uczyniłeś wszystko
i w swej Mądrości stworzyłeś człowieka,
by panował nad stworzeniami, co przez
Ciebie się stały,
by w świętości i sprawiedliwości władał światem,
a sądy sprawował w prawości serca;
daj mi Mądrość, która razem z Tobą zasiada
na tronie,
nie usuwaj mnie spośród Twoich dzieci.
Bo jestem Twym sługą, synem Twojej służebnicy,
zbyt lichym, by pojąć sprawiedliwość i prawa.
Choćby nawet wśród ludzi był ktoś doskonały,
jeśli mu braknie mądrości danej przez Ciebie,
za nic będzie poczytany.
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła,
i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś.
Wie, co jest miłe dla Twoich oczu
i co słuszne według Twych przykazań.
Wyślij ją ze świętych niebios
i poślij z tronu Twej chwały,
aby przy mnie będąc, ze mną pracowała
i żebym mógł poznać, co jest miłe Tobie.
Ona wie bowiem i rozumie wszystko,
moim czynom będzie mądrze przewodziła
i ustrzeże mnie dzięki swej chwale. Mdr 9, 1-6, 9-11

Brak komentarzy: