środa, 21 maja 2014

Litania do Ducha Świętego - autor Roman Brandstaetter Litania do Ducha Świętego.

Spójrz,
Duchu Święty,
Na ludzi idących przed siebie
Drogą nieskończonego Postępu,
Na mędrców,
Którzy ulepili golema
Na własne podobieństwo
I na własną zgubę.

Spójrz,
Duchu Święty,
Na rozpad atomu,
Na rozpad moralności,
Na rozpad ładu,
Na rozpad porządku,
Na rozpad sztuki,
Na rozpad cywilizacji,
Na rozpad słów,
Na rozpad prawa,
Na rozpad harmonii,
Na rozpad rozsądku,
Na rozpad logiki,
Na rozpad wszystkich wartości.

Z głębokości wołamy do Ciebie,
Duchu Święty,
Albowiem jesteśmy bezwolnym narzędziem
W rękach naszych lekkomyślnych dzieł.

Jesteśmy jak ci, którzy nie wiedzą, co czynią.

Zstąp
Na ziemię samounicestwienia,
Na rakowate miasta i wsie,
Na trędowate domy,
Na zatrute zboża, ogrody i sady,
Na martwe rzeki i morza,
I krąż nad nami,
Ludźmi chaosu,
Kłamstwa
I obłędu.
Krąż,
Jak ongiś krążyłeś w genezyjskim locie
Nad chaosem niepokornych żywiołów.

Krąż nad nami,
Poskromicielu zamętu,
Nad pobojowiskiem naszych klęsk,
Nad rzeźnią tego świata,
Nad śmietnikami pełnymi
Niedonoszonych płodów,
Nad ziemią cuchnącą swądem palonych ciał,
Nad górami atomowych odpadków
I wybaw nas od głupoty udającej mądrość,
Od kłamstwa udającego prawdę,
Od ślepoty udającej dalekowzroczność,
Od chamstwa udającego obrażoną godność,
Od fanatyzmu udającego wiarę,
Od brudu udającego czystość,
Od nienawiści udającej miłość,
Od niewoli udającej wolność,
Od obłudy udającej szczerość,
Od pychy udającej pokorę,
Od warcholstwa udającego odwagę,
Od szatana, który mówiąc 'nie',
Myśli 'tak',
A mówiąc 'tak',
Myśli 'nie'.

Przybywaj, Duchu Święty,
Wielousty,
I otwórz nasze głuche uszy,
Wołający Płomieniu!

Przybywaj
Z wnętrza wieczności wiejący wichrze,
Który nigdy nie burzysz
I nigdy nie niszczysz,
I nigdy nie łamiesz,
Który chwiejne - umacniasz,
Stare - odnawiasz,
Martwe - ożywiasz,
Starte z powierzchni ziemi - budujesz od podstaw,
Stworzycielu,
Wywołujący z kości i popiołów -
Ludzi zmartwychwstałych i przemienionych,
Z pomordowanych ludów - żywe ludy,
Wszechświat - z nicości,
Istnienie - z nieistnienia,
Źródło - z pustyni,
Wszystko - z niczego,
Ojcze Pisma Świętego,
Wichrze wiejący z wnętrza wieczności!
Daj nam słuch doskonały,
Abyśmy wśród niezliczonych wezwań i nawoływań,
Które nas nawiedzają
We wszelkim czasie i miejscu,
Umieli rozpoznać
Twój Głos, Muzyko Mądrości,
Zrodzona z Ojca i Syna,
Trójdźwięczna !

Zdejm z nas kamień,
Jak go zdejmują ze studni
Pasterze
W porę pojenia owiec.

Zdejm z nas kamień,
Jak go zdejmują z grobów
Aniołowie Twojego Oblicza,
Mocarzu,
Burzo niedocieczona,
Odwalająca kamienie!

A potem twórz nas,
Otwartych,
Słyszących
I słuchających.
Twórz nas codziennie od nowa,
Czujny Strażniku naszych uszu,
Abyśmy nieustannie odnawiani
I odradzani,
I tworzeni,
Stali się Twoimi głosicielami,
Podobnymi do tych,
Których pochylone czoła
Raczyłeś namaścić olejem Twojej Mądrości!
Oświeć nas i prowadź
Z ziemi mroku i rozpaczy
Do Królestwa Bożego,
Do stolicy stawianej z kryształu i światła.
Ojcze i Synu, i Duchu Święty,
Słowo,
Drogowskazie
Wbity na rozstajnych drogach kosmosu!
Przybywaj,
Nadziejo nieogarniona,
Zawsze obecna
I zawsze nadchodząca,
Przybywaj, Boże,
Zaczynie własnego człowieczeństwa,
I uczłowiecz człowieka
Jak uczłowieczyłeś siebie!


poniedziałek, 19 maja 2014

Dekalog Świętego Jana XXIII


1. Tylko dzisiaj postaram się wyłącznie żyć dniem dzisiejszym, nie chcę rozwiązywać
     za jednym zamachem wszystkich problemów mojego życia.

2. Tylko dzisiaj maksymalnie zatroszczę się o moją postawę: ubiorę się wstrzemięźliwie,
    nie podniosę głosu, będę uprzejmy, nikogo nie będę krytykować,
    nie będę nikogo uczyć karności, poza samym sobą.

3. Tylko dzisiaj będę szczęśliwy w przekonaniu, że zostałem stworzony, aby być
    szczęśliwym, i to nie tylko w przyszłym świecie, ale również teraz.

4. Tylko dzisiaj przystosuje się do okoliczności i nie będę domagał się,
    by to one przystosowały się do moich pragnień.

5. Tylko dzisiaj przeznaczę 10 minut na dobrą lekturę, pamiętając, że jak pokarm
    potrzebny jest do życia ciału, tak dobra lektura potrzebna jest do życia duszy.

6. Tylko dzisiaj uczynię coś dobrego i nikomu o tym nie powiem.

7. Tylko dzisiaj uczynię przynajmniej jedną z tych rzeczy, których czynić nie lubię,
    a jeżeli moje zmysły poczują się pokrzywdzone, postaram się, aby nikt tego nie zauważył.

8. Tylko dzisiaj sporządzę plan dnia. Może nawet nie wypełnię go dokładnie, ale go
    zredaguję i będę się wystrzegał dwóch nieszczęść: pośpiechu i niezdecydowania.

9. Tylko dzisiaj będę mocno wierzył, nawet gdyby okoliczności mówiły co innego,
    że Opatrzność Boża opiekuje się mną tak, jakby nikogo innego na świecie nie było.

10. Tylko dzisiaj nie będę się lękał. Szczególnie zaś nie ulęknę się radować pięknem
     i wierzyć w dobro. Mogę czynić dobrze przez dwanaście godzin to, co by mnie
     odstraszyło, gdybym pomyślał, że muszę to czynić przez całe życie.

                                    Tak mi dopomóż Bóg !

czwartek, 15 maja 2014

Matko Łaskawa.


"Najświętsza Władczyni moja Bogarodzico!
Poprzez Twoje święte i wszechmocne modlitwy,
odpędź ode mnie uniżonego i niegodnego sługi Twego:
rozpacz, zapomnienie, brak rozwagi, niedbałość
oraz wszelkie nieczyste, zdradliwe i bluźniercze zamysły
od mego nieszczęsnego serca
i od przyćmionego mego umysłu.
Zgaś płomień pożądliwości moich,
gdyż nędznikiem i niegodziwcem jestem.
Wybaw mnie od licznych hańbiących wspomnień i zamierzeń,
i obroń od wszelkich złych poczynań.
Albowiem Błogosławiona jesteś przez wszystkie pokolenia,
i wysławiane jest Najświętsze Imię Twoje,
na wieki wieków. Amen."

"Godnym jest zaprawdę błogosławić Cię,
jako Bogarodzicę, zawsze Błogosławioną
i Najczystszą Matkę Boga naszego.
Czcigodniejszą od Cherubinów
i Chwalebniejszą bez porównania nad Serafinów,
Ciebie, któraś bez skazy zrodziła Boga Słowo,
jako Prawdziwą Bogarodzicielkę wysławiamy.
Chwała Ojcu, i Synowi, i Świętemu Duchowi,
i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen."

"O Dobra Matko, Dobrego Króla,
Najczystsza i Błogosławiona Bogarodzico Maryjo!
Miłosierdzie Syna Swego, i Boga naszego
skieruj na pełną pożądliwości duszę moją
i Twoimi modlitwami naucz mnie czynić dobro,
abym bez grzechu przeżył resztę mego życia
i dzięki Tobie dostąpił raju.
Jedyna Czysta i Błogosławiona
Bogarodzico Panno."

"Tobie, walecznej Hetmance,
my słudzy Twoi wybawieni od złego,
zwycięskie i dziękczynne pieśni układamy.
Ty zaś, Bogarodzico, jako mająca moc niezwyciężoną,
od wszelkich nieszczęść nas uwolnij,
abyśmy mogli śpiewać Ci:
raduj się Oblubienico Dziewicza!
Przechwalebna zawsze Dziewico,
Matko Chrystusa Boga,
zanieś naszą modlitwę Synowi Swemu i Bogu naszemu,
aby przez Ciebie zbawił dusze nasze.
Całą nadzieję w Tobie pokładam Matko Boża,
zachowaj mnie w Swojej opiece.
Bogarodzico Dziewico, nie wzgardź mną grzesznikiem,
potrzebującym Twojej pomocy i Twego wstawiennictwa,
w Tobie bowiem nadzieję pokłada dusza moja,
zmiłuj się nade mną.
Nadzieją moją - Ojciec;
Syn - moim schronieniem;
moją ostoją - Duch Święty.
Trójco Święta chwała Tobie. "