piątek, 27 maja 2011

Daj nam, Panie, Twojego Chleba.


Tutaj właśnie, Panie Jezu, w Tabgha, rozmnożyłeś chleb i ryby,
i nakarmiłeś tysiące głodnych.
Tłumy chodziły za Tobą, aby Cię słuchać, a Ty dawałeś im Słowo i chleb.
Dziś, Panie, tak bardzo brakuje ludziom pokarmu dla dusz:
Ewangelii i Eucharystii.
Tak bardzo brakuje wiary, że dziś, także, Ty jesteś żywy i prawdziwy
w swoim Świętym Kościele grzeszników;
że dziś, także, rozmnażasz Chleb Życia na tysiącach ołtarzy na świecie
i dajesz Pokarm na życie wieczne.
Naucz nas, prosimy, zawierzenia Ci we wszystkim,
naucz codziennego oddawania Ci naszych trosk i problemów,
naucz nas zaufania Twojej Miłości mimo przeciwieństw i pokus.
Obdarzaj Twój Kościół darami Ducha Świętego poprzez ręce jego kapłanów,
odnów wiarę w działanie Ducha-Parakleta w ich sercach i sercach wiernych.
Błogosław wszystkim charyzmatykom posługującym z Jego natchnienia.
Panie, proszę Cię, o dar rozeznania dla kapłanów, dla wiernych, dla szukających.
Również dla mnie, Twojej niegodnej służebnicy.
Zmiłuj się nad nami! Bądź nam litościw! Wysłuchaj błagania!
Dziękuję Ci, Panie, za opiekę i za miłość.

Tak mnie skrusz, tak mnie złam,
tak mnie wypal, Panie,
byś został tylko Ty,
byś został tylko Ty,
jedynie Ty.
-----------------------------
Wzywam Cię, Duchu przyjdź,
pragnę żebyś dotknął mnie.
Wołam Cię, Panie przyjdź,
Jezu, Zbawco do dzieci Twych.

Jak spragniona ziemia rosy,
dusza ma.
Tylko Ty, możesz wypełnić
serca głód.


czwartek, 12 maja 2011

Modlitwa o uzdrowienie fizyczne.


Panie Jezu, wierzę, ze jesteś żywy i zmartwychwstały. Wierzę, że jesteś rzeczywiście obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza i w każdym z nas, wierzących w Ciebie.
Uwielbiam Cię i oddaję Ci chwałę. Dzięki Ci składam, Panie, za to, że przychodzisz do mnie jako żywy chleb, który zstąpił z nieba. Ty jesteś pełnią życia. Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem. Ty jesteś Panem, uzdrowieniem chorych.
Dzisiaj chcę Ci przedstawić wszystkie moje choroby, ponieważ Ty jesteś ten sam wczoraj, dziś i na wieki. To Ty sam mnie doganiasz tam, gdzie teraz jestem. Ty jesteś wieczną obecnością i Ty mnie znasz. Proszę więc teraz Ciebie, Panie, abyś miał litość nade mną. Przyjdź do mnie poprzez Twoją Ewangelię, aby wszyscy poznali, że Ty jesteś żywy w Twoim Kościele dziś. Przyjdź, aby odnowić moją wiarę w Ciebie i moje zaufanie do Ciebie. Błagam Cię o to, Jezu. Miej litość nad moimi cierpieniami fizycznymi, nad moimi zranieniami emocjonalnymi i nad wszelka słabością mojej duszy. Miej litość nade mną, Panie, błogosław mi i spraw, abym odzyskał zdrowie, by wzrosła moja wiara. Otwórz mnie na cuda Twojej miłości, abym i ja stał się świadkiem Twojej mocy i Twojego miłosierdzia. Proszę Cię, Jezu, przez moc Twoich świętych ran, przez Twój święty krzyż i Twoją najdroższą krew.
Uzdrów mnie Panie.
Uzdrów moje ciało,
uzdrów moje serce,
uzdrów moją duszę.
Daj mi życie i to życie w obfitości. Proszę Cię o to za przyczyną Twojej Najświętszej Matki - Panny Bolesnej, która stała u stóp krzyża. Proszę za przyczyną Tej, która pierwsza kontemplowała Twoje rany i którą nam dałeś za Matkę.
Objawiłeś nam, że już wziąłeś na siebie wszystkie nasze boleści i w Twoich ranach jest nasze uzdrowienie.
Dziś, Panie, przedstawiam Ci w wierze wszystkie moje słabości i proszę Cię, abyś mnie całkowicie uzdrowił. Proszę Cię dla chwały Ojca niebieskiego, abyś uzdrowił także chorych z mojej rodziny i moich przyjaciół.
Spraw, aby wzrastali w wierze i w nadziei i aby Twoje królestwo rozszerzało się coraz bardziej i bardziej w ludzkich sercach, poprzez znaki i cuda Twojej miłości.
Proszę Cię o to wszystko, Jezu, ponieważ Ty jesteś Zbawicielem, Ty jesteś dobrym Pasterzem, a my wszyscy Twoimi owcami.
Jestem tak pewien Twojej miłości, że zanim jeszcze poznałem wynik mojej modlitwy, mówię Ci w wierze:
Dzięki Ci, Jezu, za to co uczynisz we mnie i w każdym z nas.
Dzięki Ci za choroby, z których teraz uzdrawiasz.
Dzięki Ci za to, że nas nawiedzasz z Twoim miłosierdziem.

o. Emilieno Tardif

sobota, 7 maja 2011

Litania do Błogosławionego Jana Pawła II


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo - módl się za nami.

Błogosławiony Janie Pawle, módl się za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie, módl się za nami
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka, módl się za nami
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem, módl się za nami
Całkowicie oddany Maryi, módl się za nami
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych, módl się za nami
Następco Piotra i Sługo sług Bożych, módl się za nami
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary, módl się za nami
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań, módl się za nami
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej, módl się za nami

Gorliwy Miłośniku Eucharystii, módl się za nami
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi, módl się za nami
Misjonarzu wszystkich narodów, módl się za nami
Świadku wiary, nadziei i miłości, módl się za nami
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych, módl się za nami
Apostole pojednania i pokoju, módl się za nami
Promotorze cywilizacji miłości, módl się za nami
Głosicielu Nowej Ewangelizacji, módl się za nami
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię, módl się za nami
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia, módl się za nami
Papieżu Bożego Miłosierdzia, módl się za nami
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary, módl się za nami
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba, módl się za nami

Bracie i Mistrzu kapłanów, módl się za nami
Ojcze osób konsekrowanych, módl się za nami
Patronie rodzin chrześcijańskich, módl się za nami
Umocnienie małżonków, módl się za nami
Obrońco nienarodzonych, módl się za nami
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych, módl się za nami
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży, módl się za nami
Dobry Samarytaninie dla cierpiących, módl się za nami
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych, módl się za nami
Głosicielu prawdy o godności człowieka, módl się za nami
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu, módl się za nami
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata, módl się za nami
Uosobienie pracowitości, módl się za nami
Zakochany w krzyżu Chrystusa, módl się za nami
Przykładnie realizujący powołanie, módl się za nami
Wytrwały w cierpieniu, módl się za nami
Wzorze życia i umierania dla Pana, módl się za nami

Upominający grzeszników, módl się za nami
Wskazujący drogę błądzącym, módl się za nami
Przebaczający krzywdzicielom, módl się za nami
Szanujący przeciwników i prześladowców, módl się za nami
Rzeczniku i obrońco prześladowanych, módl się za nami
Wspierający bezrobotnych, módl się za nami
Zatroskany o bezdomnych, módl się za nami
Odwiedzający więźniów, módl się za nami
Umacniający słabych, módl się za nami
Uczący wszystkich solidarności, módl się za nami


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.


Módl się za nami błogosławiony Janie Pawle.
Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:
Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

(modlitwa posiada imprimatur Metropolity Krakowskiego, kard. Stanisława Dziwisza, z 12 kwietnia 2011 r.)

poniedziałek, 2 maja 2011

"Cały Twój Maryjo."


Nasz ziemski, dobry Pasterzu, dbający o wszystkie owce ze stada nadziei,
troszczący się o te zaginione i te, które zwątpiły, które zostały porwane.
Jak dobrze mieć Ciebie, jako Błogosławionego w niebie!
Niech będzie uwielbiony Bóg Wszechmogący w Najświętszej Trójcy,
za to, że dał nam Ciebie jako świadka wiary, miłości i nadziei w cierpieniu.
Przez Twoje wstawiennictwo u Ukochanej Matki Bożej i u Jej Syna wyproś:
łaskę oczyszczenia i uświęcenia serc dla wszystkich zabłąkanych dzieci,
które przez Święty Chrzest zostały włączone w Mistyczne Ciało Pana,
jakim jest Kościół Święty i Powszechny. Szczególnie proszę o moje dzieci.

Modlitwa do Błogosławionego Jana Pawła II

Ojcze, dziękuję Bogu za to, że dał Kościołowi Ciebie, jako Papieża Jana Pawła II,
dziękuję za Twoją niestrudzoną apostolską posługę dla wszystkich narodów świata,
którym gorliwie głosiłeś Dobrą Nowinę o nieskończonej miłości Boga do nas.

Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że dałeś nam przykład całkowitego zawierzenia
Bożemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, Matki Bożej.

Uproś mi, abym zgodnie z Bożą wolą mógł otrzymać te łaski, o które Cię proszę.
Niech Twoje wstawiennictwo wyjedna mi chęć ustawicznego oddawania się
na służbę Chrystusowi i Maryi oraz przyczyniania się do budowania w nasze Ojczyźnie
królestwa prawdy, miłości i pokoju. Amen.

Modlitwa za dzieci.

"Jezu,wierzę, że Ty kochasz moje dzieci bardziej niż ja je kocham. Dlatego Tobie je oddaję, Tobie je powierzam, są bardziej Twoje niż moje. Pozwól mocą Twej miłości, aby ich serca zostały oczyszczone ze zranień, zniewoleń i słabości. Przyciągnij je do siebie i daj im Swego Ducha, aby żyły w łączności z Tobą. Chcę żyć spokojnie, bez obaw i niepokoju, ufając, że oddałam je we właściwe ręce. Chcę żyć w spokoju, oczekując z wiarą ich przemiany. Rozpocznę już dziś dziękować Ci i uwielbiać Cię, ponieważ moje dzieci odmieniają swoje życie.
"

niedziela, 1 maja 2011

Chwała Barankowi !


"Paść ich będzie Baranek i poprowadzi ich do źródeł wód życia." Ap.7,17

Jezusie Chrystusie, mój Zbawicielu i Panie!
Baranku poddany i zabity za mnie.
Czczę i adoruję Cię w tajemnicy Twojej śmierci.
Jak dobrze jest wierzyć Twojemu zbawczemu dziełu,
ufać Twojej pokornej Miłości, zawsze czekającej,
zawsze tęskniącej za mną, grzeszną, niepokorną.
Jak cudownie zanurzyć się w Twoje niezgłębione Miłosierdzie.
i jak dobrze poddać się Temu Jedynemu Ratunkowi
naszych dusz i sumień, zwątpień i zagubień.
Och, jak kruche jest nasze doczesne życie,
a jak bardzo jesteśmy do niego przywiązani.
Czemu płaczemy nad umarłymi? Czemu się boimy śmierci?
Mamy przecież Twoje Słowo, Twoją Prawdę, Twoją Obietnicę.
Mamy Błogosławionego, który wołał: "Nie lękajcie się!"
Otwórz nas, Panie na światło Twojej łaski
i napełnij nas Twoim Duchem!
Tylko taką drogą możemy dojść do Ciebie
i dotknąć Tajemnicy cierpienia i zmartwychwstania.

Jezu, Baranku zraniony moim grzechem - uwielbiam Cię,
najczulszy Synu Ojca - błogosławię Cię,
umiłowany Panie - kocham Cię.

Łaską jesteśmy zbawieni,
z łaski możemy tu stać.
Łaską usprawiedliwieni
i przez Baranka Krew.
Wzywasz nas Panie, do siebie,
przed Twój w niebie tron.
My łaską obdarzeni
Tobie składamy hołd.