poniedziałek, 2 maja 2011

"Cały Twój Maryjo."


Nasz ziemski, dobry Pasterzu, dbający o wszystkie owce ze stada nadziei,
troszczący się o te zaginione i te, które zwątpiły, które zostały porwane.
Jak dobrze mieć Ciebie, jako Błogosławionego w niebie!
Niech będzie uwielbiony Bóg Wszechmogący w Najświętszej Trójcy,
za to, że dał nam Ciebie jako świadka wiary, miłości i nadziei w cierpieniu.
Przez Twoje wstawiennictwo u Ukochanej Matki Bożej i u Jej Syna wyproś:
łaskę oczyszczenia i uświęcenia serc dla wszystkich zabłąkanych dzieci,
które przez Święty Chrzest zostały włączone w Mistyczne Ciało Pana,
jakim jest Kościół Święty i Powszechny. Szczególnie proszę o moje dzieci.

Modlitwa do Błogosławionego Jana Pawła II

Ojcze, dziękuję Bogu za to, że dał Kościołowi Ciebie, jako Papieża Jana Pawła II,
dziękuję za Twoją niestrudzoną apostolską posługę dla wszystkich narodów świata,
którym gorliwie głosiłeś Dobrą Nowinę o nieskończonej miłości Boga do nas.

Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że dałeś nam przykład całkowitego zawierzenia
Bożemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, Matki Bożej.

Uproś mi, abym zgodnie z Bożą wolą mógł otrzymać te łaski, o które Cię proszę.
Niech Twoje wstawiennictwo wyjedna mi chęć ustawicznego oddawania się
na służbę Chrystusowi i Maryi oraz przyczyniania się do budowania w nasze Ojczyźnie
królestwa prawdy, miłości i pokoju. Amen.

Modlitwa za dzieci.

"Jezu,wierzę, że Ty kochasz moje dzieci bardziej niż ja je kocham. Dlatego Tobie je oddaję, Tobie je powierzam, są bardziej Twoje niż moje. Pozwól mocą Twej miłości, aby ich serca zostały oczyszczone ze zranień, zniewoleń i słabości. Przyciągnij je do siebie i daj im Swego Ducha, aby żyły w łączności z Tobą. Chcę żyć spokojnie, bez obaw i niepokoju, ufając, że oddałam je we właściwe ręce. Chcę żyć w spokoju, oczekując z wiarą ich przemiany. Rozpocznę już dziś dziękować Ci i uwielbiać Cię, ponieważ moje dzieci odmieniają swoje życie.
"

Brak komentarzy: