piątek, 27 maja 2011

Daj nam, Panie, Twojego Chleba.


Tutaj właśnie, Panie Jezu, w Tabgha, rozmnożyłeś chleb i ryby,
i nakarmiłeś tysiące głodnych.
Tłumy chodziły za Tobą, aby Cię słuchać, a Ty dawałeś im Słowo i chleb.
Dziś, Panie, tak bardzo brakuje ludziom pokarmu dla dusz:
Ewangelii i Eucharystii.
Tak bardzo brakuje wiary, że dziś, także, Ty jesteś żywy i prawdziwy
w swoim Świętym Kościele grzeszników;
że dziś, także, rozmnażasz Chleb Życia na tysiącach ołtarzy na świecie
i dajesz Pokarm na życie wieczne.
Naucz nas, prosimy, zawierzenia Ci we wszystkim,
naucz codziennego oddawania Ci naszych trosk i problemów,
naucz nas zaufania Twojej Miłości mimo przeciwieństw i pokus.
Obdarzaj Twój Kościół darami Ducha Świętego poprzez ręce jego kapłanów,
odnów wiarę w działanie Ducha-Parakleta w ich sercach i sercach wiernych.
Błogosław wszystkim charyzmatykom posługującym z Jego natchnienia.
Panie, proszę Cię, o dar rozeznania dla kapłanów, dla wiernych, dla szukających.
Również dla mnie, Twojej niegodnej służebnicy.
Zmiłuj się nad nami! Bądź nam litościw! Wysłuchaj błagania!
Dziękuję Ci, Panie, za opiekę i za miłość.

Tak mnie skrusz, tak mnie złam,
tak mnie wypal, Panie,
byś został tylko Ty,
byś został tylko Ty,
jedynie Ty.
-----------------------------
Wzywam Cię, Duchu przyjdź,
pragnę żebyś dotknął mnie.
Wołam Cię, Panie przyjdź,
Jezu, Zbawco do dzieci Twych.

Jak spragniona ziemia rosy,
dusza ma.
Tylko Ty, możesz wypełnić
serca głód.


Brak komentarzy: