sobota, 11 czerwca 2011

Ogniu z nieba przyjdź !Ogniu z nieba przyjdź, namaść usta me,
niechaj zabrzmi dziś uwielbienia pieśń,
niech do nieba wzniesie się, jak dym kadzidła.
Niech ta święta moc płonie w sercach by,
nowa chwały pieśń popłynęła z nich,
chcę zaśpiewać dzisiaj Ci pieśń uwielbienia.
Alleluja 4 x
Ogniu z nieba przyjdź, namaść wnętrze me,
niech miłości pieśń śpiewa serce me.
Niech modlitwa wzniesie się, jak dym kadzidła.
Niechaj wiara ma świadczy o tym, że
Prawdą, Drogą, Życiem Jezus Chrystus jest!
Chcę ogłaszać z mocą dziś : JEZUS JEST PANEM.
Alleluja 4 x
Przybądź Duchu Święty,
napełnij serca Twych wiernych i ogień miłości w nich zapal.
Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi.
Módlmy się, Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Duchu Święty, Boże, upadam przed Tobą i wielbię z pokorą Twój nieskończony majestat. Wierzę mocno, że jesteś trzecią Osobą Błogosławionej Trójcy, że od Ojca i Syna pochodzisz, z Ojcem i Synem wspólnie odbierasz uwielbienie i chwałę jako jeden Bóg niezmierny, wieczny, wszechmocny.
Twoją mocą, w cudowny i niewysłowiony sposób, Dziewica Maryja stała się Matką Boga-Człowieka. Ty uświęciłeś przybraną naturę ludzką w Boskiej Osobie Jezusa Chrystusa.
Ty, zstępując w postaci ognistych języków na Apostołów, nauczyłeś ich wszelkiej prawdy, natchnąłeś ich serca płomienną miłością i nieustraszonym męstwem.
Wszystkich wybranych Bożych Tyś pouczał, prowadził i uświęcał.
Wszak jesteś Duchem mądrości i prawdy, mistrzem świętości i bojaźni Bożej, ożywczą krynicą łaski i pokoju.
O Duchu Boży, najświętszy i nieogarniony, zstąp do serca mojego, uczyń je godnym mieszkaniem Boga; oświecaj swoją mądrością, ożywiaj miłością. Ulecz rany mej duszy, przyodziej łaską i cnotami.
Kieruj mną przez Twoje Boskie natchnienia; bądź mym Mistrzem i Pocieszycielem.
Daj, bym Cię nie zasmucał, ani nie gasił w sobie Twej łaski przez niewierność i grzechy.
Przyjdź z pomocą mojej słabości.
Gdy nie umiem się modlić tak, jak trzeba, Ty sam przyczyniaj się za mną w błaganiach, których nie można wyrazić słowami, do Ojca w niebie.
Jemu wraz z Synem i z Tobą, Duchu Najświętszy, niech będzie cześć, chwała i uwielbienie przez wszystkie wieki wieków. Amen.
O tajemniczy Płomieniu,
Źródło miłości i prawdy,
Pocieszycielu strapionych,
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!
Ożywcza roso w znużeniu,
Ogniu wśród chłodu zwątpienia
I jasne światło nadziei,
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!
Niech Twoja łaska przeniknie
Umysł i serce człowiecze,
Gdy z całą mocą wołamy:
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!
Niech będzie chwała na wieki
Ojcu, Synowi i Tobie,
A Ty odpowiedz wezwaniu:
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!

Duchu Święty, który wzywasz nasze dusze w chwili śmierci - bądź uwielbiony, Panie.

Brak komentarzy: