niedziela, 19 czerwca 2011

Trzy Osoby Boskie.


O Tajemnico niepojęta ludzkim rozumem,

Niezgłębiona Głębio Miłości.

Jak cudownie zapraszasz do Twego stołu,

jak przynaglasz nas do bliskości.

Nasze serca splątane życia troską i cieniem,

tak bardzo Cię szukają i tęsknią za zbawieniem.

O, Trójco Przenajświętsza, łaskawa dla swych dzieci,

racz nas oświecić blaskiem, co wiecznie w mroku świeci.

Zapalaj nas Swym Słowem, co w duszę radość wnosi

i daje pokój sercu, pokornie o to prosim.


Chwała Ci, o Trójco jedyna i równa sobie w Bóstwie,
przed wiekami, teraz i na zawsze.

Gloria tibi Trinitas aequalis, una Deitas, et ante omnia saecula,
et nunc, et in perpetuum.

Ojcze, chwała Tobie, me życie składam Tobie, kocham Ciebie.
Synu, chwała Tobie, me życie składam Tobie, kocham Ciebie.
Duchu, chwała Tobie, me życie składam Tobie, kocham Ciebie.
Trójco, chwała Tobie, me życie składam Tobie, kocham Ciebie.

Boże w Trójcy Niepojęty, święty na wiek, wieków święty.

Brak komentarzy: