sobota, 17 października 2015

Nie lękajcie się...                          Nie lękajcie się, nie lękajcie się, nie lękajcie się - BÓG JEST MIŁOŚCIĄ.

Czy głęboko w to wierzysz, bracie, siostro? Czy też boisz się przyjść do Niego?
A może Bóg jest dla ciebie straszakiem, liczącym ciągle twoje grzechy
i wytykającym ci, że nie przestrzegasz Jego nakazów i zakazów?
Czy poczułeś się kiedyś jak Jego dziecko, które ma prawo do błędów?
Czy może żyjesz w przekonaniu, że Bóg cię nie kocha, bo nie jesteś doskonały?
Czy chcesz dostawać coraz lepsze stopnie z zachowania?
Myślisz, że tak patrzy na nas Bóg?

Jeśli poczujesz Jego MIŁOŚĆ, to że się o ciebie troszczy i wybiera najlepszą drogę do nieba,
przestaniesz się bać: Jego, ludzi, zdarzeń, biedy, starości, choroby, a także śmierci.
Jeśli uwierzyłeś, że Jezus jest Synem Boga, Który, aby nas wykupić od grzechów dał się zabić
i przyjął śmierć męczeńską na krzyżu, potem zmartwychwstał i żyje w chwale,
to nic już, bracie, siostro nie może cię przestraszyć, zostałeś zbawiony za darmo.
A jeżeli poczujesz się źle, coś po prostu przeskrobałeś i dokucza ci sumienie
idź i oddaj Jemu to wszystko w szczerej spowiedzi.
A ON w swojej łagodności i miłosierdziu, patrząc na twoją skruchę, powie z miłością:
"Idź i nie grzesz więcej...".

Być dzieckiem Boga, to żyć w ciągłej wdzięczności za każdą daną nam chwilę,
za każde dobre natchnienie pochodzące od Niego, za każde poruszenie serca,
za miłość okazaną bliźnim, tym których kochamy i tym, których kochamy jeszcze za mało,
za Jego świętą obecność w naszym małym, pokaleczonym sercu.
Jeśli potrafisz wzbudzać nieustannie swoją wdzięczność dla Stwórcy -
odnajdziesz pokój duszy i będziesz jak dziecko na kolanach matki.
Tego ci życzę bracie, siostro w ten pochmurny, październikowy dzień,
który przez nasz uśmiech może stać się słoneczny i rozświetlony, jak nasze serca.

Chrystus cierpiał za was i wzór wam zostawił,
abyście szli za Nim Jego śladami.
On grzechu nie popełnił,
a w Jego ustach nie było podstępu. 
On gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył,
kiedy cierpiał nie groził,
lecz oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie.
On sam, w swoim ciele,
poniósł nasze winy na drzewo.
Abyśmy przestali być uczestnikami grzechów,
a żyli dla sprawiedliwości.
Krwią ran Jego
zostaliście uzdrowieni.  (1 P2, 21-24)poniedziałek, 5 października 2015

Apostołka Miłosierdzia.


Dz.651. " O Boże niepojęty. Jak wielkim jest miłosierdzie Twoje, przechodzi wszelkie pojęcie 
ludzkie i anielskie zarazem; wszyscy aniołowie i ludzie wyszli z wnętrzności
miłosierdzia Twego.
Miłosierdzie jest kwiatem miłości; Bóg jest miłością, a miłosierdzie jest Jego czynem,
w miłości się poczyna, w miłosierdziu się przejawia.
Na co spojrzę, wszystko mi mówi o Jego miłosierdziu, nawet sama sprawiedliwość Boża
mówi mi o jego niezgłębionym miłosierdziu, bo sprawiedliwość wypływa z miłości."

Dz 741  " Ja, siostra Faustyna, z rozkazu Bożego byłam w przepaściach piekła na to,
aby mówić duszom i świadczyć, że piekło jest."
"Dziś byłam w przepaściach piekła, wprowadzona przez anioła. Jest to miejsce wielkiej kaźni,
jakiż jest obszar jego wielki. Rodzaje mąk, które widziałam:
 pierwszą męką, która stanowi piekło,jest utrata Boga;
drugie - ustawiczny wyrzut sumienia; trzecie - nigdy się już ten los nie zmieni;
czwarta męka - jest ogień, który będzie przenikał duszę, ale nie zniszczy jej,
jest to straszna męka, jest to ogień czysto duchowy zapalony gniewem Bożym;
piąta męka - jest ustawiczna ciemność, straszny zapach duszący, a choć jest ciemność,
widzą się wzajemnie szatani i potępione dusze,i widzą wszystko zło innych i swoje;
szósta męka - jest ustawiczne towarzystwo szatana;
siódma męka - jest straszna rozpacz, nienawiść Boga, złorzeczenia, przekleństwa, bluźnierstwa.
Są to męki, które wszyscy potępieni cierpią razem, ale to nie koniec mąk.
Są męki dla dusz poszczególne, które są mękami zmysłów, każda dusza, czym grzeszyła,
tym jest dręczona w straszny i nie do opisania sposób. Są straszne lochy, otchłanie kaźni,
gdzie jedna męka odróżnia się od drugiej; umarłabym na ten widok tych strasznych mąk,
gdyby mnie nie utrzymywała wszechmoc Boża. "

Dz.1570 " O Boże wielkiego miłosierdzia, Dobroci nieskończona,
oto dziś cała ludzkość woła z otchłani nędzy swojej do miłosierdzia Twego,
do litości Twojej, o Boże; a woła potężnym swym głosem nędzy.
Boże łaskawy, nie odrzucaj modlitwy wygnańców tej ziemi.
O Panie, Dobroci niepojęta, który znasz na wskroś nędzę naszą i wiesz,
że o własnych siłach wznieść się do Ciebie nie jesteśmy w stanie
- przeto Cię błagamy, uprzedzaj nas łaską swoją i pomnażaj w nas nieustannie
miłosierdzie swoje abyśmy wiernie pełnili wolę Twoją świętą
w życiu całym i w śmierci godzinie.
Niech nas osłania wszechmoc miłosierdzia Twego
przed pociskami nieprzyjaciół naszego zbawienia,
abyśmy z ufnością, jak dzieci Twoje, czekali na przyjście Twoje ostateczne,
który to dzień Tobie jest tylko wiadomy.
 I spodziewamy się, że otrzymamy wszystko, co nam jest obiecane przez Jezusa,
pomimo całej nędzy naszej, bo Jezus jest ufnością naszą,
przez Jego miłosierne Serce przechodzimy jak przez otwartą bramę do nieba."


sobota, 3 października 2015

Modlitwa Papieża Franciszka i Świętego Jana Pawła II za rodziny.Modlitwa do Świętej Rodziny

Jezu, Maryjo i Józefie
w was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do was zwracamy się z ufnością.
Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.
Święta Rodzino z Nazaretu,
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.
Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.
Jezu, Maryjo i Józefie 
Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

Modlitwa Św. Jana Pawła II za rodziny.

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Niewiasty przez Ducha Świętego, stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw,' aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się. mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie - błagamy Cię o to za pośrednictwem Matki Bożej Różańcowej - ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny.
Ty, który jesteś Życiem, Prawdą i Miłością w jedności Syna i Ducha Świętego. Amen.