sobota, 18 lutego 2017

Święty Bracie Albercie.


Do Świętego Brata Alberta.

Pan Cię zawołał
poprzez skrzypiące wrota śmierci
do wiecznego przytuliska światła
w święto Swych narodzin w stajni
Betlejemskiej
bo odkryłeś tajemnicę małego dziecka w każdym człowieku
tak dokładnie na różne sposoby ukrytą
Ty widziałeś przez rany po bójkach pijaków
i przez łachmany swoich opuchlaków
pod skorupą agresji pod brudem cynizmu
a nade wszystko w nieszczęściu niewinnych
zawsze tę samą twarz byłego dziecka
zalaną łzami najwcześniejszej krzywdy
Ty zobaczyłeś oczami artysty
Twarz naszego Boga w każdym poniżonym
i namalowałeś obraz "Ecce Homo"
pomóż nam dojrzeć w każdym nawet tym najgorszym
ukryte w szmatach złych zdarzeń
zapomniane przez dorosłą pamięć
zgubione dziecko -
podobnie jak w każdym
dziecięcym spojrzeniu
Boga spotykamy...  

( M.Przybylska. Wiersze)

Święty Bracie Albercie,
pokorny sługo CHRYSTUSA
- ucz nas
żyć w JEGO służbie!
pokorny sługo pokory CHRYSTUSA
- ucz nas
żyć tą pokorą!
pokorny sługo miłości CHRYSTUSA
- ucz nas
żyć tą miłością!
pokorny sługo litości CHRYSTUSA
- ucz nas
żyć tą litością ...
Tą miłością
dla wszystkich,
tą litością
dla wszystkich,

zwłaszcza tych
grzesznym życiem
skalanych,

zwłaszcza tych
nie kochanych,
odtrącanych,
poniewieranych ...

CHLEBEM CHRYSTUSA
NAUCZ SIĘ DZIELIĆ!

(S. Riabinin. Ecce Homo) 

Kochajcie się i bądźcie święci, bo Bóg was kocha
a On jest Święty.
I bądźcie pokorni - tak staniecie się świętymi.

słowa św. Matki Teresy

niedziela, 12 lutego 2017

Modlitwa o ratunek...
Modlitwa o ratunek 


Kiedy żądza władzy odbiera wszelką przyzwoitość - Boże ratuj nas!

Kiedy prawo odwetu jest nadrzędnym prawem  - Boże ratuj nas!

Kiedy kłamstwo zwycięża Prawdę – Boże ratuj nas!

Kiedy cichość i pokora serca są wyśmiewane – Boże ratuj nas!

Kiedy cwaniactwo jest pożądaną cechą wielu – Boże ratuj nas!

Kiedy nienawiść do braci nie jest piętnowana - Boże ratuj nas!

Kiedy alkoholizm i narkomania niszczą tylu ludzi – Boże ratuj nas!

Kiedy płaczą porzucone dzieci i bite matki – Boże ratuj nas!

Kiedy tylu ludzi służy bożkom władzy, pieniądza, seksu - Boże ratuj nas!

Kiedy głupota powoduje odejście od Ciebie i rodzi nieszczęścia – Boże ratuj nas!

Kiedy zaślepieni dostatkiem jesteśmy nieczuli na biedę naszych braci – Boże ratuj nas!

Kiedy mamy w sobie za mało miłości – Boże ratuj nas!

Kiedy pycha i brak przebaczania ogarnia nas i niszczy nasz Kościół -  Boże ratuj nas!

Kiedy nie wierzymy w miłosierdzie, a boimy się śmierci i potępienia – Boże ratuj nas!


Matko Maryjo, chroń Twoje dzieci!  

. Pomóż  wszystkim spotkać Jezusa i karmić się Jego Ciałem.

Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę,
usłysz me wołanie,
wysłuchaj modlitwy moich warg nieobłudnych.

Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz,
nakłoń ku mnie swe ucho, usłysz moje słowo.
Okaż przedziwne miłosierdzie Twoje,
Zbawco tych, którzy się chronią przed wrogiem
pod Twoją prawicę.
Strzeż mnie jak źrenicy oka,
ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł,
Przed występnymi, którzy gwałt mi zadają,
przed śmiertelnymi wrogami, co otaczają mnie
zewsząd.

Zamykają swe nieczułe serca,
ich usta przemawiają butnie.

Są jak lew dyszący za zdobyczą,
jak młody lew zaczajony w zasadzce. Ps 17