niedziela, 28 listopada 2010

Całe stworzenie wielbi Boga!


Chwalcie Boga naszego wszyscy Jego słudzy. /Ap 19, 5/

Pieśń. / Dn 3, 57-88, 56/

"Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie,
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy,
błogosławcie Pana niebiosa.
Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne,
błogosławcie Pana wszystkie potęgi.
Błogosławcie Pana, słońce i księżycu,
błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
Błogosławcie Pana, deszcze i rosy,
błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.
Błogosławcie Pana ogniu i żarze,
błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
Błogosławcie Pana, rosy i szrony,
błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
Błogosławcie Pana, lody i śniegi,
błogosławcie Pana, dnie i noce.
Błogosławcie Pana, światło i ciemności,
błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.
Niech ziemia błogosławi Pana,
niech Go chwali i wywyższa na wieki.
Błogosławcie Pana, góry i pagórki,
błogosławcie Pana wszystkie rośliny na ziemi.
Błogosławcie Pana, źródła wodne,
błogosławcie Pana, morza i rzeki.
Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie
stworzenia,
błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.
Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody,
błogosławcie Pana, synowie ludzcy.
Błogosław Pana, Izraelu,
chwal Go i wywyższaj na wieki.
Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy,
błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych,
błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.
Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu
i Miszaelu,
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba,
pełen chwały i wywyższony na wieki. "

niedziela, 21 listopada 2010

Kto siedzi na tronie mojego życia?

Jezu Chryste Królu Wszechświata - bądź uwielbiony!

Drogi Bracie! Droga Siostro!
Dziś, w tę wielką uroczystość Chrystusa Króla, poświęć chwilę czasu,
i porozmyślaj: kto lub co, jest twoim królem?
kto lub co, siedzi na tronie twojego życia? To trudne pytanie i nie łatwa odpowiedź.

Jeszcze do niedawna na tronie mojego życia siedziałam - JA!
A obok mnie królowały moje choroby, moje problemy,
moje dzieci, mój mąż, moje przyzwyczajenia i złe wspomnienia.
Od kiedy zaprosiłam Króla Wszechświata, aby rządził moim życiem,
aby pomagał mi szukać dobra i miłości w sobie i w innych -
stałam się osobą wolną, bo cóż może uczynić mi człowiek,
kiedy jestem kochana i jestem wzywana po imieniu
przez Króla Wszechświata? On jest moim Panem,
ale jest również moim Przyjacielem, Obrońcą, Powiernikiem,
a nade wszystko - Zbawicielem i Odkupicielem.
On znał moje grzechy jeszcze przed założeniem świata.
On obmywa Swoją Przenajświętszą Krwią w Sakramencie Pokuty
wszystkie moje słabości i upadki, zwątpienia i zniewolenia.
Szukaj Go, drogi bracie, droga siostro, wołaj do Króla,
On przyjdzie do ciebie i będzie "z tobą wieczerzał",
będzie z tobą przez wszystkie dni, aż do końca wieków.
Kiedy będziesz posilał się Jego ciałem, Ono przeniknie cię
i będzie powoli wnikało do twojego ciała, wypełni twoje serce i duszę.
Tego życzę, z całego serca, tobie i sobie, wytrwajmy.

Ap.Św.Jana 3.19-21.

"Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę.
Bądź więc gorliwy i nawróć się!
Oto stoję u drzwi i kołaczę:
jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy,
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał,
a on ze Mną.
Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie,
jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym
Ojcem na Jego tronie."


środa, 17 listopada 2010

Witaj w moim świecie jesienny chłopczyku.List do mojego wnuczka w dniu jego narodzin.

Witaj w moim świecie jesienny chłopczyku.

Kochane Słoneczko, któreś pojawiło się w deszczowy, listopadowy dzień!
Witaj i ciesz się! Witaj i wesel się! Witaj i raduj się!
Urodziłeś się w najpiękniejszym, najbezpieczniejszym miejscu na świecie.
Wokół Ciebie jest tak dużo miłości, tak wiele miejsca zajmuje
Twoje maleńkie życie w naszych sercach, że aż trudno wyrazić.
Byłeś kochany i oczekiwany od dawna, a najbardziej od kiedy rodzice
usłyszeli Twoje bijące serduszko i leciutkie pukanie: puk, puk.
Już od maleńkiej kruszynki byłeś kołysany piękna muzyką,
a nawet napełniany wiedzą, że 2 x 2 jest 4!

Zatrzymaj tę miłość, zatrzymaj tę wiedzę, ale ja jeszcze
życzę Ci mądrości, abyś mądrze żył i poznał Stwórcę życia.
Tego Stwórcę, który znał Cię już wtedy, kiedy Stwarzał świat,
znał Cię po imieniu, mimo, że jeszcze dziś Twoje imię nie jest znane.
Jeżeli tylko pozwolisz Mu się kochać, nie zmarnujesz tego skarbu,
jakim jest nasze ziemskie istnienie i kiedyś, za wiele, wiele lat -
- powrócisz znów do Stwórcy.
Pamiętaj, że oprócz mamy i taty na ziemi, masz Tatę i Mamę w niebie!
Zawsze możesz liczyć na opiekę ich wszystkich.

Nie przejmuj się Kochanie, że będzie Cię otaczał świat bardzo różny:
świat dobra i świat zła, świat realny i wirtualny, świat gadżetów i rzeczy ważnych.
Wybór będzie należał do Ciebie, bo urodziłeś się człowiekiem wolnym.
Ale jeśli posiądziesz mądrość daną od Ducha, wybierzesz słusznie.
I wtedy będziesz żył szczęśliwie i będziesz się dzielił szczęściem z innymi.
Niech się tak stanie. Amen. Amen.
A teraz śpij słodko przy piersi mamy i w ramionach taty i śnij piękną baśń:
- CAŁE SWOJE ŻYCIE -

/Ks. Liczb 6.24-26/
"Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską. Niech Pan zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię
obdarzy pokojem."

/Ks. Mdr. 7.8-14/
"Mądrość - skarb najcenniejszy.
Oceniłem ją wyżej nad berła i trony
i w zestawieniu z nią za nic nie uznałem bogactwa.
Nie zrównałem z nią drogich kamieni,
bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku,
a srebro przy niej będzie poczytane za błoto.
Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność
i wolałem mieć ją aniżeli światło,
bo blask jej nie ustaje.
A przybyły mi wraz z nią wszystkie dobra
i niezliczone bogactwa w jej ręku.
Ucieszyłem się ze wszystkich,
bo rządzi nimi Mądrość,
a nie wiedziałem, że ona jest ich rodzicielką.
Rzetelnie poznałem, bez zazdrości przekazuję
i nie chowam dla siebie jej bogactwa.
Jest bowiem dla ludzi skarbem nieprzebranym;
ci, którzy go zdobyli, przyjaźń sobie Bożą zjednali,
podtrzymani darami, co biorą początek z karności."

poniedziałek, 15 listopada 2010

Wezwanie na pomoc !


O Pani, Królowo Aniołów, która masz władzę zmiażdżyć głowę węża,
spraw, aby ochrzczeni synowie i córki Twojego Syna
nie zostali zawłaszczeni przez moce zła, przez grzech niedowiarstwa,
przez konsumpcję i komercję, które w tak nachalny sposób rządzą światem.
Matko Boga, ukazujesz się nam w różnych miejscach i pouczasz,
co mamy czynić, aby złe moce odstąpiły i aby zakrólował Twój Syn.
Proś za nami, Pani, proś, o liczne zastępy Archanioła Michała,
walczące o każdą duszę, o każdego dręczonego i zawładniętego przez demony.
.
Jezu Chryste, utwierdzaj Twój Święty Kościół Powszechny
w łasce i mocy Ducha Świętego, niech On otwiera nasze oczy,
uszy, usta i serca, niech Jego Moc łamie twardość naszych sumień
i pokazuje naszą grzeszność, abyśmy się nawrócili i wielbili naszego Ojca w niebie.
Przez nieskończone Twoje Miłosierdzie, przyjdź do serc moich dzieci,
obdarz je łaską żywej wiary w Odkupienie i Usprawiedliwienie
poprzez Twoją Mękę i Śmierć na Krzyżu.
Wszystko co mam, powierzam Twojemu Miłosierdziu i Łasce Ojca Przedwiecznego.
Bądź uwielbiony Panie Jezu! Bądź wysławiony! Dziękuję Ci Boże w Trójcy Jedyny!


List do Efezjan 1. 3-10

"Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem
duchowym na wyżynach niebieskich.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie,
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa
według postanowienia swojej woli,
ku chwale majestatu swojej łaski,
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W Nim odkupienie mamy przez krew Jego,
odpuszczenie grzechów, według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia."

piątek, 5 listopada 2010

Witam cię nowy dniu.


Witam cię nowy dniu, który dostałam od mojego Stwórcy!
Wychwalam Cię mój Ojcze, że obdarzyłeś mnie radością poranka.
Tak było mroczno i ponuro, deszcz dzwonił o szyby,
i nagle sprawiłeś, że wiatr rozegnał chmury i zaświeciło słońce.
Tak też sprawiasz Swoją łaską, że dusza człowieka rozświetla się
Twoim Światłem, wypełnia Twoim Pokojem i Miłością.

Dziękuje Ci, Panie za moje oczy cieszące się jesiennymi barwami,
dziękuję Ci, Panie za moje serce oczekujące spotkania z Tobą,
dziękuję Ci, Panie za wszystko, co mi w Swojej łaskawości dajesz.
Dziękuję Ci, Panie za ludzi, których kochałam,
za ludzi, których kocham, i za ludzi, których pragnę pokochać.
Proszę, obdarz, Panie Łaskawy i Miłosierny, moich bliskich, Twoją cudowną łaską
poznania Ciebie w Twoich dziełach i cudach dnia codziennego,
daj im odczuć Twoją nieustanną obecność w ich życiu, w ich radościach i problemach,
uzdrawiaj ich ciała i dusze, pomóż im oczyszczać serca i napełniać je miłością.

Psalm 127

Jeżeli Pan domu nie zbuduje,
na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.
Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże,
strażnik czuwa daremnie.
Daremne to dla was
wstawać przed świtem,
wysiadywać do późna -
dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko;
tyleż daje On i we śnie tym, których miłuje.

wtorek, 2 listopada 2010

"Kiedy zabierasz nam oddech.."


Boże Ojcze Wszechmogący, który stworzyłeś wszystko co żyje,
dajesz pokarm, schronienie, powietrze i sen.
I dajesz radość istnienia, jako bytom widzialnym.
Naucz nas, prosimy, godzić się z Twoją świętą Wolą,
kiedy umierają ptaki, zwierzęta i .... nasi najbliżsi.
Nie potrafimy zrozumieć, ale chcemy wierzyć w Twoją obecność
w każdym miejscu i każdym czasie, i w godzinie naszej śmierci.
Kiedy zabierzesz nam oddech, kiedy zawołasz nas po imieniu
wtedy ujrzymy Twoją Chwałę i Moc, i Miłosierdzie Baranka,
i nic już nie będzie przed nami zakryte, i będzie radość Twojej Obecności.

Panie Jezu Chryste, który zostałeś dla nas i do nas posłany,
nie pozwól, aby ochrzczeni w Twoje Imię zostali zawłaszczeni
przez władcę ciemności i wrzuceni w ogień wieczny.
Wybacz tym wszystkim, którzy lekceważą Twoją Miłość,
którzy nie wierzą Twojemu Miłosierdziu, ożyw ich wiarę,
przyciągnij do Twego Krwawiącego Serca, spraw, Panie,
aby zostali obmyci we Krwi Baranka na życie wieczne.
I nas obdarz, Panie, Twoim ożywczym Świętym Duchem,
byśmy mogli jeszcze na ziemi wielbić Święte Imię Boga w Trójcy Jedynego,
którego chwała niech będzie przez wszystkie wieki wieków.

Psalm 118.
"...Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła Pana.
Ciężko mnie Pan ukarał, ale na śmierć mnie nie wydał.
Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości,
wejdę przez nie i podziękuję Panu.
Oto jest brama Pana, przez nią wejdą sprawiedliwi.
Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał
i stałeś się moim Zbawcą."