poniedziałek, 15 listopada 2010

Wezwanie na pomoc !


O Pani, Królowo Aniołów, która masz władzę zmiażdżyć głowę węża,
spraw, aby ochrzczeni synowie i córki Twojego Syna
nie zostali zawłaszczeni przez moce zła, przez grzech niedowiarstwa,
przez konsumpcję i komercję, które w tak nachalny sposób rządzą światem.
Matko Boga, ukazujesz się nam w różnych miejscach i pouczasz,
co mamy czynić, aby złe moce odstąpiły i aby zakrólował Twój Syn.
Proś za nami, Pani, proś, o liczne zastępy Archanioła Michała,
walczące o każdą duszę, o każdego dręczonego i zawładniętego przez demony.
.
Jezu Chryste, utwierdzaj Twój Święty Kościół Powszechny
w łasce i mocy Ducha Świętego, niech On otwiera nasze oczy,
uszy, usta i serca, niech Jego Moc łamie twardość naszych sumień
i pokazuje naszą grzeszność, abyśmy się nawrócili i wielbili naszego Ojca w niebie.
Przez nieskończone Twoje Miłosierdzie, przyjdź do serc moich dzieci,
obdarz je łaską żywej wiary w Odkupienie i Usprawiedliwienie
poprzez Twoją Mękę i Śmierć na Krzyżu.
Wszystko co mam, powierzam Twojemu Miłosierdziu i Łasce Ojca Przedwiecznego.
Bądź uwielbiony Panie Jezu! Bądź wysławiony! Dziękuję Ci Boże w Trójcy Jedyny!


List do Efezjan 1. 3-10

"Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem
duchowym na wyżynach niebieskich.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie,
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa
według postanowienia swojej woli,
ku chwale majestatu swojej łaski,
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W Nim odkupienie mamy przez krew Jego,
odpuszczenie grzechów, według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia."

Brak komentarzy: