niedziela, 19 czerwca 2011

Trzy Osoby Boskie.


O Tajemnico niepojęta ludzkim rozumem,

Niezgłębiona Głębio Miłości.

Jak cudownie zapraszasz do Twego stołu,

jak przynaglasz nas do bliskości.

Nasze serca splątane życia troską i cieniem,

tak bardzo Cię szukają i tęsknią za zbawieniem.

O, Trójco Przenajświętsza, łaskawa dla swych dzieci,

racz nas oświecić blaskiem, co wiecznie w mroku świeci.

Zapalaj nas Swym Słowem, co w duszę radość wnosi

i daje pokój sercu, pokornie o to prosim.


Chwała Ci, o Trójco jedyna i równa sobie w Bóstwie,
przed wiekami, teraz i na zawsze.

Gloria tibi Trinitas aequalis, una Deitas, et ante omnia saecula,
et nunc, et in perpetuum.

Ojcze, chwała Tobie, me życie składam Tobie, kocham Ciebie.
Synu, chwała Tobie, me życie składam Tobie, kocham Ciebie.
Duchu, chwała Tobie, me życie składam Tobie, kocham Ciebie.
Trójco, chwała Tobie, me życie składam Tobie, kocham Ciebie.

Boże w Trójcy Niepojęty, święty na wiek, wieków święty.

sobota, 11 czerwca 2011

Ogniu z nieba przyjdź !Ogniu z nieba przyjdź, namaść usta me,
niechaj zabrzmi dziś uwielbienia pieśń,
niech do nieba wzniesie się, jak dym kadzidła.
Niech ta święta moc płonie w sercach by,
nowa chwały pieśń popłynęła z nich,
chcę zaśpiewać dzisiaj Ci pieśń uwielbienia.
Alleluja 4 x
Ogniu z nieba przyjdź, namaść wnętrze me,
niech miłości pieśń śpiewa serce me.
Niech modlitwa wzniesie się, jak dym kadzidła.
Niechaj wiara ma świadczy o tym, że
Prawdą, Drogą, Życiem Jezus Chrystus jest!
Chcę ogłaszać z mocą dziś : JEZUS JEST PANEM.
Alleluja 4 x
Przybądź Duchu Święty,
napełnij serca Twych wiernych i ogień miłości w nich zapal.
Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi.
Módlmy się, Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Duchu Święty, Boże, upadam przed Tobą i wielbię z pokorą Twój nieskończony majestat. Wierzę mocno, że jesteś trzecią Osobą Błogosławionej Trójcy, że od Ojca i Syna pochodzisz, z Ojcem i Synem wspólnie odbierasz uwielbienie i chwałę jako jeden Bóg niezmierny, wieczny, wszechmocny.
Twoją mocą, w cudowny i niewysłowiony sposób, Dziewica Maryja stała się Matką Boga-Człowieka. Ty uświęciłeś przybraną naturę ludzką w Boskiej Osobie Jezusa Chrystusa.
Ty, zstępując w postaci ognistych języków na Apostołów, nauczyłeś ich wszelkiej prawdy, natchnąłeś ich serca płomienną miłością i nieustraszonym męstwem.
Wszystkich wybranych Bożych Tyś pouczał, prowadził i uświęcał.
Wszak jesteś Duchem mądrości i prawdy, mistrzem świętości i bojaźni Bożej, ożywczą krynicą łaski i pokoju.
O Duchu Boży, najświętszy i nieogarniony, zstąp do serca mojego, uczyń je godnym mieszkaniem Boga; oświecaj swoją mądrością, ożywiaj miłością. Ulecz rany mej duszy, przyodziej łaską i cnotami.
Kieruj mną przez Twoje Boskie natchnienia; bądź mym Mistrzem i Pocieszycielem.
Daj, bym Cię nie zasmucał, ani nie gasił w sobie Twej łaski przez niewierność i grzechy.
Przyjdź z pomocą mojej słabości.
Gdy nie umiem się modlić tak, jak trzeba, Ty sam przyczyniaj się za mną w błaganiach, których nie można wyrazić słowami, do Ojca w niebie.
Jemu wraz z Synem i z Tobą, Duchu Najświętszy, niech będzie cześć, chwała i uwielbienie przez wszystkie wieki wieków. Amen.
O tajemniczy Płomieniu,
Źródło miłości i prawdy,
Pocieszycielu strapionych,
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!
Ożywcza roso w znużeniu,
Ogniu wśród chłodu zwątpienia
I jasne światło nadziei,
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!
Niech Twoja łaska przeniknie
Umysł i serce człowiecze,
Gdy z całą mocą wołamy:
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!
Niech będzie chwała na wieki
Ojcu, Synowi i Tobie,
A Ty odpowiedz wezwaniu:
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!

Duchu Święty, który wzywasz nasze dusze w chwili śmierci - bądź uwielbiony, Panie.