wtorek, 22 listopada 2011

Modlitwa o uzdrowienie fizyczne.


Modlitwa o uzdrowienie fizyczne.

Panie Jezu,
wierzę, że jesteś żywy i zmartwychwstały.
Wierzę, ze jesteś rzeczywiście obecny
w Najświętszym Sakramencie Ołtarza i w każdym
z nas, wierzących w Ciebie.
Uwielbiam Cię i oddaję Ci chwałę.
Dzięki Ci składam, Panie, za to, że przychodzisz
do mnie jako żywy chleb, który zstąpił z nieba.
Ty jesteś pełnią życia.
Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem.
Ty jesteś Panem, uzdrowieniem chorych.
Dzisiaj chcę Ci przedstawić wszystkie moje choroby,
ponieważ Ty sam mnie doganiasz tam,
gdzie teraz jestem.
Ty jesteś wieczną obecnością i Ty mnie znasz.
Proszę więc teraz Ciebie, Panie, abyś miał litość
nade mną.
Przyjdź do mnie poprzez Twoją Ewangelię,
aby wszyscy poznali,
że Ty jesteś żywy w Twoim Kościele dziś.
Przyjdź, aby odnowić moją wiarę w Ciebie
i moje zaufanie do Ciebie.
Błagam Cię o to, Jezu.
Miej litość nad moimi cierpieniami fizycznymi,
nad moimi zranieniami emocjonalnymi
i nad wszelką słabością mojej duszy.
Miej litość nade mną, Panie,
błogosław mi i spraw, abym odzyskał zdrowie,
by wzrosła moja wiara.
Otwórz mnie na cuda Twojej miłości,
abym i ja stał się świadkiem Twojej mocy
i Twojego miłosierdzia.
Proszę Cię, Jezu,
przez moc Twoich świętych ran,
przez Twój święty krzyż i Twoją najdroższą krew.
Uzdrów mnie, Panie.
Uzdrów moje ciało,
uzdrów moje serce,
uzdrów moją duszę.
Daj mi życie i to życie w obfitości.
Proszę cię o to za przyczyną Twojej Najświętszej Matki,
Panny Bolesnej,
która stała u stóp krzyża.
Proszę za przyczyną Tej,
która pierwsza kontemplowała Twoje święte rany
i którą dałeś nam za Matkę.
Objawiłeś nam, że już wziąłeś na siebie wszystkie
nasze boleści i w Twoich świętych ranach jest
nasze uzdrowienie.
Dziś, Panie,
przedstawiam Ci w wierze wszystkie moje słabości
i proszę Cię, abyś mnie całkowicie uzdrowił.
Proszę Cię dla chwały Ojca niebieskiego,
abyś uzdrowił także chorych z mojej rodziny
i moich przyjaciół.
Spraw, aby wzrastali w wierze i w nadziei
i aby uzyskali zdrowie na chwałę Twego imienia,
aby Twoje królestwo rozszerzało się coraz bardziej
i bardziej w ludzkich sercach,
poprzez znaki i cuda Twojej miłości.
Proszę Cię o to wszystko, Jezu,
ponieważ Ty jesteś dobrym Pasterzem,
a my wszyscy Twoimi owcami.
Jestem tak pewien Twojej miłości,
że zanim jeszcze poznałem wynik mojej modlitwy,
mówię Ci w wierze:
Dzięki Ci, Jezu, za to, co uczynisz we mnie
i w każdym z nas.
Dzięki za choroby, z których teraz uzdrawiasz.
Dzięki Ci za to, że nas nawiedzasz z Twoim miłosierdziem.

o. Emilieno Tardif MSC

Modlitwa o uzdrowienie fizyczne wg ojca Jamesa Manjackala

Mój Jezu, wierzę, że bardzo mnie kochasz.
Chwalę Cię i wielbię, gdyż jesteś moim jedynym Wybawcą i Panem.
Proszę Cię o całkowite uleczenie mojej choroby i uwolnienie mnie od niej.
Połóż swe zranione ręce na mojej głowie i spraw, aby Twoja uzdrawiająca siła
przepłynęła przez moje ciało, spraw, aby moja chora część ciała doświadczyła
cudownej siły Twojego uzdrawiającego dotyku.
Wzmocnij mnie Panie, abym mógł kroczyć Twoimi ścieżkami
i wykonywał wszystkie swoje obowiązki zgodnie z Twoją Świętą Wolą.
Chwalę Ciebie Panie! Dziękuję Ci Jezu, Alleluja!

Brak komentarzy: