wtorek, 1 listopada 2011

Litania za zmarłych

Litania za zmarłych.

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo - módl się za nimi.
Święty Michale - módl się za nimi.
Święci Aniołowie Pańscy - módlcie się za nimi.
Święty Józefie - módl się za nimi.
Święty Patronie (Patronko) zmarłego(zmarłych) - módl się za nim(nią, nimi).
Bądź mu miłościw, wybaw go (ją, ich), Panie.
Od zła wszelkiego, wybaw go (ją, ich), Panie.
Od cierpień w czyśćcu, wybaw go (ją, ich), Panie.
Przez Twoje Wcielenie, wybaw go (ją, ich), Panie.
Przez Twoje Narodzenie, wybaw go (ją, ich), Panie.
Przez Twój chrzest i post święty, wybaw go (ją, ich),Panie.
Przez Twój krzyż i mękę, wybaw go, (ją, ich), Panie.
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, wybaw go, (ją, ich), Panie.
Przez Twoje zmartwychwstanie, wybaw go, (ją, ich), Panie.
Przez cudowne Wniebowstąpienie, wybaw go, (ją, ich), Panie.
Przez zesłanie Ducha Świętego, wybaw go, (ją, ich), Panie.
Przez Twoje przyjście w chwale, wybaw go, (ją, ich), Panie.
Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych od wiekuistego potępienia - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś wszystkim, którzy się nami opiekowali w cierpieniu wynagrodził ich trudy życiem wiecznym - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek- wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj Twoim zmarłym sługom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Brak komentarzy: