czwartek, 30 maja 2013

"Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew."O Panie! Cud Przemiany ma już dwa tysiące lat!
Któż policzy wszystkie Eucharystie sprawowane od czasu Tej w Wieczerniku?
Czy jest możliwe obliczenie dotychczas wydanych wiernym Najświętszych Hostii?
W każdym momencie dnia i nocy, w różnych zakątkach naszej planety,
Twoi kapłani karmią Twój lud Chlebem Życia i poją Świętym Napojem!
Dalej trwa cud rozmnożenia Chleba, jak wtedy, gdy karmiłeś tłumy.
Uwielbienie i dziękczynienie Twojemu Ojcu Niebieskiemu,
Tobie, który ciągle jesteś obok nas i Twojemu Duchowi,
który mieszka w naszych oczyszczonych sercach i w nas działa.
Mimo naszych licznych win, zwątpień i zagubień kroczymy za Tobą,
ukrytym w Białej Hostii, w tym Świętym Dniu Twojego Ciała i Krwi.
Chwała Ci Jezu! Bądź uwielbiony Jezu! Teraz i na wieki!

Bądź błogosławiony Boże Święty i Niepojęty za to,
że dałeś nam Papieża Franciszka jako pasterza Twoich owiec.
Chwała Ci za jego posługę sprawowaną w prostocie serca,
w miłości do Ciebie i wszystkich ludzi.
Spraw, aby pod jego przewodnictwem Twój Kościól
odrodził się, odrzucił pychę, pokusę władzy i bogactwa,
aby w pokorze służył budowaniu Twojego Królestwa na ziemi.

Boże Ciało we Włoszech, jak i w wielu innych krajach, jest obchodzone w niedzielę 2 czerwca. W Watykanie tego dnia będzie miała miejsce popołudniowa adoracja eucharystyczna na Placu św. Piotra pod przewodnictwem Papieża Franciszka. Połączy ona cały katolicki świat w czci dla Najświętszego Sakramentu, gdyż podobne nabożeństwa odbędą się w tym samym czasie w kościołach na całym świecie, między środkowoeuropejską godziną 17:00 i 18:00. Tę godzinę adoracji, w ramach Roku Wiary, zaproponowała Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Pełny program adoracji jest dostępny na stronie internetowej

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2013/20130602-libretto-adorazione-eucaristica.pdf.

Jego wersja w języku polskim na stronie

http://pliki.opoka.org.pl/marketing/schemat_adoracji.pdf.
 


Witaj Pokarmie w którym niezmierzony 
nieba i ziemi Twórca jest zamkniony,
witaj Napoju zupełnie gaszący umysł pragnący.

Witaj Krynico wszystkiego dobrego,
Ty bowiem w sobie masz Boga samego,
znasz ludziom wszystkie Jego wszechmocności,
niesiesz godności.

Witaj z niebiosów Manno padająca,
rozkoszny w sercach naszych
smak czyniąca,
wszystko na świecie co jeno smakuje
w Tym się najduje.

Witaj rozkoszne z ogrodu rajskiego
Drzewo owocu pełne żywiącego
kto Cię skosztuje śmierci się nie boi
choć nad nim stoi.

Witaj jedyna serc ludzkich Radości,
witaj strapionych wszelka Łaskawości,
Ciebie dziś moje łzy słodkie szukają
k'Tobie wołają.


Brak komentarzy: