niedziela, 4 kwietnia 2010

O! Święta Noc! O! Błogosławiona Noc!


"Błogosławmy Pana bo jest Dobry, bo Jego Miłosierdzie na wieki."

Alleluja! Miłość Ukrzyżowana ukazała się nam, jako Miłość Tryumfująca!
Błogosław duszo moja Pana za wszystkie Jego Dary, za Świętą Ucztę, którą sprawujemy na Jego Chwałę, oddając Mu hołd i uwielbienie, a otrzymując w sercu Jego Samego.
Panie Jezu, który mieszkasz nie tylko w tysiącach tabernakulów na świecie,
ale który mieszkasz w milionach serc Twoich dzieci, jak potężna jest siła Twojej Miłości!
W tym właśnie, Świętym Dniu, Twój Kościół okazuje, że jest żywy i oczekujący Twego Zmartwychwstania.
Miliony ludzi na całym świecie adorują Twój Krzyż, przeżywają razem z Tobą Mękę i o świcie przychodzą do Twego Grobu. Chwała Ci Panie, że zachowujesz Swój Kościół i jesteś pośród nas.
Chwała Najwyższemu, że okazuje Swą Moc ludowi wybranemu, oczyszczonemu i wierzącemu.
Wybacz nam, Panie, nasze słabości, bo chcemy być dobrzy i chcemy kochać tak, jak Ty nas kochasz, ale z powodu naszej ludzkiej ułomności często odchodzimy od Ciebie, stajemy się pyszni, uparci, egocentryczni i zapominamy, że tylko Ty jesteś naszym Panem.
Ale dzisiaj, w ten Święty Dzień, nieomal cały Twój lud jest czysty i zjednoczony z Tobą w Komunii Świętej! Chwała Ci Najwyższy Kapłanie!


"Jezus zwyciężył, to wykonało się,
szatan pokonany, Jezus zniszczył śmierci moc.
Jezus jest Panem, o Alleluja,
po wieczne czasy Królem królów jest.
Jezus jest Panem! Jezus jest Panem!
On jest Panem ziemi tej!"

Brak komentarzy: