czwartek, 12 stycznia 2012

"Podzięka za wybawienie od śmierci" Ps.30

Psalm 30.

Sławić Cię będę, Panie, bo mnie wybawiłeś
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się
ze mnie.
Panie, Boże mój, do Ciebie wołałem,
a Tyś mnie uzdrowił.
Panie, mój Boże,
z krainy umarłych wywołałeś moją duszę
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.
Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana,
i pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew bowiem Jego twa tylko przez chwilę,
a Jego łaska przez całe życie.
Płacz nadchodzi z wieczora,
a rankiem wesele.
Zbyt pewny byłem siebie mówiąc:
"Nigdy się nie zachwieję."
Twoja wola uczyniła mnie górą obronną;
gdy zakryłeś oblicze, ogarnęła mnie trwoga.
Do Ciebie wołałem, Panie,
mojego Boga o miłosierdzie błagałem.
"Jaka korzyść z krwi mojej
gdy pójdę do grobu?
Czyż mój proch będzie Cię sławił
albo głosił wierność Twoją?"
Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną,
Panie, przybądź mi z pomocą.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament,
wór zdjąłeś ze mnie, obdarzyłeś radością,
Aby wciąż moje serce Tobie psalm śpiewało
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.

"Nieznane są, Panie, Twoje drogi, dlatego pozwól mi zrozumieć:
Kogo
Bóg leczy, tego najpierw rani,
Kogo Bóg
podnosi, tego rzuca na ziemię,
Kogo budzi, temu każe najpierw umrzeć.
Głęboko rozrywa ziemię, gdy rzuca ziarno w nasze życie.
Rozsadza fundamenty, na których zbudowaliśmy nasz dom,
kiedy nas czyni swoja świątynią.
Zanim pozwoli nam się śmiać, każe nam gorzko zapłakać.
Czyni mężczyzn słabymi, aby móc ich użyć.
Gdy ma nadejść ranek, musimy przebrnąć przez noc.
W naszej ciemności zapala swe światło.
Bóg pracuje sumiennie, gdy nas przemienia.
Ach, Panie, twardo się ze mną obchodzisz,
sprawiasz mi ból.
Jednak dziękuję Ci.
Wierzę, że nie tylko jasny dzień, także noc kryje w sobie cuda.
Są kwiaty, które rozkwitają tylko w dziewiczej puszczy,
gwiazdy, które można zobaczyć tylko na horyzoncie pustyni,
są doświadczenia boskiej miłości,
które darowane są nam tylko w skrajnym opuszczeniu,
na krawędzi rozpaczy..."

Antoine de Saint-Exupery.

Kiedy karmisz mnie Swoim Ciałem - dajesz mi życie. Dziękuję za ten cud.

Brak komentarzy: