sobota, 31 grudnia 2011

"Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie."Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki na cześć Opoki naszego zbawienia,
przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni! Ps.95

Mój Ojcze Niebieski, który obdarzyłeś mnie i moich bliskich
Twoim błogosławieństwem i wieloma łaskami,
bądź uwielbiony w Swoim Majestacie.

Nie zważając na nasze słabości, zwątpienia i grzechy popełnione,
troszczyłeś się o nasze zdrowie, napełniałeś pokojem i miłością,
bądź uwielbiony w Swoim Majestacie.

Dałeś nam wszystko, co było potrzebne do godnego życia
i do dzielenia się z naszymi ubogimi braćmi,
bądź uwielbiony w Swoim Majestacie.

Twoje Święte Imię budzi w nas bojaźń, ale także wielką ufność,
że nas nigdy nie opuścisz, ani nie odrzucisz,
bądź uwielbiony w Swoim Majestacie.

Wierzymy w moc zbawczej Męki Twojego Syna
i w Jego Zmartwychwstanie,
wierzymy, że został zrodzony z Dziewicy Maryi
napełnionej przez Ducha Świętego,
bądź uwielbiony w Swoim Majestacie.

Mój Ukochany Niebieski Ojcze, słowa,
które tak jeszcze niedawno otrzymałam od Ciebie,
dodają mi sił w moich słabościach,
bądź uwielbiony w Swoim Majestacie.

Nie zdołam wyrazić mojej wdzięczności,
za wszystko co od Ciebie dostałam i dostaję,
mogę tylko wypowiedzieć: przyjmij moją małość,
bądź uwielbiony w Swoim Majestacie.

Dobrze jest dziękować Panu,
i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy;
głosić z rana Twoją łaskawość,
a wierność Twoją podczas nocy
na harfie dziesięciostrunnej
i lirze,
pieśnią przy dźwiękach cytry.
Bo rozradowałeś mnie, Panie,Twoimi czynami,
cieszę się dziełami rąk Twoich. Ps.92

Brak komentarzy: