niedziela, 30 maja 2010

Boska Trójca
"Chwała Tobie, Boże nasz, chwała Tobie.
Panie Jezu Chryste, Synu Boży, przez modlitwy Przeczystej Twej Matki,
i wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami.

Królu Niebios, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, Który wszędzie jesteś i wszystko napełniasz,
Skarbnico dóbr i życia Dawco, przyjdź i zamieszkaj w nas,
 i oczyść nas od wszelkiej nieczystości, i zbaw o Dobry, dusze nasze.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.3x

Chwała Ojcu, i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Przenajświętsza Trójco, zmiłuj się nad nami; Panie, oczyść grzechy nasze;
Władco, przebacz nieprawości nasze; Święty, nawiedź nas i uzdrów słabości nasze,
 poprzez Święte Imię Twoje.

Panie zmiłuj się.3x

Chwała Ojcu, i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz, Któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja,
jak w niebie, tak i na ziemi.Chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj, i odpuść nam
nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wwódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw od złego.

Tropariony.
Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami.
Żadnego bowiem nie znajdując usprawiedliwienia,
tę oto modlitwę do Ciebie jako Władcy, grzeszni wznosimy,
 zmiłuj się nad nami.
Chwała Ojcu, i Synowi, i Świętemu Duchowi.
Panie, zmiłuj się nad nami,
W Tobie bowiem nadzieję swą pokładamy,
nie gniewaj się bardzo na nas, ani też nie wspominaj nieprawości naszych,
lecz ulituj się teraz w miłosierdziu Swoim,
 i obroń nas przed wrogami naszymi.
Ty bowiem jesteś Bogiem naszym, a my ludem Twoim,
wszyscy dziełem rąk Twoich jesteśmy, i Imienia Twego wzywamy.
I teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Miłosierdzia drzwi otwórz nam, Błogosławiona Bogarodzico,
abyśmy pokładający w Tobie nadzieję nie zginęli,
lecz przez Ciebie zostali wybawieni od nieszczęść:
Ty bowiem jesteś zbawieniem rodu chrześcijańskiego.
Panie zmiłuj się. 12x

Brak komentarzy: